Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  291/B

Business name: 
Poľnohospodárske stavby š.p.
  (from: 06/28/1990 until: 12/15/1994)
Registered seat: 
Malacky
  (from: 06/28/1990 until: 12/15/1994)
Identification number (IČO): 
00 679 666
  (from: 06/28/1990)
Date of entry: 
07/01/1990
  (from: 06/28/1990)
Date of deletion: 
12/16/1994
  (from: 12/16/1994)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 12/16/1994)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 06/28/1990)
Objects of the company: 
zabezpečovanie a realizácia investičnej výstavby, opráv a ostatných stavebných prác v pozemnom, priemyselnom, inžinierskom a vodnom staviteľstve
  (from: 06/28/1990 until: 12/15/1994)
protikorózna ochrana kovov a pieskovanie
  (from: 06/28/1990 until: 12/15/1994)
vykonávanie elektroinštalačných prác
  (from: 06/28/1990 until: 12/15/1994)
dopravná činnosť
  (from: 06/28/1990 until: 12/15/1994)
výroba betónovej zmesi, malty stolárskych výrobkov, armatúry do železobetónových konštrukcií, zámočnícka výroba a výroba kovových konštrukcií
  (from: 06/28/1990 until: 12/15/1994)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 06/28/1990 until: 12/15/1994)
Ing Jozef Gallo
Myjavská 8
Bratislava
  (from: 06/28/1990 until: 12/15/1994)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ
  (from: 06/28/1990 until: 12/15/1994)
Founder: 
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR
  (from: 06/28/1990 until: 12/15/1994)
Ordinary capital: 
35 921 000 Sk
  (from: 12/18/1990 until: 12/15/1994)
Other legal facts: 
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3596/1994-420 zo dňa 25.4.1994 bolo rozhodnuté o zrušení š.p. bez likvidácie. Majetok zrušeného š.p. prechádza podľa privatizačného projektu so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami i neznámimi, vrátane záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov v hodnote 42.645.000 Sk na Fond národného majetku SR okrem práv uvedených v § 16 zák.č. 92/91 Zb. Z obchodného registra Okresného súdu Bratislava-vidiek, odd. Pš 312 vymazuje sa dňom 16.12.1994 Poľnohospodárske stavby, š.p. so sídlom Malacky IČO: 00679666
  (from: 12/16/1994)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person