Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1072/B

Business name: 
SLOV COUPON, a.s.
  (from: 07/12/1999)
SLOV COUPON, a.s.
  (from: 05/14/1996 until: 07/11/1999)
SLOV COUPON, investičný fond, a.s.
  (from: 05/10/1996 until: 05/13/1996)
Registered seat: 
Moskovská 4
Bratislava 811 08
  (from: 07/12/1999)
Pekná cesta 6
Bratislava 834 03
  (from: 09/22/1997 until: 07/11/1999)
Štefánikova 14
Bratislava 811 05
  (from: 05/10/1996 until: 09/21/1997)
Identification number (IČO): 
30 842 000
  (from: 05/10/1996)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 05/10/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/10/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti/maloobchod/
  (from: 05/14/1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti/veľkoobchod/
  (from: 05/14/1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/14/1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja
  (from: 05/14/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/14/1996)
nadobúdanie podielov na iných spoločnostiach
  (from: 05/14/1996)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich účasti na kolektívnom investovaní
  (from: 05/10/1996 until: 05/13/1996)
činnosti bezprostredne súvisiace s kolektívnym investovaním
  (from: 05/10/1996 until: 05/13/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/22/1997)
Managing board
  (from: 03/03/1997 until: 09/21/1997)
Managing board
  (from: 05/14/1996 until: 03/02/1997)
Managing board
  (from: 05/10/1996 until: 05/13/1996)
Darina Töröková - člen
Ďurgalova 3543/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 09/21/2018
  (from: 11/06/2018)
Ing. Ladislav Haspel - predseda
Bôrik 6881/7A
Bratislava 811 02
From: 09/21/2018
  (from: 11/06/2018)
PhDr. Zora Hloušková
Tolstého 5
Bratislava 811 06
From: 09/21/2018
  (from: 11/06/2018)
JUDr. Peter Dobrovodský - člen predstavenstva
Česká 7
Bratislava
  (from: 05/10/1996 until: 05/13/1996)
JUDr. Peter Dobrovodský - člen predstavenstva
Česká 7
Bratislava
  (from: 05/14/1996 until: 03/02/1997)
Ing. Ladislav Haspel - člen predstavenstva
Toplianska 16
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 09/21/1997)
Ing. Ladislav Haspel - predseda
Toplianska 16
Bratislava
  (from: 09/22/1997 until: 05/19/2003)
Ing. Ladislav Haspel - predseda
Bôrik 6881/7A
Bratislava 811 02
From: 01/31/2013
  (from: 02/12/2013 until: 11/05/2018)
Ing. Ladislav Haspel - predseda
Bôrik 6881/7A
Bratislava 811 02
From: 01/31/2013 Until: 09/21/2018
  (from: 11/06/2018 until: 11/05/2018)
Ing. Ladislav Haspel - predseda
Toplianska 16
Bratislava
From: 05/13/1997
  (from: 05/20/2003 until: 02/11/2013)
Ing. Ladislav Haspel - predseda
Toplianska 16
Bratislava
From: 05/13/1997 Until: 01/31/2013
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
PhDr. Zora Hloušková
Tolstého 5
Bratislava 811 06
From: 11/10/2004
  (from: 12/17/2004 until: 02/11/2013)
PhDr. Zora Hloušková
Tolstého 5
Bratislava 811 06
From: 11/10/2004 Until: 01/31/2013
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
PhDr. Zora Hloušková
Tolstého 5
Bratislava 811 06
From: 01/31/2013
  (from: 02/12/2013 until: 11/05/2018)
PhDr. Zora Hloušková
Tolstého 5
Bratislava 811 06
From: 01/31/2013 Until: 09/21/2018
  (from: 11/06/2018 until: 11/05/2018)
RNDr. Mária Liptáková - člen predstavenstva
Fadruszova 8
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 06/02/1997)
RNDr. Mária Liptáková - predseda predstavenstva
Fadruszova 8
Bratislava
  (from: 05/10/1996 until: 05/13/1996)
RNDr. Mária Liptáková - predseda predstavenstva
Fadruszova 8
Bratislava
  (from: 05/14/1996 until: 03/02/1997)
Mag. Jozef Oravkin - člen predstavenstva
487
Heľpa 976 68
  (from: 06/03/1997 until: 09/21/1997)
Ing. Ján Povrazník , CSc. - člen predstavenstva
Stanekova 26
Bratislava
  (from: 05/10/1996 until: 05/13/1996)
Ing. Ján Povrazník , CSc. - člen predstavenstva
Stanekova 26
Bratislava
  (from: 05/14/1996 until: 03/02/1997)
Vladimír Sýkora - člen
Páričkova 1090/3
Bratislava
  (from: 09/22/1997 until: 05/19/2003)
Vladimír Sýkora - člen
Páričkova 1090/3
Bratislava
From: 07/17/1997
  (from: 05/20/2003 until: 12/16/2004)
Vladimír Sýkora - člen
Páričkova 1090/3
Bratislava
From: 07/17/1997 Until: 11/10/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
Ing.Mag. Ľuboš Ševčík , CSc. - predseda predstavenstva
