Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  391/V

Business name: 
POINT akciová spoločnosť Košice
  (from: 04/15/1993)
Registered seat: 
Štúrova 1409/27
Košice 040 01
  (from: 08/22/2013)
Moldavská 8/A
Košice 040 11
  (from: 09/03/2004 until: 08/21/2013)
Ostrovského 1
Košice
  (from: 11/14/1995 until: 09/02/2004)
Vstupný areál VSŽ
Košice
  (from: 04/15/1993 until: 11/13/1995)
Identification number (IČO): 
31 670 326
  (from: 04/15/1993)
Date of entry: 
04/15/1993
  (from: 04/15/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/15/1993)
Objects of the company: 
dodávky stavebných prác a objektov všetkého druhu pri realizácií investičnej výstavby v odboroch priemyslového, pozemného,inžinierského a dopravného staviteľstva, vrátane ekologických a poľnohospodárskych stavieb
  (from: 04/15/1993)
dodávky pre komplexnú bytovú výstavbu a individuálnu bytovú výstavbu
  (from: 04/15/1993)
dodávky búracích a zemných prác
  (from: 04/15/1993)
rekonštrukcie, modernizácie a opravy stavebných objektov
  (from: 04/15/1993)
realizácia stavebných prác vykonávaných banským spôsobom, vŕtanie studní
  (from: 04/15/1993)
výroba stavebných polotovarov a výrobkov vo vlastných výrobniach
  (from: 04/15/1993)
inžinierská činnosť
  (from: 04/15/1993)
obchodná činnosť v obore predmetu podnikania
  (from: 04/15/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/15/1993)
úpravy povrchov pokovovaním, protipožiarné úravy
  (from: 04/15/1993)
obrábanie kovov
  (from: 04/15/1993)
opravárenská činnosť mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 04/15/1993)
dodávky výpočtových prác a software
  (from: 04/15/1993)
správa registratúrnych záznamov
  (from: 06/14/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním - Pozemné stavby
  (from: 06/14/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby - dopravné stavby (pozemné komunikácie), mosty, tunely, vodohospodárske stavby (skládky odpadov), potrubné energetické a iné líniové stavby Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
  (from: 06/14/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním - Pozemné stavby Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby (inžinierske siete), energetické a iné líniové stavby
  (from: 06/14/2004)
výroba motorových vozidiel vrátane ich motorov
  (from: 06/14/2004)
výroba karosérií pre motorové vozidlá a ich motory
  (from: 06/14/2004)
výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory
  (from: 06/14/2004)
kompletizácia súčastí cestných motorových vozidiel
  (from: 06/14/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/2004)
predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
  (from: 06/14/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/1993)
Boris Janíček - predseda
Pekinská 2542/16
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
From: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020)
Ing. Peter Čerňanský - člen predstavenstva
Na Pasienku 1686/119
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/17/2010
  (from: 09/18/2010 until: 05/10/2013)
Ing. Peter Čerňanský - člen predstavenstva
Na Pasienku 1686/119
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/17/2010 Until: 04/18/2013
  (from: 05/11/2013 until: 05/10/2013)
Ing. Peter Eliáš - člen
Moldavská 7
Košice
  (from: 11/14/2001 until: 12/03/2002)
Ing. Peter Eliáš - člen
Moldavská 7
Košice
From: 08/23/2001 Until: 09/22/2003
  (from: 12/04/2002 until: 12/11/2003)
Mgr. Ján Jerga - predseda
Národná trieda 208/70
Košice 040 01
From: 10/05/2005
  (from: 11/16/2005 until: 08/18/2008)
Mgr. Ján Jerga - predseda
Národná trieda 208/70
Košice 040 01
From: 10/05/2005 Until: 06/30/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/18/2008)
Mgr. Ján Jerga - predseda predstavenstva
Národná trieda 208/70
Košice 040 01
From: 06/30/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/03/2011)
Mgr. Ján Jerga - predseda predstavenstva
Národná trieda 208/70
Košice 040 01
