Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18796/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
OSMOF Montáže, s.r.o.
  (from: 04/07/1999)
Registered seat: 
J.M. Hurbana 32/334
Žilina 010 01
  (from: 11/21/2008)
Identification number (IČO): 
35 763 639
  (from: 04/07/1999)
Date of entry: 
04/07/1999
  (from: 04/07/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/07/1999)
Objects of the company: 
prípravné práce pre stavbu-úprava terénu bez použitia mechanizmov
  (from: 04/07/1999)
natieračské práce
  (from: 04/07/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/07/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/07/1999)
výroba drevených obalov a drobných drevených výrobkov
  (from: 01/12/2001)
montáž a demontáž lešenia
  (from: 01/12/2001)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 03/12/2002)
metalizovanie a povrchová úprava materiálov
  (from: 03/12/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 07/22/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 07/22/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/22/2003)
búracie práce bez použitia výbušnín
  (from: 07/22/2003)
Partners: 
Milan Vrábel
Gaštanova 3083/42
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/12/2001)
Contribution of each member: 
Milan Vrábel
Amount of investment: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/12/2001)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/07/1999)
Milan Vrábel
Gaštanova 3083/42
Žilina
  (from: 04/07/1999)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 04/07/1999)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 01/12/2001)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.2.1999 č. N 42/99, Nz 38/99, dodatkom č. 1 zo dňa 29.3.1999 č. 105/99, Nz 103/99 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 04/07/1999)
Zmluva o zlúčení zo dňa 7.8.2000 uzavretá medzi MALDE - MONT s.r.o. a OSMOF Montáže s.r.o. osvedčené o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.8.2000 č. N 262/2000, Nz 244/00 na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti MALDE-MOLT s.r.o. bez likvidácii zlúčením so spoločnosťou OSMOF MONTÁŽE s.r.o. ktorá preberá všetky práva a záväzky a pohľadávky známe i neznáme zrušenej spoločnosti.
  (from: 01/12/2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia a dodatku č. 3 spísané do notárskej zápisnice č. N 61/02, Nz 67/02 dňa 11.2.2002
  (from: 03/12/2002)
Notárska zápisnica č. N 83/2003, Nz 13570/2003 zo dňa 25.2.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia a schválenie Dodatku č. 4 k zakladateľskej listine.
  (from: 07/22/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.6.2005.
  (from: 11/21/2008)
Date of updating data in databases:  06/10/2021
Date of extract :  06/13/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person