M.Marečka 9
Bratislava
  (from: 06/03/1997 until: 09/21/1997)
Darina Töröková - člen
Kozia 11
Bratislava
  (from: 09/22/1997 until: 05/19/2003)
Darina Töröková - člen
Ďurgalova 3543/3
Bratislava 831 01
From: 01/31/2013
  (from: 02/12/2013 until: 11/05/2018)
Darina Töröková - člen
Ďurgalova 3543/3
Bratislava 831 01
From: 01/31/2013 Until: 09/21/2018
  (from: 11/06/2018 until: 11/05/2018)
Darina Töröková - člen
Ďurgalova 3543/3
Bratislava 831 01
From: 07/17/1997
  (from: 12/14/2006 until: 02/11/2013)
Darina Töröková - člen
Ďurgalova 3543/3
Bratislava 831 01
From: 07/17/1997 Until: 01/31/2013
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
Darina Töröková - člen
Kozia 11
Bratislava
From: 07/17/1997
  (from: 05/20/2003 until: 12/13/2006)
Dkfm. Hartmut Flick - predseda predstavenstva
Praterstrasse 22/39
Viedeň
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Devínska cesta 17
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 06/02/1997)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny spoločnosti podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne
  (from: 11/06/2018)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny spoločnosti podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne
  (from: 09/22/1997 until: 11/05/2018)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/03/1997 until: 09/21/1997)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo ďalší člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva.
  (from: 05/14/1996 until: 03/02/1997)
Podpisovať za fond vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva na základe úradne overenej plnej moci udelenej ostatnými členmi predstavenstva.
  (from: 05/10/1996 until: 05/13/1996)
Capital: 
16 715 787 EUR Paid up: 16 715 787 EUR
  (from: 10/05/2016)
16 817 094,8 EUR Paid up: 16 817 094,8 EUR
  (from: 04/28/2009 until: 10/04/2016)
506 539 000 Sk Paid up: 506 539 000 Sk
  (from: 05/20/2003 until: 04/27/2009)
506 539 000 Sk
  (from: 05/10/1996 until: 05/19/2003)
Shares: 
Number of shares: 506539
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
  (from: 10/05/2016)
Number of shares: 506539
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 04/28/2009 until: 10/04/2016)
Number of shares: 506539
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/27/2005 until: 04/27/2009)
Number of shares: 506539
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/20/2003 until: 05/26/2005)
Number of shares: 506539
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/10/1996 until: 05/19/2003)
Supervisory board: 
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík , PhD.
Tolstého 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 09/14/2016
  (from: 10/05/2016)
Mária Kozáková
Steinov dvor 7879/2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 09/14/2016
  (from: 01/26/2019)
PhDr. Pavel Komorník , M. B. A.
Špitálska 2203/53
Bratislava - Staré mesto 811 08
From: 09/14/2016
  (from: 10/05/2016)
Ing. Michal Baričák - člen dozornej rady
Chočská 1530/10-36
Dolný Kubín
  (from: 11/29/2001 until: 05/19/2003)
Ing. Michal Baričák - člen dozornej rady
Chočská 1530/10-36
Dolný Kubín
From: 12/19/2000
  (from: 05/20/2003 until: 12/13/2006)
Ing. Michal Baričák - člen dozornej rady
Mliekárenská 16011/11
Bratislava 821 09
From: 12/19/2000
  (from: 12/14/2006 until: 06/24/2010)
Ing. Michal Baričák - člen dozornej rady
Mliekárenská 16011/11
Bratislava 821 09
From: 12/19/2000 Until: 06/01/2010
  (from: 06/25/2010 until: 06/24/2010)
JUDr. Peter Dobrovodský - člen DR
Česká 7
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 09/21/1997)
Pavol Horváth - člen
Duklianska 28
Skalica
  (from: 09/22/1997 until: 07/11/1999)
Ivan Kmotrík - predseda
Tolstého 5
Bratislava
  (from: 09/22/1997 until: 07/11/1999)
Ivan Kmotrík - predseda dozornej rady
Tolstého 5
Bratislava
  (from: 07/12/1999 until: 05/19/2003)
Ivan Kmotrík - predseda dozornej rady
Tolstého 5
Bratislava
From: 12/19/2000
  (from: 05/20/2003 until: 02/11/2013)
PhDr. Ivan Kmotrík - predseda dozornej rady
Tolstého 5
Bratislava
From: 12/19/2000
  (from: 02/12/2013 until: 10/04/2016)
PhDr. Ivan Kmotrík - predseda dozornej rady
Tolstého 5
Bratislava
From: 12/19/2000 Until: 09/14/2016
  (from: 10/05/2016 until: 10/04/2016)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A.
