Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  571/B

Business name: 
Bratislavské tlačiarne, akciová spoločnosť
  (from: 11/01/1993)
Registered seat: 
Mlynské nivy 54
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  (from: 06/03/2021)
Prístavná 1
Bratislava 814 99
  (from: 04/06/1999 until: 06/02/2021)
Lazaretská 12
Bratislava 814 99
  (from: 11/01/1993 until: 04/05/1999)
Identification number (IČO): 
17 336 414
  (from: 11/01/1993)
Date of entry: 
11/01/1993
  (from: 11/01/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/01/1993)
Objects of the company: 
polygrafická výroba
  (from: 11/01/1993)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/01/1993)
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov
  (from: 07/16/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 07/16/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/16/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/16/2002)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 07/16/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 07/16/2002)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 07/16/2002)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/16/2002)
výstavníctvo
  (from: 07/16/2002)
reklamná činnosť
  (from: 07/16/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/16/2002)
prieskum trhu
  (from: 07/16/2002)
leasingová činnosť
  (from: 07/16/2002)
grafické služby
  (from: 07/16/2002)
sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
  (from: 07/16/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/16/2002)
návrhárska činnosť v polygrafii
  (from: 11/01/1993 until: 07/15/2002)
sprostredkovateľská činnosť v polygrafickom priemysle
  (from: 11/01/1993 until: 07/15/2002)
výroba tepla pre iné organizácie
  (from: 11/01/1993 until: 04/05/1999)
skladovacie služby
  (from: 11/01/1993 until: 07/15/2002)
zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti, okrem komodít pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 11/01/1993 until: 07/15/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 05/30/1994 until: 07/15/2002)
veľkoobchod so strojmi a zariadeniami
  (from: 05/30/1994 until: 07/15/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/16/2002)
Managing board
  (from: 05/30/1994 until: 07/15/2002)
Managing board
  (from: 11/01/1993 until: 05/29/1994)
Ing. Peter Gereg - predseda predstavenstva
Riazanská 9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A.
Špitálska 53
Bratislava - mestská časť Staré mesto 841 03
From: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020)
Ing. Albín Tuharský - podpredseda predstavenstva
Batkova 1
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020)
Ing. Peter Gereg
Riazanská 9
Bratislava
  (from: 07/16/2002 until: 10/30/2012)
Ing. Peter Gereg
Riazanská 9
Bratislava
Until: 10/22/2012
  (from: 10/31/2012 until: 10/30/2012)
Ing. Peter Gereg - predseda predstavenstva
Riazanská 9
Bratislava 831 02
From: 10/22/2012
  (from: 10/31/2012 until: 07/30/2020)
Ing. Peter Gereg - predseda predstavenstva
Riazanská 9
Bratislava 831 02
From: 10/22/2012 Until: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020 until: 07/30/2020)
Ing. Pavel Horváth - predseda predstavenstva
Duklianska 59
Skalica
  (from: 07/16/2002 until: 10/30/2012)
Ing. Pavel Horváth - predseda predstavenstva
Duklianska 59
Skalica
From: 07/16/2002 Until: 10/22/2012
  (from: 10/31/2012 until: 10/30/2012)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A.
Havelkova 8
Bratislava 841 03
From: 10/22/2012
  (from: 10/31/2012 until: 07/30/2020)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A.
Havelkova 8
Bratislava 841 03
From: 10/22/2012 Until: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020 until: 07/30/2020)
Ivan Liška
Lotyšská 20
Bratislava
  (from: 05/09/2001 until: 07/15/2002)
Ivan Liška
Žilinská 2
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 08/12/1997)
Ivan Liška
Žilinská 2
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 05/08/2001)
Ing. Albín Tuharský
Batkova 1
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 07/15/2002)
Ing. Albín Tuharský
Vazovova 17
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 08/12/1997)
Ing. Albín Tuharský - podpredseda predstavenstva
Batkova 1
Bratislava
  (from: 07/16/2002 until: 07/30/2020)
Ing. Albín Tuharský - podpredseda predstavenstva
Batkova 1
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Until: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020 until: 07/30/2020)
Stanislav Večerík
Lotyšská 20
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 08/12/1997)
Stanislav Večerík
Lotyšská 20
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 07/15/2002)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z toho vždy predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/31/2020)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z toho vždy predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/16/2002 until: 07/30/2020)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva. Spoločnosť zastupujú prokuristi spoločnosti, ktorí sú menovaní predstavenstvom a.s. Prokuristi zastupujú spoločnosť každý samostatne.
