Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  970/N

Business name: 
Hydraulik Management Company, spol. s r.o. v likvidácii v skratke: HMC spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 10/23/2002 until: 10/23/2009)
Hydraulik Management Company, spol. s r.o. v skratke: HMC spol. s r.o.
  (from: 10/15/1991 until: 10/22/2002)
Registered seat: 
Pod Kalváriou 3634/78
Topoľčany 955 01
  (from: 08/22/1996 until: 10/23/2009)
Topoľčany
  (from: 10/15/1991 until: 08/21/1996)
Identification number (IČO): 
30 996 783
  (from: 10/15/1991)
Date of entry: 
10/15/1991
  (from: 10/15/1991)
Date of deletion: 
10/24/2009
  (from: 10/24/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/24/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/15/1991)
Objects of the company: 
Predmetom činnosti je "všeobecná obchodná činnosť, sprostredkovateľská činnosti, výroba hydraulických a strojárskych prvkov".
  (from: 10/15/1991 until: 08/01/1993)
kovoobrábanie;
  (from: 08/02/1993 until: 10/23/2009)
výroba kovových konštrukcií a ich častí;
  (from: 08/02/1993 until: 10/23/2009)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovov, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia;
  (from: 08/02/1993 until: 10/23/2009)
výroba ventilov a armatúr;
  (from: 08/02/1993 until: 10/23/2009)
výroba iných účelových strojov a zariadení;
  (from: 08/02/1993 until: 10/23/2009)
sprostredkovanie obchodu;
  (from: 08/02/1993 until: 10/23/2009)
podnikateľské poradenstvo;
  (from: 08/02/1993 until: 10/23/2009)
maloobchod so zmiešaným tovarom;
  (from: 08/02/1993 until: 10/23/2009)
Partners: 
Ing. Marian Bartek
J. Matušku 2234/C
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 04/27/2000 until: 11/27/2000)
Ing. Marián Bartek
J. Matušku 2234/C
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/15/1991 until: 04/26/2000)
PhDr. Eugen Brázdil
Agátová 2642/32
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/15/1991 until: 10/20/1992)
August Čerňanský
Narcisova 2200/20
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 04/27/2000 until: 11/27/2000)
August Čerňanský
Narcisova 2200
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/15/1991 until: 04/26/2000)
Ing. Rudolf Just
P.O. Hviezdoslava 2306
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 08/02/1993 until: 04/26/2000)
Ing. Rudolf Just
P.O. Hviezdoslava 2306
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/15/1991 until: 10/20/1992)
Jaroslav Kuník
J. Matušku 2148
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/15/1991 until: 04/26/2000)
Ing. Ján Mihok
J. Matušku 2148/8
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 04/27/2000 until: 11/27/2000)
Ing. Ján Mihok
J. Matušku 2148
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/15/1991 until: 04/26/2000)
Dušan Pakši
439
Čeľadince
Slovak Republic
  (from: 04/27/2000 until: 11/27/2000)
Dušan Pakši
439
Čeladice
Slovak Republic
  (from: 10/15/1991 until: 04/26/2000)
Mgr. Marián Ružička
Malinova 2597
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/15/1991 until: 10/20/1992)
Ing. Dalibor Zachar
D. Jurkoviča 2366/18
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/15/1991 until: 10/20/1992)
Ing. Marian Bartek
J. Matušku 2234/C
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 11/28/2000 until: 10/23/2009)
August Čerňanský
Narcisova 2200/20
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 11/28/2000 until: 10/23/2009)
Ing. Ján Mihok
J. Matušku 2148/8
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 11/28/2000 until: 10/23/2009)
Dušan Pakši
439
Čeľadince
Slovak Republic
  (from: 11/28/2000 until: 10/23/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Marián Bartek
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 04/26/2000)
PhDr. Eugen Brázdil
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 10/20/1992)
August Čerňanský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 04/26/2000)
Ing. Rudolf Just
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 10/20/1992)
Jaroslav Kuník
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 04/26/2000)
Ing. Ján Mihok
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 04/26/2000)
Dušan Pakši
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 04/26/2000)
