Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  251/B

Business name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Drieňova č. 27
Bratislava 826 56
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
Identification number (IČO): 
31 333 320
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
Date of entry: 
10/01/1992
  (from: 10/01/1992)
Date of deletion: 
12/31/1993
  (from: 12/27/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 12/27/1993)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 10/01/1992)
Ordinary capital: 
1 053 611 000 Sk
  (from: 05/06/1993 until: 12/30/1993)
Other legal facts: 
Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 268 pod číslom 110/8011/210/93 zo dňa 13.12.1993 v súlade so schváleným privatizačným projektom rozhodnutím ministra pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 31 vydaným pod č.j. 442/sekr./1993 dňa 30.11.1993 a v súlade s ust. § 11 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení Zák.č. 92/1992 Zb. dňom 31.12.1993 sa ruší bez likvidácie štátny podnik Doprastav Bratislava. Všetok majetok zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond národného majetku Slovenskej republiky. V y m a z u j e s a : Z obchodného registra štátny podnik Doprastav Bratislava, zapísaný v odd. Pš vo vložke číslo 822/B. Stary spis: Pš 822
  (from: 12/31/1993)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person