From: 06/30/2008 Until: 06/23/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Ing. Dionýz Kunder - predseda
Výstavby 12
Košice
  (from: 10/04/1994 until: 04/08/1997)
Ing. Dionýz Kunder - predseda
Výstavby 12
Košice
  (from: 04/09/1997 until: 09/02/1997)
Ing. Michal Magic - člen predstavenstva
Bernolákova 5999/22
Banská Bystrica 974 05
From: 06/30/2008
  (from: 08/19/2008 until: 09/17/2010)
Ing. Michal Magic - člen predstavenstva
Bernolákova 5999/22
Banská Bystrica 974 05
From: 06/30/2008 Until: 06/17/2010
  (from: 09/18/2010 until: 09/17/2010)
Ing. Michal Mardzin
Petzvalova 27
Košice
  (from: 09/03/1997 until: 11/13/2001)
Ing. Tibor Molnár - predseda
Tatranská 13
Košice
  (from: 04/15/1993 until: 10/03/1994)
Ing. Tibor Molnár - predseda
Tatranská 13
Košice
  (from: 11/14/2001 until: 12/03/2002)
Ing. Tibor Molnár - predseda
Tatranská 13
Košice
From: 08/23/2001 Until: 09/22/2003
  (from: 12/04/2002 until: 12/11/2003)
Ing. Tibor Molnár - člen
Tatranská 1237/13
Košice 040 01
From: 06/23/2011
  (from: 08/04/2011 until: 12/17/2018)
Ing. Tibor Molnár - člen
Tatranská 1237/13
Košice 040 01
From: 06/23/2011 Until: 09/30/2018
  (from: 12/18/2018 until: 12/17/2018)
Ing. Václav Novák - člen
Ostravská 1
Košice
  (from: 11/14/2001 until: 12/03/2002)
Ing. Václav Novák - člen
Ostravská 1
Košice
From: 08/23/2001
  (from: 12/04/2002 until: 07/29/2005)
Ing. Václav Novák - člen predstavenstva
Ostravská 1
Košice 040 01
From: 08/23/2001
  (from: 07/30/2005 until: 11/15/2005)
Ing. Václav Novák - člen predstavenstva
Ostravská 1
Košice 040 01
From: 08/23/2001 Until: 10/05/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 510/6
Banská Bystrica
From: 09/22/2003
  (from: 12/12/2003 until: 07/29/2005)
Ing. Marek Ondrejka - predseda predstavenstva
Radvanská 510/6
Banská Bystrica 974 05
From: 09/22/2003
  (from: 07/30/2005 until: 11/15/2005)
Ing. Marek Ondrejka - predseda predstavenstva
Radvanská 510/6
Banská Bystrica 974 05
From: 09/22/2003 Until: 10/05/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Mgr. Marek Šterbák - člen
Okružná 21
Prešov 080 01
From: 10/05/2005
  (from: 11/16/2005 until: 03/05/2007)
Mgr. Marek Šterbák - člen
Okružná 21
Prešov 080 01
From: 10/05/2005 Until: 01/18/2007
  (from: 03/06/2007 until: 03/05/2007)
Jozef Železník - člen
Trieda SNP 485/17
Košice - Západ 040 11
From: 10/05/2005
  (from: 11/16/2005 until: 08/18/2008)
Jozef Železník - člen
Trieda SNP 485/17
Košice - Západ 040 11
From: 10/05/2005 Until: 06/30/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/18/2008)
Jozef Železník - člen predstavenstva
Trieda SNP 485/17
Košice 040 11
From: 06/30/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/03/2011)
Jozef Železník - člen predstavenstva
Trieda SNP 485/17
Košice 040 11
From: 06/30/2008 Until: 06/23/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Mgr. Ján Jerga - predseda
Krčméryho 3426/3
Bratislava 811 04
From: 06/23/2011 Until: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020 until: 04/03/2020)
Mgr. Ján Jerga - predseda
Krčméryho 3426/3
Bratislava 811 04
From: 06/23/2011
  (from: 08/04/2011 until: 04/03/2020)
Ing. Alexander Farkaš - člen
Slobody 237/24
Košice 040 11
From: 04/18/2013 Until: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020 until: 04/03/2020)
Ing. Alexander Farkaš - člen
Slobody 237/24
Košice 040 11
From: 04/18/2013
  (from: 05/11/2013 until: 04/03/2020)
Ing. Adriana Rydzá - člen
Humenská 338/5
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 10/01/2018 Until: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020 until: 04/03/2020)
Ing. Adriana Rydzá - člen
Humenská 338/5
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 10/01/2018
  (from: 12/18/2018 until: 04/03/2020)
Drahoslav Čečelín - člen
Jižní XII-1
Praha 4
Česká republika
  (from: 11/14/1995 until: 11/13/2001)
Drahoslav Čečerin - člen
Jižní XII-1
Praha 4
Česká republika
  (from: 04/15/1993 until: 11/13/1995)
Milan Jarolín
Výletní 3
Brno
Česká republika