Havelkova 2825/8
Bratislava 841 03
From: 06/01/2010
  (from: 06/25/2010 until: 10/04/2016)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A.
Havelkova 2825/8
Bratislava 841 03
From: 06/01/2010 Until: 09/14/2016
  (from: 10/05/2016 until: 10/04/2016)
Mária Kozáková - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava
  (from: 11/29/2001 until: 05/19/2003)
Mária Kozáková - člen DR
Poľnohospodárska 32
Bratislava
  (from: 07/12/1999 until: 11/28/2001)
Mária Kozáková - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava
From: 12/19/2000
  (from: 05/20/2003 until: 02/11/2013)
Mária Kozáková - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava 821 07
From: 12/19/2000
  (from: 02/12/2013 until: 10/04/2016)
Mária Kozáková - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava 821 07
From: 12/19/2000 Until: 09/14/2016
  (from: 10/05/2016 until: 10/04/2016)
Ing. František Martinka - člen DR
K.Adlera 9
Bratislava
  (from: 07/12/1999 until: 11/28/2001)
Mag. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa
  (from: 09/22/1997 until: 07/11/1999)
Ing. Ján Povrazník , CSc. - člen DR
Stanekova 26
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 09/21/1997)
Ing.Mag. Ľuboš Ševčík , CSc. - člen
M.Marečka 9
Bratislava
  (from: 09/22/1997 until: 07/11/1999)
JUDr. ernest Valko - predseda dozornej rady
Topoľčianska 16
Bratislava
  (from: 05/10/1996 until: 05/13/1996)
JUDr. ernest Valko - predseda dozornej rady
Topoľčianska 16
Bratislava
  (from: 05/14/1996 until: 03/02/1997)
JUDr. Martin Višňovský - člen dozornej rady
Medzilaborecká 25
Bratislava
  (from: 05/10/1996 until: 05/13/1996)
JUDr. Martin Višňovský - člen dozornej rady
Medzilaborecká 25
Bratislava
  (from: 05/14/1996 until: 03/02/1997)
Mária Kozáková
Poľnohospodárska 32
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 09/14/2016
  (from: 10/05/2016 until: 01/25/2019)
Antonín Kadlček - člen
Vinohradská 656
Dolní Němčí
Česká republika
  (from: 09/22/1997 until: 07/11/1999)
Dr. Peter Kauer - člen DR
Botzleinsdorferhohe 39
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 03/03/1997 until: 09/21/1997)
Mag. Edgar Prisender - člen DR
Eichendorffgasse 5/5
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 03/03/1997 until: 09/21/1997)
Ing. Lenka Vižníková - člen dozornej rady
Am Schulweg 5-7/30
Viedeň 1110
Rakúska republika
  (from: 05/10/1996 until: 05/13/1996)
Ing. Lenka Vižníková - člen dozornej rady
Am Schulweg 5-7/30
Viedeň 1110
Rakúska republika
  (from: 05/14/1996 until: 03/02/1997)
Mag. Gustav Wurmboeck - predseda DR
Thurngasse 5
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 03/03/1997 until: 09/21/1997)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 21.11.1991 v zmysle § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Zmena stanov akciovej spoločnosti v súlade so zák.č. 513/91 Zb. odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 16.7.1993. Valné zhromaždenie dňa 28.2.1994 prijalo nové stanovy spoločnosti. Zmena obchodného mena z SCI - SLOV COUPON INVEST I., investičný fond, a.s. na SLOV COUPON, investičný fond a.s. Zmena stanov schválená na MVZ dňa 8.6.1995.
  (from: 05/10/1996)
Notárska zápisnica zo dňa 7.5.1996 pod č. N 93/96 Nz 86/96 ktorou sa osvedčil priebeh mimoriadneho VZ na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti
  (from: 05/14/1996)
Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade, osvedčuje notárska zápisnica N 222/96, Nz 221/96 spísaná dňa 24.6.1996 notárom JUDr Danielou Šikutovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 25.6.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.7.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 9.7.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.11.1996.
  (from: 03/03/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.7.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 261/97, Nz 244/97.
  (from: 09/22/1997)
Notárska zápisnica č. N 391/98, NZ 316/98 zo dňa 21.8.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti a schválené zmeny v dozornej rade.
  (from: 07/12/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 19.12.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.12.2000.
  (from: 11/29/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 10.11.2004
  (from: 12/17/2004)
Notárska zápisnica N 482/2005, Nz 87020/2005 napísaná dňa 06.12.2004 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (rozhodnutie o zmene podoby a formy akcií).
  (from: 05/27/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010
  (from: 06/25/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.01.2013.
  (from: 02/12/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2016. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.09.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1013/2016, Nz 32794/2016, NCRls 33692/2016 dňa 20.09.2016.
  (from: 10/05/2016)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person