Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  364/B

Business name: 
Všeobecná úverová banka, štátna peňažný ústav
  (from: 01/01/1990 until: 03/31/1992)
Registered seat: 
námestie SNP 19
Bratislava
  (from: 01/01/1990 until: 03/31/1992)
Identification number (IČO): 
00 004 081
  (from: 01/01/1990)
Date of entry: 
01/01/1990
  (from: 01/01/1990)
Date of deletion: 
04/01/1992
  (from: 03/25/1992)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 03/25/1992)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1990)
Ordinary capital: 
1 200 000 000 Sk
  (from: 01/01/1990 until: 03/31/1992)
Other legal facts: 
Guvernér Štátnej banky Československej v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona č. 92/1991 Zb., o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby vydal podľa § 36 ods. 2 písm. f /Zákona č. 21/1992 Zb., o bankách rozhodnutie zo dňa 28.2.1992, ktorým zrušuje Všeobecnú úverovú banku, štátny peňažný ústav ku dňu, v ktorom bude prevedený zápis Všeobecnej úverovej banky a.s. do obchodného registra, a to bez likvidácie. V súlade s ustanovením § 42 ods. 1 Zákona č. 92/1991 Zb. prevádza ku dňu zániku Všeobecnej úverovej banky výmazom z obchodného registra všetok majetok tejto banky v súlade s privatizačným projetkom schváleným uznesením vlády č. 1 zo dňa 9.1.1992 na Fond národného majetku Slovenskej republiky. Ide o všetok majetok Všeobecnej úverovej banky, štátny peňažný ústav v hodnote podľa stavu ku dňu zániku Všeobecnej úverovej banky, štátny peňažný ústav. V y m a z u j e s a : Všeobecná úverová banka, štátny peňažný ústav so sídlom Bratislava, nám. SNP 19 z obchodného registra dňom 1.4.1992.
  (from: 04/01/1992)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person