Mgr. Marián Ružička
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 10/20/1992)
Ing. Dalibor Zachar
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 10/20/1992)
Ing. Rudolf Just
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/02/1993 until: 04/26/2000)
Ing. Marian Bartek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/27/2000 until: 11/27/2000)
August Čerňanský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/27/2000 until: 11/27/2000)
Ing. Ján Mihok
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/27/2000 until: 11/27/2000)
Dušan Pakši
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/27/2000 until: 11/27/2000)
Ing. Marian Bartek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 10/23/2009)
August Čerňanský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 10/23/2009)
Ing. Ján Mihok
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 10/23/2009)
Dušan Pakši
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 10/23/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/23/2002 until: 10/23/2009)
Individual managing director
  (from: 10/21/1992 until: 10/22/2002)
August Čerňanský
  (from: 10/21/1992 until: 01/19/1995)
Ing. Ján Mihok
J. Matušku 2148
Topoľčany
  (from: 01/20/1995 until: 04/26/2000)
Ing. Ján Mihok
J. Matušku 2148/8
Topoľčany
  (from: 04/27/2000 until: 10/23/2009)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 10/23/2002 until: 10/23/2009)
Konateľ
  (from: 10/21/1992 until: 10/22/2002)
Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu: Mgr. Marián Ružička August Čerňanský
  (from: 10/15/1991 until: 10/20/1992)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/27/2000 until: 10/23/2009)
120 000 Sk
  (from: 08/02/1993 until: 04/26/2000)
100 000 Sk
  (from: 10/21/1992 until: 08/01/1993)
180 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 10/20/1992)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Mária Bardíková, r.č. 595908/6287, , Od: 15.09.2002
Mateja Bela 4662/22
Piešťany 921 01
Until: 10/24/2009
  (from: 10/23/2002)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 30.03.2009 č. k. 3K 90/02-220 právoplatným dňa 12.05.2009 zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia JUDr. Barboru Volárovú so sídlom AK Kukučínova č. 11, Piešťany zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra sa v y m a z á v a z oddielu: Sro, vložky č.: 970/N spoločnosť: Hydraulik Management Company, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Pod Kalváriou 3634/78, Topoľčany, IČO: 30 996 783.
  (from: 10/24/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.09.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2716
  (from: 10/15/1991 until: 10/23/2009)
Dodatok č. 1 k spol. zmluve zo dňa 28.9.1992. Stary spis: S.r.o. 2716
  (from: 10/21/1992 until: 10/23/2009)
Dodatok spoločenskej zmluvy č.2 bol prispôsobený Obchodnému zákonníku. Stary spis: S.r.o. 2716
  (from: 08/02/1993 until: 10/23/2009)
Dodatok č. 3 zo dňa 14. 08. 1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2716
  (from: 08/22/1996 until: 10/23/2009)
Dodatok č. 4 zo dňa 3.7.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 28.3.2000.
  (from: 04/27/2000 until: 10/23/2009)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 20.8.2002 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňom 15.9.2002.
  (from: 10/23/2002 until: 10/23/2009)
Uznesením Krajského súdu Bratislava sp.zn. 3K 90/02 zo dňa 12.10.2004 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžíka: Hydraulik Management Company, spol. s r.o. v likvidácii, Pod Kalváriou 3634/78, Topoľčany, IČO: 30 996 783. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj Klimčo, sídlo advokátskej kancelárie SNP č. 9, Trenčianske Teplice.
  (from: 03/10/2005 until: 10/23/2009)
Zánik funkcie správcu konkurznej podstaty Jurajovi Klimčovi, AK, SNP 9, Trenčianske Teplice dňom 17.12.2004. Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 22.12.2004 č. k. 3K 90/02-66 právoplatným dňa 19.01.2005 bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Mgr. Barbora Volárová, Kukučínova 11, 921 01 Piešťany.
  (from: 02/15/2008 until: 10/23/2009)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person