From: 09/22/2003
  (from: 12/12/2003 until: 07/29/2005)
Milan Jarolín - člen predstavenstva
Výletní 3
Brno 623 00
Česká republika
From: 09/22/2003
  (from: 07/30/2005 until: 11/15/2005)
Milan Jarolín - člen predstavenstva
Výletní 3
Brno 623 00
Česká republika
From: 09/22/2003 Until: 10/05/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Ing. Zdeněk Mužík - člen
Osmek 1
Přerov
Česká republika
  (from: 04/15/1993 until: 04/08/1997)
Ing. Zdeněk Mužík - člen
Osmek 1
Přerov
Česká republika
  (from: 04/09/1997 until: 11/13/2001)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/04/2020)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva spolu s jedným ďalším členom predstavenstva spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/18/2018 until: 04/03/2020)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva spolu s jedným ďalším členom predstavenstva spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/30/2005 until: 12/17/2018)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú členovia predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému názvu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/15/1993 until: 07/29/2005)
Capital: 
33 500 EUR Paid up: 33 500 EUR
  (from: 05/15/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 05/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 67 EUR
  (from: 12/07/2013)
Number of shares: 500
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 67 EUR
  (from: 05/15/2009 until: 12/06/2013)
Number of shares: 500
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 12/04/1996 until: 05/14/2009)
Number of shares: 500
Type: na majiteľa
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 12/03/1996)
Stockholder: 
VSZ KGOKOR LIMITED
Arch. Kyprianou, LOUCAIDES BUILDING, 7th floor 1
Limassol 3036
Cyperská republika
  (from: 12/18/2018)
PENTA INVESTMENTS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C&I CENTER, 2nd floor 212
Limassol 3082
Cyperská republika
  (from: 04/13/2017 until: 12/17/2018)
Supervisory board: 
Teodor Bača
Petzvalova 4/9
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020)
Serhii Volodymyrovyč Zhelezniak
40. výročie Peremohy 11/185
Dneprodzeržinsk, Dnepropetrovská oblasť 519 00
Ukrajina
From: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020)
Oleksandr Dmytrovyč Korinnyi
prospekt Metalurgov 74/11
Dneprodzeržinsk, Dnepropetrovská oblasť 519 09
Ukrajina
From: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020)
Ing. Michal Baňas
166
Breznička 985 02
From: 09/30/2010
  (from: 11/30/2010 until: 08/21/2013)
Ing. Michal Baňas
166
Breznička 985 02
From: 09/30/2010 Until: 06/27/2013
  (from: 08/22/2013 until: 08/21/2013)
JUDr. Anton Bidovský - predseda
Baštová 11
Košice
  (from: 11/14/2001 until: 12/03/2002)
JUDr. Anton Bidovský - predseda
Baštová 11
Košice
From: 08/23/2001 Until: 08/14/2003
  (from: 12/04/2002 until: 10/09/2003)
Ing. Anna Hegedüsová
Veterná 3031/9
Košice 040 01
From: 06/27/2013
  (from: 08/22/2013 until: 09/28/2016)
Ing. Anna Hegedüsová
Veterná 3031/9
Košice 040 01
From: 06/27/2013 Until: 06/30/2016
  (from: 09/29/2016 until: 09/28/2016)
Ing. Ladislav Janyík - člen
Štefana králika 6555/3
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 04
From: 07/28/2004
  (from: 09/03/2004 until: 11/15/2005)
Ing. Ladislav Janyík - člen
Štefana králika 6555/3
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 04
From: 07/28/2004 Until: 10/06/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Ing. Anton Jura - predseda
Starozagorská 39
Košice
  (from: 09/03/1997 until: 12/09/1998)
Ing. Mária Kováčová
82
Haniska 044 57
From: 06/30/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/05/2009)
Ing. Mária Kováčová
82
Haniska 044 57
From: 06/30/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 08/06/2009 until: 08/05/2009)
Ing. Mária Kováčová
82
Haniska 044 57
From: 06/30/2009
  (from: 08/06/2009 until: 11/29/2010)
Ing. Mária Kováčová
82
Haniska 044 57
