Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12500/B

Business name: 
PACIFIC, s.r.o.
  (from: 09/23/1999)
PACIFIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 11/22/1991 until: 09/22/1999)
Registered seat: 
Hurbanova 1103/29
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 07/31/2007)
Hurbanova 25
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 07/13/1995 until: 07/30/2007)
ul. SNP 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 07/14/1992 until: 07/12/1995)
Kladnianska 66
Bratislava 821 05
  (from: 11/22/1991 until: 07/13/1992)
Identification number (IČO): 
17 333 555
  (from: 11/22/1991)
Date of entry: 
11/22/1991
  (from: 11/22/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/22/1991)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2007)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2007)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/01/2017 until: 06/12/2020)
kúpa, predaj, sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov všetkého druhu podľa čsl. právnych predpisov
  (from: 11/22/1991 until: 07/30/2007)
zahraničnoobchodná činnosť, export, reexport, import obchodného tovaru podľa čsl. právnych predpisov
  (from: 11/22/1991 until: 07/30/2007)
sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 11/22/1991 until: 07/30/2007)
Partners: 
Thao Huong Šimeková
Frankovská 13162/1C
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 12/01/2017)
Hien Tranová
residence in the Slovak Republic :
Hurbanova 1103/29
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 07/31/2007)
Son Vo Truong
residence in the Slovak Republic :
Hurbanova 1103/29
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 07/31/2007)
Tran Minh Hien
Dřevařská 568
Liberec
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanova 25
Ivanka pri Dunaji
  (from: 07/14/1992 until: 07/30/2007)
Tran Minh Hien
Cao Ba Quat 34A
Hanoi
Vietnam
  (from: 11/22/1991 until: 07/13/1992)
Vo Truong Son
khu tap the Giang vo 65
Hanoi
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Hurbanova 25
Ivanka pri Dunaji
  (from: 09/23/1999 until: 07/30/2007)
Vo Truong Son
khu tap the Giang vo 65
Hanoi
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Hurbanova 25
Ivanka pri Dunaji
  (from: 07/14/1992 until: 09/22/1999)
Contribution of each member: 
Hien Tranová
Amount of investment: 3 319,39 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 08/17/2010)
Son Vo Truong
Amount of investment: 3 319,39 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 08/17/2010)
Thao Huong Šimeková
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 12/01/2017)
Tran Minh Hien
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/22/1991 until: 07/13/1992)
Vo Truong Son
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/14/1992 until: 09/22/1999)
Tran Minh Hien
( peňažný vklad )
  (from: 07/14/1992 until: 07/30/2007)
Hien Tranová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/31/2007 until: 08/16/2010)
Vo Truong Son
( peňažný vklad )
  (from: 09/23/1999 until: 07/30/2007)
Son Vo Truong
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/31/2007 until: 08/16/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/23/1999)
Individual managing director
  (from: 07/13/1995 until: 09/22/1999)
Individual managing director
  (from: 07/14/1992 until: 07/12/1995)
konatelia
  (from: 11/22/1991 until: 07/13/1992)
Son Vo Truong
Hurbanova 1103/29
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 07/31/2007)
Hien Tranová
Hurbanova 1103/29
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 07/31/2007)
Tran Minh Hien
Cao Ba Quat 34A
Hanoi
Vietnam
  (from: 11/22/1991 until: 07/13/1992)
Tran Minh Hien
Dřevařská 568
Liberec
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
ul. SNP 2
Ivanka pri Dunaji
  (from: 07/14/1992 until: 07/12/1995)
Vo Truong Son
khu tap the Giang vo 65
Hanoi
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Hurbanova 25
Ivanka pri Dunaji
  (from: 07/13/1995 until: 09/22/1999)
Tran Minh Hien
Dřevařská 568
Liberec
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanova 25
Ivanka pri Dunaji
  (from: 07/13/1995 until: 07/30/2007)
Vo Truong Son
khu tap the Giang vo 65
Hanoi
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Hurbanova 25
Ivanka pri Dunaji
  (from: 09/23/1999 until: 07/30/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/31/2007)
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje písomnosti v mene spoločnosti tak, že k napísanému, alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 09/23/1999 until: 07/30/2007)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ spoločnosti.
  (from: 07/13/1995 until: 09/22/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje jednateľ spoločnosti.
  (from: 07/14/1992 until: 07/12/1995)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje: Tran Minh Hien
  (from: 11/22/1991 until: 07/13/1992)
Capital: 
7 388,78 EUR Paid up: 7 388,78 EUR
  (from: 12/01/2017)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 08/17/2010 until: 11/30/2017)
200 000 Sk
  (from: 09/23/1999 until: 08/16/2010)
120 000 Sk
  (from: 07/14/1992 until: 09/22/1999)
100 000 Sk
  (from: 11/22/1991 until: 07/13/1992)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 31.10.1991 podľa § 106a ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
  (from: 11/22/1991)
Dodatok k notárskej zápisnici zo dňa 31.10.1991 vo forme spoločenskej zmluvy uzavretý medzi spoločníkmi dňa 13.4.1992 podľa ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. dodatok k spoločenskej zmluve uzavretý medzi spoločníkmi dňa 24.06.1992 Starý spis: S.r.o. 4209/K Starý spis: S.r.o. 19472/B
  (from: 07/14/1992)
Živnostenský list č. Žo - 94/726 zo dňa 22.7.1994 vydaný Obvodným úradom Pezinok. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13.7.1994 o zmene predmetu činnosti.
  (from: 09/21/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.5.1995, Dodatok č.3 zo dňa 18.5.1995.
  (from: 07/13/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.6.1998 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.10.1998 v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/23/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.1.2007. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.1.2007.
  (from: 07/31/2007)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person