Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  273/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Vtáčnik" Dolná Trnávka "v likvidácii"
  (from: 05/16/2009 until: 10/08/2013)
Poľnohospodárske družstvo "Vtáčnik" Dolná Trnávka
  (from: 04/23/1971 until: 05/15/2009)
Registered seat: 
Dolná Trnávka 966 21
  (from: 04/23/1971 until: 10/08/2013)
Identification number (IČO): 
00 210 366
  (from: 04/23/1971)
Date of entry: 
04/23/1971
  (from: 04/23/1971)
Date of deletion: 
10/09/2013
  (from: 10/09/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/09/2013)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/23/1971)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
potravinárska výroba
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
práce a služby pre členov a občanov spočívajúce v poľnohospodárskych prácach a dopravných službách
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
iné hospodárske činnosti:
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
stavebné práce
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
natieračské a maliarske práce
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
kovovýroba
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
cestná doprava
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
obchodná činnosť spočívajúca v predaji poľnohospodárskych, potravinárskych a priemyselných výrobkov
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
zahranično-obchodná činnosť podľa povolenia FMZO
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, lesníctve, rybnom hospodárstve, včítane nespracovaných výrobkov pre účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
údržba a oprava motorových vozidiel a traktorov
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
výroba a predaj mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
stravovacie služby IV. skupiny
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
výroba a predaj mlieka a mliečnych výrobkov
  (from: 06/28/1993 until: 10/08/2013)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/28/1993 until: 10/08/2013)
maloobchod - nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 11/02/1993 until: 10/08/2013)
veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/02/1993 until: 10/08/2013)
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/02/1993 until: 10/08/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
Managing board
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
Emília Abrahámová - člen
191
Horná Ždaňa
  (from: 01/21/1993 until: 01/23/1996)
Emília Abrahámová - člen
191
Horná Ždaňa
  (from: 01/24/1996 until: 05/26/1996)
Anna Boldišová - podpredseda
108
Kosorín
  (from: 04/23/1971 until: 01/23/1996)
Anna Boldišová - podpredseda
108
Kosorín
  (from: 01/24/1996 until: 04/13/1997)
Štefan Čavojec - člen
182
Prochot
  (from: 06/30/1998 until: 06/10/2001)
Jozef Foltán - člen
186
Prestavlky
  (from: 06/14/1993 until: 01/23/1996)
Jozef Foltán - člen
186
Prestavlky
  (from: 01/24/1996 until: 06/29/1998)
Darina Gajdošová - člen
169
Prochot
  (from: 01/21/1993 until: 01/23/1996)
Jozef Hudec - člen
243
Prestavlky
  (from: 01/21/1993 until: 01/23/1996)
Jarmila Královenská - člen
90
Prestavlky
  (from: 05/27/1996 until: 06/29/1998)
Ján Macko - člen
259
Prochot
  (from: 01/21/1993 until: 01/23/1996)
Ján Macko - člen
259
Prochot
  (from: 01/24/1996 until: 06/29/1998)
Ing. Jozef Mokráš - predseda
Dubčeka 39/26
Žiar nad Hronom
  (from: 01/24/1996 until: 06/29/1998)
Ing. Jozef Mokráš - predseda
Obr. mieru 39/26
Žiar nad Hronom
  (from: 04/23/1971 until: 01/23/1996)
Oľga Neudekerová - podpredseda
Sládkovičova 497/20
Žiar nad Hronom
  (from: 04/14/1997 until: 06/10/2001)
Anna Ružičková - člen
5
Dolná Ždaňa
  (from: 05/27/1996 until: 06/29/1998)
Ing. Pavel Slašťan - člen
Hviezdoslavova 20/19
Žiar nad Hronom
  (from: 03/27/1995 until: 01/23/1996)
Ing. Pavel Slašťan - člen
Hviezdoslavova 20/19
Žiar nad Hronom
  (from: 01/24/1996 until: 05/26/1996)
Dušan Šouc - člen
Priehradka 392/11
Hliník nad Hronom
  (from: 01/21/1993 until: 01/23/1996)
Dušan Šouc - člen
Priehradka 392/11
Hliník nad Hronom
  (from: 01/24/1996 until: 06/29/1998)
Jozef Vincenc - člen
91
Prestavlky
  (from: 01/21/1993 until: 03/26/1995)
Darina Gajdošová - člen
169
Prochot
  (from: 01/24/1996 until: 10/08/2013)
Jozef Hudec - člen
243
Prestavlky
  (from: 01/24/1996 until: 10/08/2013)
MVDr. Ľubomír Kropil - predseda
Pod Donátom 898/14
Žiar nad Hronom
  (from: 06/30/1998 until: 10/08/2013)
Pavol Boldiš - člen
273
Prestavlky
  (from: 06/30/1998 until: 10/08/2013)
Terézia Vincentová - člen
126
Horná Ždaňa
  (from: 06/30/1998 until: 10/08/2013)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda predstatavenstva, v jeho neprítomnosti popredseda predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavensta.
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Výška vkladu: Člen družstva ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom, alebo členským vkladom a to až do jeho výšky.
  (from: 04/23/1971 until: 01/20/1993)
Registered capital: 
9 080 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/13/2009
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 09. 12. 2008 č.k.: 55K 167/2004-502, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 01. 2009 bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na družstvo Poľnohospodárske družstvo "Vtáčnik" "v konkurze", Dolná Trnávka, IČO: 00 210 366 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení Mgr. Viktórie Hellenbart funkcie správkyne konkurznej podstaty.
  (from: 05/16/2009)
 Liquidators:
MVDr. Ľubomír Kropil
M. Benku 1504/11
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/11/2010 Until: 10/09/2013
  (from: 09/21/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 09/21/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K 30/2013-60 zo dňa 13.08.2013, právoplatným dňa 05.09.2013 bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka Poľnohospodárske družstvo "Vtáčnik" Dolná Trnávka "v likvidácii", so sídlom 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 00 210 366.
  (from: 10/09/2013)
Družstvo vzniklo na zlučujúcej členskej schôdze konanej dňa 8.1.1971. Výročná členská schôdza konaná dňa 22.2.1991 schválila nové stanovy družstva v zmysle zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 964
  (from: 04/23/1971 until: 10/08/2013)
. Členská schôdza prijala zmenu stanov dňa 16.12.1992 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Družstvo sa premenilo na družstvo podľa § 765 Obch. zák. v súlade so zák. 42/92 Zb
  (from: 01/21/1993 until: 10/08/2013)
. Členská schôdza konaná dňa 15.5.1998 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/30/1998 until: 10/08/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/15/2006
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica, č.k. 55K/167/2004-37 zo dňa 15.03.2006, právoplatným dňa 12.04.2006 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo "Vtáčnik" Dolná Trnávka so sídlom 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 00 210 366.
  (from: 05/16/2009)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/15/2006
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica, č.k. 55K/167/2004-37 zo dňa 15.03.2006, právoplatným dňa 12.04.2006 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo "Vtáčnik" Dolná Trnávka so sídlom 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 00 210 366.
  (from: 06/21/2006 until: 05/15/2009)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Viktória Hellenbart
M. Rázusa 32
Lučenec 984 01
From: 03/15/2006
  (from: 06/21/2006 until: 05/15/2009)
Mgr. Viktória Hellenbart
M. Rázusa 32
Lučenec 984 01
From: 03/15/2006 Until: 01/13/2009
  (from: 05/16/2009 until: 05/15/2009)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person