From: 06/30/2009 Until: 09/30/2010
  (from: 11/30/2010 until: 11/29/2010)
Ing. Marián Krajňák - člen
Križkova 9
Bratislava
From: 08/14/2003 Until: 09/22/2003
  (from: 10/10/2003 until: 12/11/2003)
Ing. Marián Krajňák
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 06/30/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/05/2009)
Ing. Marián Krajňák
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 06/30/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 08/06/2009 until: 08/05/2009)
Ing. Marián Krajňák
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 06/30/2009
  (from: 08/06/2009 until: 11/29/2010)
Ing. Marián Krajňák
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 06/30/2009 Until: 09/30/2010
  (from: 11/30/2010 until: 11/29/2010)
Ing. Marián Krajňák
Nová 1699/145A
Stupava 900 31
From: 09/30/2010
  (from: 11/30/2010 until: 09/10/2012)
Ing. Marián Krajňák
Nová 1699/145A
Stupava 900 31
From: 09/30/2010 Until: 06/28/2012
  (from: 09/11/2012 until: 09/10/2012)
Ing. Marián Krajňák - predseda
Križkova 9
Bratislava
From: 09/22/2003
  (from: 12/12/2003 until: 11/15/2005)
Ing. Marián Krajňák - predseda
Križkova 9
Bratislava
From: 09/22/2003 Until: 10/06/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Ing. Dionýz Kunder - predseda
Výstavby 12
Košice
  (from: 04/15/1993 until: 10/03/1994)
Ing. Lenka Madleňáková
Novozámocká 458/48
Nitra - Horné Krškany 949 05
From: 09/30/2010
  (from: 11/30/2010 until: 08/21/2013)
Ing. Lenka Madleňáková
Novozámocká 458/48
Nitra - Horné Krškany 949 05
From: 09/30/2010 Until: 06/27/2013
  (from: 08/22/2013 until: 08/21/2013)
Ing. Lenka Madleňáková
Novozámocká 458/48
Nitra - Horné Krškany 949 05
From: 06/27/2013
  (from: 08/22/2013 until: 10/15/2015)
Ing. Ladislav Matusák
Plzeňská 121
Košice
  (from: 11/14/1995 until: 09/02/1997)
BSc. Petra Ondirová
Dénešova 1156/45
Košice 040 11
From: 06/30/2009
  (from: 08/06/2009 until: 11/29/2010)
BSc. Petra Ondirová
Dénešova 1156/45
Košice 040 11
From: 06/30/2009 Until: 09/30/2010
  (from: 11/30/2010 until: 11/29/2010)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 510/6
Banská Bystrica 974 05
From: 10/06/2005
  (from: 11/16/2005 until: 08/18/2008)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 510/6
Banská Bystrica 974 05
From: 10/06/2005 Until: 06/30/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/18/2008)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 510/6
Banská Bystrica 974 05
From: 06/30/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/05/2009)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 510/6
Banská Bystrica 974 05
From: 06/30/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 08/06/2009 until: 08/05/2009)
Ing. Gabriela Rášiová
Bauerova 1206/3
Košice 040 23
From: 06/30/2016
  (from: 09/29/2016 until: 04/12/2017)
Ing. Gabriela Rášiová
Bauerova 1206/3
Košice 040 23
From: 06/30/2016 Until: 03/30/2017
  (from: 04/13/2017 until: 04/12/2017)
Ing. Lenka Siklienková
Medzilaborecká 142/21
Bratislava-Ružinov 821 01
From: 06/27/2013
  (from: 10/16/2015 until: 09/28/2016)
Ing. Lenka Siklienková
Medzilaborecká 142/21
Bratislava-Ružinov 821 01
From: 06/27/2013 Until: 06/30/2016
  (from: 09/29/2016 until: 09/28/2016)
Ing. Zlatica Skriňáková - člen
266
Bohdanovce
  (from: 11/14/2001 until: 12/03/2002)
Ing. Zlatica Skriňáková - člen
Tatranská 1
Košice
From: 08/23/2001
  (from: 12/04/2002 until: 09/02/2004)
Ing. Zlatica Skriňáková - člen
Tatranská 1
Košice
From: 08/23/2001 Until: 07/28/2004
  (from: 09/03/2004 until: 09/02/2004)
Ing. Marián Slivovič
Čsl. Armády 1364/27
Humenné 066 01
From: 06/28/2012
  (from: 09/11/2012 until: 09/28/2016)
Ing. Marián Slivovič
Čsl. Armády 1364/27
Humenné 066 01
From: 06/28/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 09/29/2016 until: 09/28/2016)
Ing. Marián Slivovič
Čsl. armády 1364/27
Humenné 066 01
From: 06/30/2016
  (from: 09/29/2016 until: 12/17/2018)
Ing. Marián Slivovič
Čsl. armády 1364/27
