Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  532/B

Business name: 
CZ & CZ, export-import, a.s.
  (from: 06/07/1993 until: 04/22/2013)
Registered seat: 
Doležalova 15
Bratislava 821 04
  (from: 05/16/2000 until: 04/22/2013)
Hálová 12
Bratislava 851 01
  (from: 06/07/1993 until: 05/15/2000)
Identification number (IČO): 
00 604 747
  (from: 06/07/1993)
Date of entry: 
06/07/1993
  (from: 06/07/1993)
Date of deletion: 
04/23/2013
  (from: 04/23/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/23/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/07/1993)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/1993 until: 04/22/2013)
servis kancelárskej techniky
  (from: 06/07/1993 until: 04/22/2013)
leasing kancelárskej techniky a motorových vozidiel
  (from: 06/07/1993 until: 04/22/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/07/1993 until: 04/22/2013)
Karol Czinege
Romanova 5
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 05/15/2000)
Ing Karol Czinege
Hálová 12
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 03/22/2000)
Ing Karol Czinege - predseda
Hálová 12
Bratislava
  (from: 10/29/1993 until: 12/11/1997)
Ing. Karol Czinege - podpredseda
Hálová 12
Bratislava
  (from: 06/07/1993 until: 10/28/1993)
Ing. Karol Czinege - predseda
Hálova 12
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 05/15/2000)
Júlia Czinegová
Hálova 12
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 03/22/2000)
Júlia Czinegová - podpredseda
Hálova 12
Bratislava
  (from: 10/29/1993 until: 12/11/1997)
Júlia Czinegová - podpredseda
Hálova 12
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 05/15/2000)
Ing. Jozef Czucz
Pomlejská 104
Šamorín
  (from: 06/07/1993 until: 10/28/1993)
Ing. Štefan Czucz - predseda
Pomlejská 104
Šamorín
  (from: 06/07/1993 until: 10/28/1993)
Viera Szabová
Bagarova 22
Bratislava
  (from: 10/29/1993 until: 12/11/1997)
Viera Szabová
Bagarova 22
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 03/22/2000)
René Dávidek - predseda
Rázusova 39
Hlohovec
  (from: 05/16/2000 until: 04/22/2013)
Jozef Mikuš - podpredseda
Železničiarská 40
Galanta
  (from: 05/16/2000 until: 04/22/2013)
Ernest Bužík
Doležalova 15
Bratislava
  (from: 05/16/2000 until: 04/22/2013)
Acting in the name of the company: 
Oprávnení konať v mene spoločnosti sú predseda a podpredseda predstavenstva samostatne, v prípade prevodu nehnuteľností sú povinní konať spoločne.
  (from: 06/07/1993 until: 04/22/2013)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 02/19/1996 until: 04/22/2013)
10 000 000 Sk
  (from: 06/07/1993 until: 02/18/1996)
Shares: 
Number of shares: 2
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 400 000 Sk
  (from: 03/23/2000 until: 04/22/2013)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/23/2000 until: 04/22/2013)
Number of shares: 16
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/23/2000 until: 04/22/2013)
Number of shares: 20
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/23/2000 until: 04/22/2013)
Number of shares: 2
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 400 000 Sk
  (from: 02/19/1996 until: 03/22/2000)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/19/1996 until: 03/22/2000)
Number of shares: 16
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 02/19/1996 until: 03/22/2000)
Number of shares: 20
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/19/1996 until: 03/22/2000)
Number of shares: 16
Type: na majiteľa
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 06/07/1993 until: 02/18/1996)
Number of shares: 4
Type: na majiteľa
Nominal value: 400 000 Sk
  (from: 06/07/1993 until: 02/18/1996)
Number of shares: 20
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/07/1993 until: 02/18/1996)
Number of shares: 36
Type: na majiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 06/07/1993 until: 02/18/1996)
Number of shares: 20
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/07/1993 until: 02/18/1996)
Supervisory board: 
Júlia Czinegová
Ružomberská 12
Bratislava
  (from: 06/07/1993 until: 10/28/1993)
Michaela Czinegová
Romanova 5
Bratislava
  (from: 10/29/1993 until: 12/11/1997)
Michaela Czinegová
Romanova 5
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 04/22/2013)
Júlia Domsitzová
Dlhá 57
Šamorín
  (from: 06/07/1993 until: 10/28/1993)
Peter Klučka
Jégeho 5
Bratislava
  (from: 10/29/1993 until: 12/11/1997)
Peter Klučka
Jégeho 5
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 04/22/2013)
Ing Beatrix Kormančíková - predseda
Ďatelinova 3
Bratislava
  (from: 10/29/1993 until: 12/11/1997)
Ing Beatrix Kormančíková - predseda
Ďatelinova 3
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 03/14/2004)
Mária Ládiová - predseda
Jégeho 5
Bratislava
  (from: 06/07/1993 until: 10/28/1993)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 34CbR/94/2010, Sa 532/B zo dňa 17.1.2013, právoplatné dňa 7.3.2013. Obchodná spoločnosť CZ & CZ, expert-import, a.s., so sídlom Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 00 604 747 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 532/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/23/2013)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.5.1993 podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
  (from: 06/07/1993 until: 04/22/2013)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.1.1995 o znížení základného imania na sumu 1.000.000.- Sk.
  (from: 03/27/1995 until: 04/22/2013)
Osvedčenie o priebehu rokovania mimoriadneho valného zhrmaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.11.1995 pod č. N 256/95, Nz 252/95 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 02/19/1996 until: 04/22/2013)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 544/99, Nz 526/99 napísanej dňa 30.12.1999 notárom JUDr. Schweighoferovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 30.12.1999.
  (from: 03/23/2000 until: 04/22/2013)
Zmena stanov schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 2.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 247/2000.
  (from: 05/16/2000 until: 04/22/2013)
Dňa 12.04.2000 bolo obchodnej spoločnosti CZ & CZ expert, import, a.s. doručené vzdanie sa pôsobnosti člena dozornej rady Ing. Beatrix Kormančiká.
  (from: 03/15/2004 until: 04/22/2013)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person