Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  218/B

Business name: 
VINOPRODUKT - štátny podnik
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
Identification number (IČO): 
00 895 342
  (from: 04/01/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 04/01/1991)
Date of deletion: 
10/31/1994
  (from: 10/31/1994)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 10/31/1994)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 04/01/1991)
Objects of the company: 
nákup a spracovanie hrozna
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
nákup vína
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
výroba prírodných, značkových, odrodových, archívnych, vín na báze hrozna, ovocia a zeleniny /fľašovo zrelé/
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
výroba dezertných a dezertnekorenených a šumivých vín na báze hrozna, ovocia a zeleniny
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
výroba nealkoholických nápojov na báze hrozna, ovocia zeleniny
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
výroba sýtených nápojov a nízkoalkoholických nápojov z hrozna, ovocia a zeleniny
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
dovoz vína a hrozna na ďalšie spracovanie
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
predaj vína a ostatných vinárskych produktov na báze hrozna, ovocia a zeleniny
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
predaj druhotných surovín a výrobkov z nich
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
malopredaj vína a ostatných vinárskych výrobkov
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
prevádzkovanie vlastných vinárni a predajní
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
poskytovanie prác a služieb pre ostatné organizácie a súkromných podnikateľov
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
vykonávanie dopravnej činnosti a opravárenských služieb
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
poradenské a konzultačné služby v oblasti vinárstva a vinohradníctva.
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
Ing. František Sandtner
Domovina č. 47
Šenkvice
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
Founder: 
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
Other legal facts: 
rozhodnutím ministerstva pôdohospodárstva SR č.8568/1994-420 zo dňa 17.10.1994 v súlade so schváleným privatizačným projektom pod č.910, rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č.113 zo dňa 10.8.1994 bol zrušený bez likvidácie štátny podnik VINOPRODUKT. Všetok majetok zrušeného š.p. v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza za Fond národného majetku SR. V y m a z u j e s a :VINOPRODUK - štátny podnik, so sídlom Bratislava-Rača, IČO 00 895 342 zapísaný vo vložke č. Pš 608 v celom rozsahu Stary spis: Pš 608
  (from: 10/31/1994)
Štátny podnik bol založený zakladateľskou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR zo dňa 26.3.1991 č. j. 1997/1991 2 - SOOP podľa § 4 ods. l, 12 a 13 Zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku Stary spis: Pš 608
  (from: 04/01/1991 until: 10/30/1994)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person