Humenné 066 01
From: 06/30/2016 Until: 09/30/2018
  (from: 12/18/2018 until: 12/17/2018)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - predseda
Rosná 15
Košice
  (from: 10/04/1994 until: 11/13/1995)
Ing. František Špička - predseda
Orgovánová 6
Košice
  (from: 12/10/1998 until: 11/13/2001)
Ing. Anna Hegedüsová
Veterná 3031/9
Košice 040 01
From: 06/30/2016 Until: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020 until: 04/03/2020)
Ing. Anna Hegedüsová
Veterná 3031/9
Košice 040 01
From: 06/30/2016
  (from: 09/29/2016 until: 04/03/2020)
Kristína Tomčíková
Rákoš 32
Košice - okolie 044 16
From: 03/31/2017 Until: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020 until: 04/03/2020)
Kristína Tomčíková
Rákoš 32
Košice - okolie 044 16
From: 03/31/2017
  (from: 04/13/2017 until: 04/03/2020)
Ing. Tibor Molnár
Tatranská 1237/13
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 10/01/2018 Until: 03/16/2020
  (from: 04/04/2020 until: 04/03/2020)
Ing. Tibor Molnár
Tatranská 1237/13
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 10/01/2018
  (from: 12/18/2018 until: 04/03/2020)
Ing. Richard Benýšek - člen
Fischerova 8
Olomouc
Česká republika
  (from: 09/03/1997 until: 11/13/2001)
Drahoslav Čečelín - člen
Jižní XII-1
Praha 4
Česká republika
  (from: 11/14/2001 until: 12/03/2002)
Drahoslav Čečelín - člen
Severozápadní V/25
Praha 4
Česká republika
From: 08/23/2001
  (from: 12/04/2002 until: 11/15/2005)
Drahoslav Čečelín - člen
Severozápadní V/25
Praha 4
Česká republika
From: 08/23/2001 Until: 10/06/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Drahoslav Čečelín
Severozápadní V 479/24
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 10/06/2005
  (from: 11/16/2005 until: 08/18/2008)
Drahoslav Čečelín
Severozápadní V 479/24
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 10/06/2005 Until: 06/30/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/18/2008)
Milan Jarolín
Výletní 3
Brno 623 00
Česká republika
From: 10/06/2005 Until: 06/30/2008
  (from: 08/19/2008 until: 08/18/2008)
Milan Jarolín
Výletní 3
Brno 623 00
Česká republika
From: 10/06/2005
  (from: 11/16/2005 until: 08/18/2008)
Milan Jarolín - člen
Výletní 3
Brno
Česká republika
From: 08/23/2001 Until: 08/14/2003
  (from: 12/04/2002 until: 10/09/2003)
Milan Jarolín - člen
Výletní 3
Brno
Česká republika
  (from: 11/14/2001 until: 12/03/2002)
Ing. Milan Jarolín - člen
Výletní 3
Brno
Česká republika
  (from: 09/03/1997 until: 12/09/1998)
Mgr. Juraj Jirásek - člen
Vejvanovského 18
Praha 4
Česká republika
  (from: 12/10/1998 until: 12/03/2002)
Mgr. Juraj Jirásek - člen
Landové-Štychové 18
Praha 4
Česká republika
  (from: 04/15/1993 until: 12/09/1998)
Mgr. Juraj Jirásek - člen
Vejvanovského 18
Praha 4
Česká republika
From: 08/23/2001 Until: 08/14/2003
  (from: 12/04/2002 until: 10/09/2003)
Ing. Jiří Koníř - člen
Mervartova 10
Přerov
Česká republika
  (from: 04/15/1993 until: 09/02/1997)
Vladimír Novotný - člen
Krymská 10
Praha 10
Česká republika
  (from: 04/15/1993 until: 12/09/1998)
Vladimír Novotný - člen
Krymská 10
Praha 10
Česká republika
  (from: 12/10/1998 until: 11/13/2001)
Ing. Pavel Pokorný - člen
Preslova 63
Brno
Česká republika
  (from: 12/10/1998 until: 11/13/2001)
Ing. Karol Veselý - člen
Tišňovská 104
Brno
Česká republika
  (from: 04/15/1993 until: 09/02/1997)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.12.1992 podľa § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/15/1993)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.6.1994.
  (from: 10/04/1994)
Notárska zápisnica N 19/95, Nz 18/95 zo dňa 15.6.1995.
  (from: 11/14/1995)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 28.6.1996.
  (from: 12/04/1996)
Zmena stanov schválená VZ konaným dňa 23.8.2001 vo forme notárskej zápisnice N 79/01, NZ 79/01.
  (from: 11/14/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 14.8.2003.
  (from: 06/14/2004)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person