Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2141/B

Business name: 
SLOVFOTO a.s.
  (from: 11/07/1994 until: 10/27/2020)
Registered seat: 
Hattalova 12
Bratislava 831 03
  (from: 01/10/2002 until: 10/27/2020)
Krajinská 19
Bratislava 821 06
  (from: 11/07/1994 until: 01/09/2002)
Identification number (IČO): 
34 110 551
  (from: 11/07/1994)
Date of entry: 
05/26/1999
  (from: 11/07/1994)
Date of deletion: 
10/28/2020
  (from: 10/28/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/28/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/07/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností
  (from: 11/07/1994 until: 10/27/2020)
prostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/07/1994 until: 10/27/2020)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 11/07/1994 until: 10/27/2020)
servisná a poradenská služba fotografickej a spracovateľskej techniky
  (from: 11/07/1994 until: 10/27/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/07/1994 until: 10/27/2020)
Karol Káčerík - člen
Sibírska 38
Bratislava
  (from: 01/10/2001 until: 01/09/2002)
Jozef Kalka - člen
Štefánikova 723/22
Senica
From: 03/17/2002
  (from: 02/26/2003 until: 04/03/2006)
Jozef Kalka - člen
Štefánikova 723/22
Senica
From: 03/17/2002 Until: 03/29/2006
  (from: 04/04/2006 until: 04/03/2006)
Anton Kmec - predseda
Zapotockého 4
Prešov
  (from: 01/10/2001 until: 02/25/2003)
Anton Kmec - predseda
Zapotockého 4
Prešov
From: 03/17/2002
  (from: 02/26/2003 until: 04/03/2006)
Anton Kmec - predseda
Zapotockého 4
Prešov
From: 03/17/2002 Until: 03/29/2006
  (from: 04/04/2006 until: 04/03/2006)
Karol Kondrk
Tulská 2461/25
Zvolen
  (from: 11/07/1994 until: 01/09/2001)
Karol Kondrk - podpredseda
Tulská 2461/25
Zvolen
  (from: 01/10/2001 until: 02/25/2003)
Karol Kondrk - podpredseda
Tulská 2461/25
Zvolen
From: 03/17/2002
  (from: 02/26/2003 until: 04/03/2006)
Karol Kondrk - podpredseda
Tulská 2461/25
Zvolen
From: 03/17/2002 Until: 03/29/2006
  (from: 04/04/2006 until: 04/03/2006)
Ing. Pavol Maruniak - podpredseda
Kukučínova 11
Nitra 949 01
  (from: 11/07/1994 until: 01/09/2001)
Ing. Jozef Pokorný - člen
Predmestská 42
Žilina
  (from: 11/07/1994 until: 01/09/2001)
Milan Reichmann - predseda
Morovnianska cesta 28
Handlová 972 51
From: 03/29/2006
  (from: 04/04/2006 until: 10/27/2020)
Acting in the name of the company: 
V menom spoločnosti koná predseda samostatne, tak že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/04/2006 until: 10/27/2020)
Menom spoločnosti koná predseda alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne, tak že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis. V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať, prokurista.
