Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  84766/B

Business name: 
M REKLAMA, s.r.o.
  (from: 01/08/2010 until: 10/31/2012)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 08/09/2012 until: 10/31/2012)
Identification number (IČO): 
36 205 141
  (from: 03/19/2001)
Date of entry: 
03/19/2001
  (from: 03/19/2001)
Date of deletion: 
11/01/2012
  (from: 11/01/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/01/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/19/2001)
Capital: 
13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 01/08/2010 until: 10/31/2012)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2012 o zrušení spoločnosti M REKLAMA, s.r.o., sídlom Okružná 3239, 900 01 Bratislava, IČO : 36 205 141, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 84766/B bez likvidácie a jej zlúčení so JB TIR, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Bratislava, IČO: 44 517 921, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 83899/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 872/2012, Nz 39667/2012 dňa 26.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti M REKLAMA, s.r.o., s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 11/01/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2012)
Legal successor: 
JB TIR, s.r.o.
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 11/01/2012)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person