  (from: 05/30/1994 until: 07/15/2002)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 11/01/1993 until: 05/29/1994)
Procuration: 
Ing. Ľubomír Kochan
Bukovčana 16
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 11/11/2002)
Ing. Ľudovít Kochan
Bukovčana 16
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 08/12/1997)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava
  (from: 05/30/1994 until: 08/12/1997)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 11/11/2002)
Capital: 
1 631 448 EUR Paid up: 1 631 448 EUR
  (from: 02/14/2009)
49 140 000 Sk Paid up: 49 140 000 Sk
  (from: 07/28/2003 until: 02/13/2009)
1 638 000 Sk
  (from: 05/30/1994 until: 07/27/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 05/29/1994)
Shares: 
Number of shares: 49140
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 02/14/2009)
Number of shares: 49140
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 05/24/2005 until: 02/13/2009)
Number of shares: 49140
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 07/28/2003 until: 05/23/2005)
Number of shares: 1638
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/20/2000 until: 07/27/2003)
Number of shares: 1638
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/30/1994 until: 09/19/2000)
Number of shares: 20
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 05/29/1994)
Number of shares: 500
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 05/29/1994)
Supervisory board: 
Ing. Marián Mikuš
Mlynarovičova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 6881/7A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020)
Darina Töröková
Ďurgalova 3543/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020)
Ing. Eva Cetkovská
Svidnícka 21
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 08/12/1997)
Ing. Eva Cetkovská
Svidnícka 21
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 04/05/1999)
Richard Gažo
Hrušková 17
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 08/12/1997)
Richard Gažo
Hrušková 17
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 07/15/2002)
Ing. Belo Kováč
Studenohorská 24
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 08/12/1997)
Ing. Belo Kováč
Studenohorská 24
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 04/05/1999)
Ján Križanovič
Vinohradská 509/10
Blatné
  (from: 04/06/1999 until: 07/15/2002)
František Mihalovič
128
Pernek
  (from: 11/01/1993 until: 08/12/1997)
František Mihalovič
128
Pernek
  (from: 08/13/1997 until: 04/05/1999)
Ing. Marián Mikuš
Mlynarovičova 5
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 08/12/1997)
Oľga Palanová
Osuského 5
Bratislava
  (from: 04/06/1999 until: 07/15/2002)
Darina Töröková
Kozia 11
Bratislava
  (from: 07/16/2002 until: 11/14/2006)
Pavel Žigo
Košická 43/F
Bratislava
  (from: 05/09/2001 until: 07/15/2002)
Pavol Žigo
Košická 43/F
Bratislava
  (from: 04/06/1999 until: 05/08/2001)
Ing. Marián Mikuš
Mlynarovičova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
Until: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020 until: 07/30/2020)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 6881/7A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Until: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020 until: 07/30/2020)
Darina Töröková
Ďurgalova 3543/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Until: 05/19/2020
  (from: 07/31/2020 until: 07/30/2020)
Ing. Marián Mikuš
Mlynarovičova 5
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 07/30/2020)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 6881/7A
Bratislava 811 02
  (from: 07/16/2002 until: 07/30/2020)
Darina Töröková
Ďurgalova 3543/3
Bratislava 831 01
  (from: 11/15/2006 until: 07/30/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou z 12.10.1993 podľa § 172 ods. 1,2, v spojení s § 69 Obch. zák. premenou spoločnosti Bratislavské tlačiarne, spol. s r.o. Starý spis: Sa 1128
  (from: 11/01/1993)
Notárska zápisnica N 77/94, Nz 79/94 napísaná dňa 5.4.1994 JUDr. Helenou Hrušovskou v Bratislave osvedčujúcu priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a menovaný prokurista. Starý spis: Sa 1128
  (from: 05/30/1994)
Notárska zápisnica č. N 465/98, Nz 465/98 zo dňa 11.9.1998, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z aktívu zamestnancov zo dňa 18.9.1998.
  (from: 04/06/1999)
Zmena stanov spísaná ako úplné znenie, schválená valným zhromaždením dňa 14.6.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 241/2000, Nz 241/2000
  (from: 09/20/2000)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.9.2001 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 407/2001, Nz 397/2001 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica z aktívu zamestnancov zo dňa 21.9.2001. Zápisnica zo zasanutia dozornej rady zo dňa 25.9.2001. Zápisnicazo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.9.2001.
  (from: 07/16/2002)
Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 7.10.2002.
  (from: 11/12/2002)
Notárska zápisnica N 184/03, Nz 37132/03 spísaná dňa 15.5.2003 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (from: 07/28/2003)
Notárska zápisnica N 485/2004, Nz 87311/2004 napísaná dňa 06.12.2004 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (rozhodnutie o zmene podoby akcií).
  (from: 05/24/2005)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2012.
  (from: 10/31/2012)
Čestné vyhlásenie zo dňa 07.03.2013.
  (from: 03/14/2013)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person