Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  291/B

Business name: 
DRUŽSTVO PODKROVIE
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
Registered seat: 
Hečkova 14
Bratislava 831 05
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
Identification number (IČO): 
35 712 350
  (from: 03/04/1997)
Date of entry: 
03/04/1997
  (from: 03/04/1997)
Date of deletion: 
07/28/2004
  (from: 07/28/2004)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/04/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
Ing. František Čáp
Znievska 12
Bratislava 851 01
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
Ing. Jozef Gallo
Znievska 21
Bratislava 851 01
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
Ing. Igor Guspan - predseda
Hečkova 14
Bratislava 831 05
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
Acting: 
V mene družstva sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom družstvo zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
Other legal facts: 
V y m a z u j e sa : Obchodná spoločnosť DRUŽSTVO PODKROVIE, so sídlom Hečkova 14, 831 05 Bratislava, IČO: 35 712 350, odd. Dr, vložka č. 291/B z obchodného registra.
  (from: 07/28/2004)
DRUŽSTVO PODKROVIE bolo založené na ustanovujúcej schôdzi družstva konanej dňa 10.1.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 10/97, Nz 10/97 spísaná dňa 10.1.1997, v súlade s ust. §§ 221 - 260 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 2334
  (from: 03/04/1997 until: 07/27/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k.K 92/02-65 zo dňa 16.06.2003, ktorým bol návhr o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. Družstvo Podkrovie, Hečkova 14, 831 05 Bratislava , IČO: 35 712 350 zamietnutý pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 15.07.2003. Spoločnosť bola podľa § 68 ods. 3 písm. d, Zák. č. 513/1991 Zb. zrušená.
  (from: 08/08/2003 until: 07/27/2004)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person