Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2253/S

Business name: 
Mestské lesy, s.r.o.
  (from: 10/17/1994)
Registered seat: 
Priemyselná 969/14
Krupina 963 01
  (from: 06/29/2005)
Identification number (IČO): 
31 616 798
  (from: 10/17/1994)
Date of entry: 
10/14/1994
  (from: 10/17/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/17/1994)
Objects of the company: 
lesníctvo, včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/17/1994)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku s poskytovaním iných než základných služieb - upratovacie a čistiace práce
  (from: 02/07/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 02/07/2003)
sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb mimo služieb cestovných kancelárií a cestovných agentúr
  (from: 02/07/2003)
reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou
  (from: 02/07/2003)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 02/07/2003)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu
  (from: 02/07/2003)
výroba, opravy ostatných strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 02/07/2003)
poskytovanie služieb súvisiacich s poľnohospodárstvom, lesníctvom a poľovníctvom, strojmi a mechanizmami slúžiacimi k danej výrobe
  (from: 02/07/2003)
výroba paliet, drevených obalov
  (from: 02/07/2003)
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
  (from: 02/07/2003)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 02/07/2003)
osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 02/07/2003)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 02/07/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/07/2003)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/04/2012)
poskytovanie služieb v záhradníctve
  (from: 04/04/2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/04/2012)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/04/2012)
výkon práva poľovníctva
  (from: 04/04/2012)
Partners: 
Mesto Krupina
Svätotrojičné nám. 4/4
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 11/05/1998)
Contribution of each member: 
Mesto Krupina
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/20/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/17/1994)
Ing. Jozef Capuliak , PhD.
Briač 1112/16
Krupina 963 01
From: 05/03/2021
  (from: 06/30/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/17/1994)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/20/2011)
Supervisory board: 
doc. Ing. Jozef Krilek , PhD.
Malinovského 886/20
Krupina 936 01
From: 02/01/2019
  (from: 02/14/2019)
Ing. Jaroslav Bellák
Malinovského 872/5
Krupina 963 01
From: 02/01/2019
  (from: 02/14/2019)
Ing. Eva Lukáčová
Majerský rad 672/73
Krupina 963 01
From: 10/01/2020
  (from: 06/30/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice č. NZ 495/94 zo dňa 25.8.1994 podľa § 105 a nasl. zák .č 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 6206
  (from: 10/17/1994)
. Valné zhromaždenie konané dňa 3.7.1998 schválilo Dodatok. č. 2, ktorým sa upravuje zakladateľská listina v zmysle ust. zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/05/1998)
. Rozhodnutím jediného spoločníka bola prijatá zmena zakladateľskej listiny zo dňa 10.4.2002.
  (from: 10/29/2002)
. Spoločník dňa 5.12.2002 schválil zmenu zakladateľskej listiny a jej úplné znenie v súlade so zák.č. 500/2001 Z.z. Navrhovateľ dňa 7.2.2003 zobral návrh na zápis zmien do obchodného registra zo dňa 9.1.2003 čiastočne späť, a preto registrový súd v uvedenej časti v zmysle § 96 ods. 1 O.s.p. konanie zastavil.
  (from: 02/07/2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 28.04.2003, v NZ 35207/03, napísanej v NÚ JUDr. Ľubomíra Spodniaka, Čsl. armády 597, Krupina a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/05/2003)
. Zapisuje sa zmena v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 09/11/2003)
. Na valnom zhromaždení dňa 26.08.2003 bol schválený dodatok č. 3 k Zakladateľskej listine.
  (from: 11/14/2003)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.10.2003 bola schválená zmena zakladateľskej listiny v zmysle Dodatku č. 4.
  (from: 02/24/2004)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person