Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  30212/T

Business name: 
Effective s. r. o.
  (from: 08/18/2009)
Registered seat: 
376
Ostrov 922 01
  (from: 08/31/2021)
376
Ostrov 922 01
  (from: 09/15/2012 until: 08/30/2021)
Viestova 386/4
Myjava 907 01
  (from: 08/18/2009 until: 09/14/2012)
Identification number (IČO): 
44 898 878
  (from: 08/18/2009)
Date of entry: 
08/18/2009
  (from: 08/18/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/18/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/18/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/18/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/18/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/18/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/18/2009)
počítačové služby
  (from: 08/18/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/18/2009)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/18/2009)
administratívne služby
  (from: 08/18/2009)
chov akvarijných rybičiek
  (from: 06/22/2010)
nákup a predaj akvaristických potrieb a údržba akvárií
  (from: 06/22/2010)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/22/2010)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/17/2015)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/17/2015)
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
  (from: 03/17/2015)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 03/17/2015)
Spracovanie a úprava čaju a kávy
  (from: 03/17/2015)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 07/15/2016)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/15/2016)
Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 07/15/2016)
Spracovanie prírodného medu
  (from: 07/15/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej aktivity
  (from: 07/15/2016)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 07/15/2016)
Poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu
  (from: 07/15/2016)
technik požiarnej ochrany
  (from: 06/22/2010 until: 07/14/2016)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 06/22/2010 until: 07/14/2016)
autorizovaný bezpečnostný technik
  (from: 06/22/2010 until: 07/14/2016)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 06/22/2010 until: 07/14/2016)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu: 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 06/22/2010 until: 07/14/2016)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu: 05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky s vymedzením na elektrické zariadenia do 1000 V a bleskozvody v objektoch triedy A
  (from: 06/22/2010 until: 07/14/2016)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 06/22/2010 until: 07/14/2016)
Partners: 
Ing. Tomáš Vittek
376
Ostrov 922 01
Slovak Republic
  (from: 06/22/2010)
Mgr. Marián Šimek
Viestova 386/4
Myjava 907 01
Slovak Republic
  (from: 06/22/2010 until: 09/14/2012)
Mgr. Marián Šimek
Viestova 386/4
Myjava 907 01
Slovak Republic
  (from: 08/18/2009 until: 06/21/2010)
Ing. Rudolf Vittek
376
Ostrov 922 01
Slovak Republic
  (from: 06/22/2010 until: 09/14/2012)
Ing. Tomáš Vittek
376
Ostrov 922 01
Czech Republic
  (from: 08/18/2009 until: 06/21/2010)
Contribution of each member: 
Ing. Tomáš Vittek
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/15/2012)
Mgr. Marián Šimek
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 08/18/2009 until: 06/21/2010)
Ing. Tomáš Vittek
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 08/18/2009 until: 06/21/2010)
Mgr. Marián Šimek
Amount of investment: 2 100 EUR Paid up: 2 100 EUR
  (from: 06/22/2010 until: 09/14/2012)
Ing. Tomáš Vittek
Amount of investment: 2 100 EUR Paid up: 2 100 EUR
  (from: 06/22/2010 until: 09/14/2012)
Ing. Rudolf Vittek
Amount of investment: 800 EUR Paid up: 800 EUR
  (from: 06/22/2010 until: 09/14/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/02/2017)
konatelia
  (from: 07/15/2016 until: 12/01/2017)
Individual managing director
  (from: 03/17/2015 until: 07/14/2016)
konatelia
  (from: 08/18/2009 until: 03/16/2015)
Ing. Tomáš Vittek
376
Ostrov 922 01
From: 08/18/2009
  (from: 06/22/2010)
Mgr. Marián Šimek
Viestova 386/4
Myjava 907 01
From: 08/18/2009
  (from: 08/18/2009 until: 09/14/2012)
Mgr. Marián Šimek
Viestova 386/4
Myjava 907 01
From: 08/18/2009 Until: 08/10/2012
  (from: 09/15/2012 until: 09/14/2012)
Ing. Rudolf Vittek
376
Ostrov 922 01
From: 04/13/2010
  (from: 06/22/2010 until: 09/14/2012)
Ing. Rudolf Vittek
376
Ostrov 922 01
From: 04/13/2010 Until: 08/10/2012
  (from: 09/15/2012 until: 09/14/2012)
Ing. Tomáš Vittek
376
Ostrov 922 01
Česká republika
From: 08/18/2009
  (from: 08/18/2009 until: 06/21/2010)
Alexandra Vitteková
Trebichava 40
Trebichava 956 53
From: 05/27/2016
  (from: 07/15/2016 until: 12/01/2017)
Alexandra Vitteková
Trebichava 40
Trebichava 956 53
From: 05/27/2016 Until: 11/21/2017
  (from: 12/02/2017 until: 12/01/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.
  (from: 08/18/2009)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/18/2009)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person