Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19732/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
RENO-PLAST, s.r.o.
  (from: 06/04/2004)
Registered seat: 
Rozkvet 2010/24
Považská Bystrica 017 01
  (from: 06/04/2004)
Identification number (IČO): 
35 773 782
  (from: 10/05/1999)
Date of entry: 
10/05/1999
  (from: 10/05/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/05/1999)
Objects of the company: 
spracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky a metódy ochrany utajovaných skutočností
  (from: 02/14/2002)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany informácií a technických prostriedkov agendy utajovaných skutočností
  (from: 02/14/2002)
poskytovanie služieb v oblasti vytvárania podmienok bezpečnostných opatrení zameraných na ochranu utajovaných skutočností, vrátane priemyselnej bezpečnosti /podľa zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností/
  (from: 02/14/2002)
Partners: 
Ing. Jozef Cudrák
Hečkova 18
Bratislava 831 05
Slovak Republic
  (from: 06/04/2004)
Marian Šaradin
Rozkvet 2010/24
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 06/04/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Cudrák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/04/2004)
Marian Šaradin
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/04/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/05/1999)
Ing. Jozef Cudrák
Hečkova 18
Bratislava 831 05
From: 05/26/2004
  (from: 06/04/2004)
Marian Šaradin
Rozkvet 2010/24
Považská Bystrica 017 01
From: 05/26/2004
  (from: 06/04/2004)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 10/05/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/05/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 232/99 Nz 228/99 zo dňa 6.9.1999 v zmysle § 57 ods. 3 a §§ 105 ods. 2 a nasl. Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/05/1999)
Notárska zápisnica N 532/2001, Nz 526/2001 zo dňa 19.12.2001 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu. Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení dňa 17.1.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.2.2002. Spoločenská zmluva /úplné znenie/ zo dňa 11.2.2002. Zmena obchodného mena z pôvodného DYNAMIT NOBEL, spol. s r.o. na nové Information Security Group Slovakia s.r.o.
  (from: 02/14/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.10.2003.
  (from: 05/28/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.5.2004. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 24.5.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2004. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 26.5.2004. Zmena obchodného mena z Information Security Group Slovakia s.r.o. na RENO-PLAST, s.r.o.
  (from: 06/04/2004)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person