Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1072/B

Business name: 
SLOV COUPON, a.s.
  (from: 07/12/1999)
Registered seat: 
Moskovská 4
Bratislava 811 08
  (from: 07/12/1999)
Identification number (IČO): 
30 842 000
  (from: 05/10/1996)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 05/10/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/10/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti/maloobchod/
  (from: 05/14/1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti/veľkoobchod/
  (from: 05/14/1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/14/1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja
  (from: 05/14/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/14/1996)
nadobúdanie podielov na iných spoločnostiach
  (from: 05/14/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/22/1997)
Darina Töröková - člen
Ďurgalova 3543/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 09/21/2018
  (from: 11/06/2018)
Ing. Ladislav Haspel - predseda
Bôrik 6881/7A
Bratislava 811 02
From: 09/21/2018
  (from: 11/06/2018)
PhDr. Zora Hloušková
Tolstého 5
Bratislava 811 06
From: 09/21/2018
  (from: 11/06/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny spoločnosti podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne
  (from: 11/06/2018)
Capital: 
16 715 787 EUR Paid up: 16 715 787 EUR
  (from: 10/05/2016)
Shares: 
Number of shares: 506539
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
  (from: 10/05/2016)
Supervisory board: 
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík , PhD.
Tolstého 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 09/14/2016
  (from: 10/05/2016)
Mária Kozáková
Steinov dvor 7879/2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 09/14/2016
  (from: 01/26/2019)
PhDr. Pavel Komorník , M. B. A.
Špitálska 2203/53
Bratislava - Staré mesto 811 08
From: 09/14/2016
  (from: 10/05/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 21.11.1991 v zmysle § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Zmena stanov akciovej spoločnosti v súlade so zák.č. 513/91 Zb. odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 16.7.1993. Valné zhromaždenie dňa 28.2.1994 prijalo nové stanovy spoločnosti. Zmena obchodného mena z SCI - SLOV COUPON INVEST I., investičný fond, a.s. na SLOV COUPON, investičný fond a.s. Zmena stanov schválená na MVZ dňa 8.6.1995.
  (from: 05/10/1996)
Notárska zápisnica zo dňa 7.5.1996 pod č. N 93/96 Nz 86/96 ktorou sa osvedčil priebeh mimoriadneho VZ na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti
  (from: 05/14/1996)
Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade, osvedčuje notárska zápisnica N 222/96, Nz 221/96 spísaná dňa 24.6.1996 notárom JUDr Danielou Šikutovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 25.6.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.7.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 9.7.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.11.1996.
  (from: 03/03/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.7.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 261/97, Nz 244/97.
  (from: 09/22/1997)
Notárska zápisnica č. N 391/98, NZ 316/98 zo dňa 21.8.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti a schválené zmeny v dozornej rade.
  (from: 07/12/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 19.12.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.12.2000.
  (from: 11/29/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 10.11.2004
  (from: 12/17/2004)
Notárska zápisnica N 482/2005, Nz 87020/2005 napísaná dňa 06.12.2004 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (rozhodnutie o zmene podoby a formy akcií).
  (from: 05/27/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010
  (from: 06/25/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.01.2013.
  (from: 02/12/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2016. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.09.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1013/2016, Nz 32794/2016, NCRls 33692/2016 dňa 20.09.2016.
  (from: 10/05/2016)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person