Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  250/S

Business name: 
Roľnícke družstvo HôRKA
  (from: 04/18/1997 until: 10/16/2013)
Registered seat: 
Horná Strehová 991 02
  (from: 04/18/1997 until: 10/16/2013)
Identification number (IČO): 
36 020 010
  (from: 04/18/1997)
Date of entry: 
04/18/1997
  (from: 04/18/1997)
Date of deletion: 
10/17/2013
  (from: 10/17/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/17/2013)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/18/1997)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/18/1997 until: 07/12/1999)
podnikanie v poľnohospodárstve a lesníctve včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
údržba a opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
turistické ubytovanie po triedu ***
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
výroba plastov
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou mechanizáciou s obsluhujúcim personálom
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
výroba, spracovanie a predaj vína
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
kovovýroba
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
murárske práce
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
maliarske a natieračské práce
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
zemné a demolačné práce
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájmom
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
stravovanie závodné
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
stravovanie verejné
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/11/1997 until: 10/16/2013)
Managing board
  (from: 04/18/1997 until: 08/10/1997)
Ing. Ján Bajus - člen
57
Senné
  (from: 08/11/1997 until: 07/12/1999)
Ing. Ján Bajus - podpredseda
57
Senné
  (from: 07/13/1999 until: 07/12/1999)
Ing. Ján Bajus - podpredseda
57
Senné
  (from: 07/13/1999 until: 02/04/2001)
Ing. Miroslava Bajusová - člen
57
Senné
  (from: 04/18/1997 until: 08/10/1997)
Mária Fábryová - člen
73
Horná Strehová
  (from: 08/11/1997 until: 07/12/1999)
Anna Chorvátová - podpredseda
57
Horná Strehová
  (from: 04/18/1997 until: 07/12/1999)
Vojtech Repiský - člen
73
Horná Strehová
  (from: 08/11/1997 until: 02/04/2001)
Ing. Stanislav Kukučka - predseda
Okružná 43
Veľký Krtíš
  (from: 04/18/1997 until: 10/16/2013)
Vojtech Repiský - podpredseda
73
Horná Strehová
  (from: 02/05/2001 until: 10/16/2013)
Jaroslava Čižmárová - člen
24
Horná Strehová
  (from: 08/11/1997 until: 10/16/2013)
Ing. Ján Čižmár - člen
24
Horná Strehová
  (from: 08/11/1997 until: 10/16/2013)
Ivan Krekáč - člen
89
Horná Strehová
  (from: 08/11/1997 until: 10/16/2013)
Oľga Ďurošová - člen
80
Horná Strehová
  (from: 08/11/1997 until: 10/16/2013)
Mária Danielová - člen
67
Horná Strehová
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
Elena Krnáková - člen
37
Horná Strehová
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
Dušan Ďurica - člen
30
Brusník
  (from: 02/05/2001 until: 10/16/2013)
Acting: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda predstavenstva v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Ak sa pre právny úkon predstavenstva vyžaduje jeho písomná forma, podpisuje aj ďaľší člen predstavenstva.
  (from: 08/11/1997 until: 10/16/2013)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
  (from: 04/18/1997 until: 08/10/1997)
Registered capital: 
56 000 Sk
  (from: 04/18/1997 until: 10/16/2013)
Basic member contribution: 
7 000 Sk
  (from: 04/18/1997 until: 10/16/2013)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 55K/ 157/2004-359 zo dňa 09. 05. 2011, právoplatného 14. 06. 2011, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu Roľnícke družstvo HôRKA, 991 02 Horná Strehová, IČO: 36 020 010 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa spoločnosť Roľnícke družstvo HôRKA, 991 02 Horná Strehová, z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 10/17/2013)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi konanej dňa 11.4.1997 v zmysle § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. prijatím a schválením stanov. Stary spis: Dr 648
  (from: 04/18/1997 until: 10/16/2013)
Na členskej schôdzi konanej dňa 28.6.1997 bola schvále- ná zmena stanov.
  (from: 08/11/1997 until: 10/16/2013)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 16.4.199 bola schvále- ná zmena stanov.
  (from: 07/13/1999 until: 10/16/2013)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/157/2004-59 zo dňa 16.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2005, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Roľnícke družstvo HÔRKA, so sídlom 991 02 Horná Strehová, IČO 36 020 010 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavel Balog, Hviezdoslavova 3, Rimavská Sobota.
  (from: 02/11/2006 until: 10/16/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/14/2005
  (from: 10/17/2013)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/14/2005
  (from: 02/11/2006 until: 10/16/2013)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Pavel Balog
Záhradná č.157
Čerenčany 979 01
  (from: 02/11/2006 until: 10/16/2013)
JUDr. Pavel Balog
Záhradná č.157
Čerenčany 979 01
Until: 06/14/2011
  (from: 10/17/2013 until: 10/16/2013)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/14/2011
  (from: 10/17/2013)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person