Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32687/N

Business name: 
AZ PLUS OIS s.r.o.
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
Registered seat: 
Mostná 13
Nitra 949 01
  (from: 06/09/2012 until: 05/05/2016)
Sibírska 60
Bratislava 831 02
  (from: 01/01/2009 until: 06/08/2012)
Grösslingová 4
Bratislava 811 09
  (from: 12/15/2006 until: 12/31/2008)
Identification number (IČO): 
36 712 329
  (from: 12/15/2006)
Date of entry: 
12/15/2006
  (from: 12/15/2006)
Date of deletion: 
05/06/2016
  (from: 05/06/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/06/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/15/2006)
Objects of the company: 
prevázkovanie technickej služby - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 01/19/2007 until: 09/20/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
odťahová služba okrem prevozu automobilov na úložnom priestore motorových vozidiel
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
doprava do alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
pneuservis
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 11/28/2009 until: 05/05/2016)
Partners: 
Andrej Zachar
Chorvátska 54
Šenkvice 900 81
Slovak Republic
  (from: 12/15/2006 until: 06/08/2012)
Katarína Zacharová
Chorvátska 54
Šenkvice 900 81
Slovak Republic
  (from: 12/15/2006 until: 06/08/2012)
Tamás Kotek
Hunyadi Telep 41
Nyúl 9082
Maďarsko
  (from: 06/09/2012 until: 05/05/2016)
István Trencsák
Forrás I. Utca 2/D. 2 em. 2a
Kecskemét 6000
Maďarsko
  (from: 06/09/2012 until: 05/05/2016)
Contribution of each member: 
Andrej Zachar
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 12/15/2006 until: 11/02/2009)
Katarína Zacharová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/15/2006 until: 11/02/2009)
Andrej Zachar
Amount of investment: 5 643 EUR Paid up: 5 643 EUR
  (from: 11/03/2009 until: 06/08/2012)
Katarína Zacharová
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 11/03/2009 until: 06/08/2012)
Tamás Kotek
Amount of investment: 5 643 EUR Paid up: 5 643 EUR
  (from: 06/09/2012 until: 05/05/2016)
István Trencsák
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 06/09/2012 until: 05/05/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
Andrej Zachar
Chorvátska 54
Šenkvice 900 81
From: 12/15/2006
  (from: 12/15/2006 until: 06/08/2012)
Andrej Zachar
Chorvátska 54
Šenkvice 900 81
From: 12/15/2006 Until: 05/23/2012
  (from: 06/09/2012 until: 06/08/2012)
Tamás Kotek
Hunyadi Telep 41
Nyúl 9082
Maďarsko
From: 05/23/2012
  (from: 06/09/2012 until: 05/05/2016)
István Trencsák
Forrás I. Utca 2/D. 2 em. 2a
Kecskemét 6000
Maďarsko
From: 05/23/2012
  (from: 06/09/2012 until: 05/05/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/09/2012 until: 05/05/2016)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/15/2006 until: 06/08/2012)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/03/2009 until: 05/05/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/15/2006 until: 11/02/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28CbR/51/2014-52 zo dňa 29.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.04.2016, bola zrušená obchodná spoločnosť AZ PLUS OIS s.r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 32687/N sa vymazáva dňa 06.05.2016 obchodná spoločnosť AZ PLUS OIS s.r.o. so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 36 712 329.
  (from: 05/06/2016)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.11.2006 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodného zákoníka.
  (from: 12/15/2006 until: 05/05/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.12.2008.
  (from: 01/01/2009 until: 05/05/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.10.2009.
  (from: 11/28/2009 until: 05/05/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2012.
  (from: 06/09/2012 until: 05/05/2016)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 10.01.2014 o zlúčení spoločnosti AZ PLUS OIS s.r.o., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 36 712 329, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32687N so spoločnosťami EMENDA, s.r.o., so sídlom Jegorovova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 229 938, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9082/S, a spoločnosťou ASV plus s.r.o., so sídlom Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 45 238 839, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 24482/V. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 10.01.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 21/2014, Nz 627/2014, NCRls 629/2014 sa obchodná spoločnosť AZ PLUS OIS s.r.o., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 36 712 329, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32687N stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností EMENDA, s.r.o., so sídlom Jegorovova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 229 938, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9082/S, a spoločnosti ASV plus s.r.o., so sídlom Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 45 238 839, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 24482/V a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností EMENDA, s.r.o., a ASV plus s.r.o., ku dňu 19.02.2014.
  (from: 02/19/2014 until: 05/05/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/19/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ASV plus s.r.o.
Jazerná 1
Košice 040 12
  (from: 02/19/2014)
EMENDA, s.r.o.
Jegorovova 22
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/19/2014)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person