Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2280/S

Business name: 
SLOV-ISTRA, spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 12/03/1996 until: 01/06/1999)
SLOV-ISTRA, spol. s r.o.
  (from: 10/26/1994 until: 12/02/1996)
Registered seat: 
Lazovná 38
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/26/1994 until: 01/06/1999)
Identification number (IČO): 
31 617 417
  (from: 10/26/1994)
Date of entry: 
10/26/1994
  (from: 10/26/1994)
Person dissolved from: 
7.1.1999
  (from: 01/07/1999)
Date of deletion: 
01/07/1999
  (from: 01/08/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/26/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/26/1994 until: 01/06/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/26/1994 until: 01/06/1999)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/26/1994 until: 01/06/1999)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/26/1994 until: 01/06/1999)
Partners: 
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1996 until: 01/06/1999)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/26/1995 until: 02/15/1996)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1994 until: 04/25/1995)
Ing. Peter Kováč
Kukučínova 1166
Detva
Slovak Republic
  (from: 04/26/1995 until: 02/15/1996)
Ing. Peter Kováč
Kukučínova 1166
Detva
Slovak Republic
  (from: 10/26/1994 until: 04/25/1995)
Ing. Štefan Maťúš
Tichá 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1996 until: 01/06/1999)
Ing. Štefan Maťúš
Tichá 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/26/1995 until: 02/15/1996)
Ing. Štefan Maťúš
Tichá 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/26/1994 until: 04/25/1995)
Bojan Božič
Kumrovačka 7
Umag
Chorvátska republika
  (from: 02/16/1996 until: 01/06/1999)
Borivoj Božič
Kumrovačka 7
Umag
Chorvátska republika
  (from: 02/16/1996 until: 01/06/1999)
Borivoj Božič
Kumrovačka 7
Umag
Chorvátska republika
  (from: 12/14/1995 until: 02/15/1996)
Bojan Božič
Kumrovačka 7
Umag
Chorvátska republika
  (from: 10/26/1994 until: 02/15/1996)
Borivoj Božič
Kumrovačka 7
Umag
Chorvátska republika
  (from: 10/26/1994 until: 12/13/1995)
Vladimír Kukučka
6.mája 9
Umag
Chorvátska republika
  (from: 02/16/1996 until: 01/06/1999)
Vladimír Kukučka
6.mája 9
Umag
Chorvátska republika
  (from: 10/26/1994 until: 02/15/1996)
Contribution of each member: 
Peter Imrich
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/26/1994 until: 04/25/1995)
Ing. Peter Kováč
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/26/1994 until: 04/25/1995)
Ing. Štefan Maťúš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/26/1994 until: 04/25/1995)
Borivoj Božič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/26/1994 until: 12/13/1995)
Bojan Božič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/26/1994 until: 02/15/1996)
Vladimír Kukučka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/26/1994 until: 02/15/1996)
Peter Imrich
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/26/1995 until: 02/15/1996)
Ing. Peter Kováč
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/26/1995 until: 02/15/1996)
Ing. Štefan Maťúš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/26/1995 until: 02/15/1996)
Borivoj Božič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/14/1995 until: 02/15/1996)
Bojan Božič
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 02/16/1996 until: 01/06/1999)
Vladimír Kukučka
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 02/16/1996 until: 01/06/1999)
Peter Imrich
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 02/16/1996 until: 01/06/1999)
Ing. Štefan Maťúš
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 02/16/1996 until: 01/06/1999)
Borivoj Božič
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 02/16/1996 until: 01/06/1999)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/26/1994 until: 12/02/1996)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
  (from: 10/26/1994 until: 04/25/1995)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
  (from: 04/26/1995 until: 12/02/1996)
Ing. Peter Kováč
Kukučínova 1166
Detva
  (from: 10/26/1994 until: 04/25/1995)
Ing. Peter Kováč
Kukučínova 1166
Detva
  (from: 04/26/1995 until: 02/15/1996)
Bojan Božič
Kumrovačka 7
Umag
Chorvátska republika
residence in the Slovak Republic :
Bernolákova 50
Banská Bystrica
  (from: 04/26/1995 until: 12/02/1996)
Borivoj Božič
Kumrovačka 7
Umag
Chorvátska republika
residence in the Slovak Republic :
Nemčianska cesta 49/55
Nemce
  (from: 12/14/1995 until: 12/02/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 12/03/1996 until: 01/06/1999)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/26/1994 until: 12/02/1996)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 10/26/1994 until: 01/06/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/05/1996
  (from: 12/03/1996 until: 01/06/1999)
Date of entry into voluntary liquidation: 08/05/1996
  (from: 01/07/1999 until: 01/06/1999)
 Liquidators:
Ing. Michal Pukan
Kynceľová 34
Banská Bystrica
  (from: 12/03/1996 until: 01/06/1999)
Other legal facts: 
Na návrh navrhovateľa, zo dňa 20.07.1998, po doručení uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 36 Cb - 24 K 181/97, zo dňa 31.03.1998, ktoré sa stalo právo- platným dňa 21.08.1998 a ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu sa spoločnosť bez súhlasu správcu dane v zmysle ust. § 33, odst. 3 zák. č. 511/92 Zb. dňom 07.01.1999 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 01/07/1999)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.9.1994 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 6260
  (from: 10/26/1994 until: 01/06/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.8.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/14/1995 until: 01/06/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.1.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/16/1996 until: 01/06/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.8.1996 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o vstupe do likvidácie.
  (from: 12/03/1996 until: 01/06/1999)
Date of updating data in databases:  06/10/2021
Date of extract :  06/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person