Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3240/B

Business name: 
SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 09/17/2002)
Registered seat: 
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (from: 04/11/2016)
Identification number (IČO): 
31 329 471
  (from: 07/16/1992)
Date of entry: 
07/16/1992
  (from: 07/16/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/16/1992)
Objects of the company: 
výroba chemických výrobkov-vývoj, výroba a spracovanie tenzidov a tenzioaktívnych polykondenzátov etylénoxidu, ich derivátov alebo zmesí a podobných výrobkov
  (from: 07/16/1992)
obchodná činnosť v horeuvedenej oblasti
  (from: 07/16/1992)
Partners: 
SASOL EUROPEAN HOLDINGS LIMITED
1 Hockley Court, Stratford Road 2401
Hockley, Heath Solihull, West Midlands B94 6NW
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  (from: 07/02/2014)
Contribution of each member: 
SASOL EUROPEAN HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 6 638 784 EUR Paid up: 6 638 784 EUR
  (from: 07/02/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/11/2004)
Giorgio Ceruti
Via Melchiorre Gioia 38/b
Castel San Giovanni 29015
Talianska republika
From: 09/28/2012
  (from: 03/09/2013)
Ing. Róbert Domonkoš
Kresánkova 3462/1
Bratislava 841 05
From: 04/01/2013
  (from: 05/04/2013)
Dr. Markus Josef Nobis - prezident
Ahorn Strasse 41
Ratingen 408 82
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2019
  (from: 07/02/2019)
Acting in the name of the company: 
Konanie menom spoločnosti sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis prezident spoločnosti.
  (from: 08/11/2004)
Procuration: 

  (from: 06/23/2004)
Capital: 
6 638 784 EUR Paid up: 6 638 784 EUR
  (from: 11/03/2009)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva spoločnosti zmenená dodatkom k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 24.3.1993. Starý spis:s.r.o. 6598/B.
  (from: 04/14/1993)
Dňa 7.10.1993 valné zhromaždenie spoločnosti prijalo dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.3.1992.
  (from: 11/11/1993)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.12.1994.
  (from: 12/16/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.2.1996, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene názvu spoločnosti z SLOVECA, Slovenská EniChem Augusta spol. s r.o. na SLOVECA, Slovenská Condea Augusta spol. s r.o. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.2.1996.
  (from: 04/02/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1996.
  (from: 10/31/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.1997. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.04.1997.
  (from: 05/27/1997)
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.4.1998.
  (from: 12/14/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1999, na ktorom bola schválená zmena konateľa, prokuristu a člena dozornej rady. Dodatok č. 9 k spoloenskej zmluve zo dňa 28.4.1999.
  (from: 10/25/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 10.7.2001. Zmena obchodného mena z pôvodného : SLOVECA, Slovenská CONDEA Augusta spol. s r.o. na : SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 09/17/2002)
Zápisnica z mimiroadného valného zhromaždenia zo dňa 17.4.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov, zmena v orgánoch spoločnosti a zmena spoločenskej zmluvy. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.4.2003. Funkcie konateľov RNDr. Ľ. Beňa, A. Hatinovej, a Ing. K. Dudáša sa končí dňom 17.4.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Slimáka, Dr. A. Solinasa, a A. Kollára sa končí dňom 17.4.2003.
  (from: 10/10/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2003.
  (from: 03/15/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.2004.
  (from: 08/11/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2006.
  (from: 11/04/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2007.
  (from: 11/14/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2007.
  (from: 02/01/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2010.
  (from: 05/12/2010)
Zápisnica z riadneho Valného zhromaždenia zo dňa 28.9.2011
  (from: 10/19/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2012.
  (from: 03/09/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2013.
  (from: 05/04/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2014.
  (from: 07/02/2014)
Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 29.2.2016.
  (from: 04/11/2016)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person