Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  370/B

Business name: 
Rempo štátny podnik
  (from: 07/01/1988 until: 10/20/1992)
Identification number (IČO): 
00 153 672
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
10/21/1992
  (from: 10/21/1992)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 10/21/1992)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Ordinary capital: 
164 777 Sk
  (from: 09/28/1988 until: 10/20/1992)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministra priemyslu Slovenskej republiky č. 75/1992 zo dňa 29.7.1992 bol štátny podnik Rempo so sídlom v Bratislava rozdelený na základe § 4 a § 15 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 11/1990 Zb. o štátnom podniku a v súlade s ustanovením § 15 ods.4 a 5 tohto zákona s účinnosťou k 1.8.1992 štátny podnik Rempo Bratislava tak, že z jeho vnútorných organizačných jednotiek boli založené v zmysle ustanovení § 4 a § 12 citovaného zákona s účinnosťou k 1.8.1992 štátne podniky: -štátny podnik REMPEX, Bratislava z majetkovej podstaty odštepného závodu 1 Bratislava, okrem majetku evidovanom v prevádzke 133 Horná Streda a OS 119 a 183 - štátny podnik REMPOX, Zvolen, z majetkovej podstaty odštepného závodu 2 Zvolen, okrem majetku evidovanom na OS 213 Žilina -štátny podnik REMESELNÍCKE POTREBY, Košice, z majetkovej podstaty odštepného závodu 3 Košice, okrem majetku evidovanom na OS 391 Prešov -štátny podnik REMOS, Topolčany, z majetkovej podstaty odštepného závodu 7 Topoľčany - štátny podnik REMPO-TRADING. Bratislava,z časti majetkovej podstaty delimitovanej zo š.p. Rempo Bratislava - štátny podnik REMPO, Bratislava z časti majetkovej podstaty podnikového riaditeľstva a časti majetkovej podstaty osštepných závodov 1,2 a 3 š.p. Rempo. Záväzky, práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov rozdeleného štátneho podniku REMPO sa prevádzajú podľa stavu k 31.7.1992 na novozaložené štátne podniky. V y m a z u j e s a Rempo, štátny podnik so sídlom Bratislava zapísaný vo vložke Pš 17/B sa dňom 4.8.1992 vymazuje s Obchodného registra.
  (from: 10/21/1992)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person