  (from: 11/07/1994 until: 04/03/2006)
Procuration: 
JUDr. Štefan Agh
Budatínska 55
Bratislava
  (from: 11/07/1994 until: 09/05/1999)
Marcela Idlbeková
Tranovského 16
Bratislava 841 02
Until: 03/31/2003
  (from: 09/06/1999 until: 01/08/2004)
Capital: 
4 059 000 Sk
  (from: 01/10/2002 until: 10/27/2020)
4 050 000 Sk
  (from: 11/07/1994 until: 01/09/2002)
Shares: 
Number of shares: 9
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 451 000 Sk
  (from: 01/09/2004 until: 10/27/2020)
Number of shares: 11
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 369 000 Sk
  (from: 01/10/2002 until: 01/08/2004)
Number of shares: 15
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 270 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 01/09/2002)
Number of shares: 15
Form: akcie na meno
Nominal value: 270 000 Sk
  (from: 11/07/1994 until: 03/26/2001)
Stockholder: 
Milan Reichmann
Morovnianska cesta 28
Handlová 972 51
  (from: 04/04/2006 until: 10/27/2020)
Supervisory board: 
Lídia Bajzíková
Bulharská 33
Bratislava
  (from: 11/07/1994 until: 03/26/2001)
Ing. Pavol Maruniak
Kukučínova 11
Nitra
  (from: 01/10/2001 until: 02/25/2003)
Ján Palčo
Lanškrounská 13
Kežmarok
  (from: 11/07/1994 until: 01/09/2001)
Marek Sluka - predseda
Clementisa 25/9
Prievidza
  (from: 03/27/2001 until: 02/25/2003)
Ing. Norbert Šlachta
Mesačná 8
Bratislava
  (from: 11/07/1994 until: 03/26/2001)
Ivan Šupala
Sokolová 2
Nové Zámky
  (from: 03/27/2001 until: 02/25/2003)
Ing. Pavol Maruniak
Kukučínova 11
Nitra
From: 03/17/2002 Until: 03/29/2006
  (from: 04/04/2006 until: 04/03/2006)
Vladimír Neumann
Mýtna 1158/11
Pezinok
From: 03/07/2002 Until: 03/29/2006
  (from: 04/04/2006 until: 04/03/2006)
Ing. Mikuláš Gál
Tomašovská 1197/19
Rimavská Sobota
From: 03/07/2002 Until: 03/29/2006
  (from: 04/04/2006 until: 04/03/2006)
Ing. Pavol Maruniak
Kukučínova 11
Nitra
From: 03/17/2002
  (from: 02/26/2003 until: 04/03/2006)
Vladimír Neumann
Mýtna 1158/11
Pezinok
From: 03/07/2002
  (from: 02/26/2003 until: 04/03/2006)
Ing. Mikuláš Gál
Tomašovská 1197/19
Rimavská Sobota
From: 03/07/2002
  (from: 02/26/2003 until: 04/03/2006)
Aleš Krátky
A. Mráza 17
Bratislava 821 03
From: 03/29/2006
  (from: 04/04/2006 until: 10/27/2020)
Zuzana Hanudelová
Húsková 69
Košice 040 23
From: 03/29/2006
  (from: 04/04/2006 until: 10/27/2020)
Miroslav Tulej
Na Revíne 17
Bratislava 831 01
From: 03/29/2006
  (from: 04/04/2006 until: 10/27/2020)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn : 36CbR/321/2017 bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť sa na základe uvedeného v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 10/28/2020)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou, spísanou formou notárskej zápisnice pod č. N 260/94, z 232/94 dňa 10.9.1994 v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Stary spis: Sa 168 Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 26.9.1997. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 14.5.1998.
  (from: 11/07/1994 until: 10/27/2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.3.2000.
  (from: 01/10/2001 until: 10/27/2020)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 511/00, Nz 498/00 dňa 24.11.2000.
  (from: 03/27/2001 until: 10/27/2020)
Notárska zápisnica č. N 110/01, Nz 107/01 zo dňa 26. 3. 2001 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromažde- nia o zmene stanov. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 31. 5. 2001, na ktorom bolo prerokované odstúpenie p. Karola Káčeríka z funkcie člena predstavenstva.
  (from: 01/10/2002 until: 10/27/2020)
Notárska zápisnica Nz 95/02 spísaná dňa 7.3.02 notárom JUDr. Máčajovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady M. Sluku a I. Šupalu sa končí dňom 7.3.02.
  (from: 02/26/2003 until: 10/27/2020)
Notárska zápisnica Nz 20313/03 zo dňa 19. 3. 2003.
  (from: 01/09/2004 until: 10/27/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára N 29/2006, Nz 11935/2006, NCRls 11861/2006 zo dňa 29.3.2006 o zmene stanov. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.3.2006.
  (from: 04/04/2006 until: 10/27/2020)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person