Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  391/V

Business name: 
POINT akciová spoločnosť Košice
  (from: 04/15/1993)
Registered seat: 
Štúrova 1409/27
Košice 040 01
  (from: 08/22/2013)
Identification number (IČO): 
31 670 326
  (from: 04/15/1993)
Date of entry: 
04/15/1993
  (from: 04/15/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/15/1993)
Objects of the company: 
dodávky stavebných prác a objektov všetkého druhu pri realizácií investičnej výstavby v odboroch priemyslového, pozemného,inžinierského a dopravného staviteľstva, vrátane ekologických a poľnohospodárskych stavieb
  (from: 04/15/1993)
dodávky pre komplexnú bytovú výstavbu a individuálnu bytovú výstavbu
  (from: 04/15/1993)
dodávky búracích a zemných prác
  (from: 04/15/1993)
rekonštrukcie, modernizácie a opravy stavebných objektov
  (from: 04/15/1993)
realizácia stavebných prác vykonávaných banským spôsobom, vŕtanie studní
  (from: 04/15/1993)
výroba stavebných polotovarov a výrobkov vo vlastných výrobniach
  (from: 04/15/1993)
inžinierská činnosť
  (from: 04/15/1993)
obchodná činnosť v obore predmetu podnikania
  (from: 04/15/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/15/1993)
úpravy povrchov pokovovaním, protipožiarné úravy
  (from: 04/15/1993)
obrábanie kovov
  (from: 04/15/1993)
opravárenská činnosť mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 04/15/1993)
dodávky výpočtových prác a software
  (from: 04/15/1993)
správa registratúrnych záznamov
  (from: 06/14/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním - Pozemné stavby
  (from: 06/14/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby - dopravné stavby (pozemné komunikácie), mosty, tunely, vodohospodárske stavby (skládky odpadov), potrubné energetické a iné líniové stavby Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
  (from: 06/14/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním - Pozemné stavby Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby (inžinierske siete), energetické a iné líniové stavby
  (from: 06/14/2004)
výroba motorových vozidiel vrátane ich motorov
  (from: 06/14/2004)
výroba karosérií pre motorové vozidlá a ich motory
  (from: 06/14/2004)
výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory
  (from: 06/14/2004)
kompletizácia súčastí cestných motorových vozidiel
  (from: 06/14/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/2004)
predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
  (from: 06/14/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/1993)
Boris Janíček - predseda
Pekinská 2542/16
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
From: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/04/2020)
Capital: 
33 500 EUR Paid up: 33 500 EUR
  (from: 05/15/2009)
Shares: 
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 67 EUR
  (from: 12/07/2013)
Stockholder: 
VSZ KGOKOR LIMITED
Arch. Kyprianou, LOUCAIDES BUILDING, 7th floor 1
Limassol 3036
Cyperská republika
  (from: 12/18/2018)
Supervisory board: 
Teodor Bača
Petzvalova 4/9
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020)
Serhii Volodymyrovyč Zhelezniak
40. výročie Peremohy 11/185
Dneprodzeržinsk, Dnepropetrovská oblasť 519 00
Ukrajina
From: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020)
Oleksandr Dmytrovyč Korinnyi
prospekt Metalurgov 74/11
Dneprodzeržinsk, Dnepropetrovská oblasť 519 09
Ukrajina
From: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.12.1992 podľa § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/15/1993)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.6.1994.
  (from: 10/04/1994)
Notárska zápisnica N 19/95, Nz 18/95 zo dňa 15.6.1995.
  (from: 11/14/1995)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 28.6.1996.
  (from: 12/04/1996)
Zmena stanov schválená VZ konaným dňa 23.8.2001 vo forme notárskej zápisnice N 79/01, NZ 79/01.
  (from: 11/14/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 14.8.2003.
  (from: 06/14/2004)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person