Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  251/B

Business name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Drieňova č. 27
Bratislava 826 56
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
Identification number (IČO): 
31 333 320
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
Date of entry: 
10/01/1992
  (from: 10/01/1992)
Date of deletion: 
12/31/1993
  (from: 12/27/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 12/27/1993)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 10/01/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyslových, bytových a občianskych stavieb
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov, oceľových a zámočníckych konštrukcií
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
obchodná činnosť: nákup a predaj tovaru, sprostredkovanie kúpy a predaja, prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
výroba, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov a zariadení, strojárenských výrobkov
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
ubytovacie služby
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
pohostinská činnosť
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 12/09/1993 until: 12/30/1993)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
riaditeľ
  (from: 10/01/1992 until: 01/24/1993)
Ing. František Klepetko - výrobno technický námestník a prvý nástupca riaditeľa.
Royova ul. 14
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Ing. Daniel Knotek - ekonomický námestník a druhy námestník riaditeľa.
Staré záhrady 28
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Ing. Ivan Šesták - riaditeľ
Havelkova 32
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
Representation: 
Podnik zastupuje a zaň podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Podnik zastupuje a zaň podpisuje riaditeľ podniku Ing. Ivan Šesták.
  (from: 10/01/1992 until: 01/24/1993)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava odštepný závod 4
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Hronská 3211/1
Zvolen
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Dušan Mráz
1. mája 779/3
Sliač
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava odštepný závod 6
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Blagoevova 28
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava odštepný závod 7
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 70
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. František Koločány
Kadnárova č. 108
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava Technicko - projektový závod, odštepný závod
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Drieňová 27
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Gabriel Tevec
Na Revíne č. 9
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava odštepný závod 3
  (from: 06/08/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Jesenského 18
Žilina
  (from: 06/08/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Viliam Turanský
Priehrad- ná 18
Martin
  (from: 06/08/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava odštepný závod Praha
  (from: 12/09/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
K Záhradníctví
Praha 8
Česká republika
  (from: 12/09/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Štefan Smieško
Žarnova 16
Žilina
  (from: 12/09/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava odštepný závod 1
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Stromová ul. 13
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava odštepný závod 2
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 68
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Ivan Meliška
Dérerova 2
Bratislava
  (from: 01/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava odštepný závod 3
  (from: 01/25/1993 until: 06/07/1993)
Registered seat: 
Jesenského 18
Žilina
  (from: 01/25/1993 until: 06/07/1993)
Head: 
Ing. František Holeša
Martiho 26
Žilina
  (from: 01/25/1993 until: 06/07/1993)
 
 
Founder: 
Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
Ordinary capital: 
1 053 611 000 Sk
  (from: 05/06/1993 until: 12/30/1993)
Other legal facts: 
Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 268 pod číslom 110/8011/210/93 zo dňa 13.12.1993 v súlade so schváleným privatizačným projektom rozhodnutím ministra pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 31 vydaným pod č.j. 442/sekr./1993 dňa 30.11.1993 a v súlade s ust. § 11 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení Zák.č. 92/1992 Zb. dňom 31.12.1993 sa ruší bez likvidácie štátny podnik Doprastav Bratislava. Všetok majetok zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond národného majetku Slovenskej republiky. V y m a z u j e s a : Z obchodného registra štátny podnik Doprastav Bratislava, zapísaný v odd. Pš vo vložke číslo 822/B. Stary spis: Pš 822
  (from: 12/31/1993)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SR č. 221-1170/1992, zo dňa 24.9.1992. Stary spis: Pš 822
  (from: 10/01/1992 until: 12/30/1993)
Rozhodnutím riaditeľa podniku č. 2/93 z 16.3.1993 bol zrušený Technicko projektový závod - odštepný závod. Stary spis: Pš 822
  (from: 06/08/1993 until: 12/30/1993)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person