Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  370/B

Business name: 
Rempo štátny podnik
  (from: 07/01/1988 until: 10/20/1992)
Identification number (IČO): 
00 153 672
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
10/21/1992
  (from: 10/21/1992)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 10/21/1992)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Objects of the company: 
obchodovanie s výrobkami spotrebného a chemického priemyslu, s doplnkovými výrobkami ďalších výrobných odvetí a s doplnkovými výrobkami z dovozu, výkup nepotrebných zásob a ich predaj, vykonávanie sprostredkovateľských a komisionárskych obchodov a iných obchodno-technických služieb, maloobchodný predaj, vykonávanie úpravy výrobkov a poskytovanie prác a výkonov súvisiacich s veľkoobchodnou činnosťou podľa požiadaviek odberateľov, organizácia výmenných obchodov prostredníctvom organizácií zahraničného obchodu, vykonávanie zahranično- obchodnej činnosti v rozsahu uveených oprávnení, vakonávanie restorskej činnosti pre osobné ochranné pracovné prostriedky vrátane zabezpečenia ich dodávok s pôsobnosťou pre SSR-ako povinná časť predmetu činnosti, zriaďovanie potrebnej veľkoobchodnej a maloobchodnej siete a stredísk pre poradenskú a doplnkové služby, vykonávanie ďalších činností podľa osobitného poverenia ústredného orgánu
  (from: 07/01/1988 until: 10/20/1992)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 11/04/1988 until: 10/20/1992)
riaditeľ
  (from: 08/11/1988 until: 11/03/1988)
riaditeľ
  (from: 07/01/1988 until: 08/10/1988)
Ing. Klára Dvorecká
Stanekova 22
Bratislava
  (from: 04/02/1992 until: 10/20/1992)
Ing. Klára Dvorecká - námestník ÚZO, I. zástupca riaditeľa
Stanekova 22
Bratislava
  (from: 08/27/1991 until: 11/04/1991)
Ing. Klára Dvorecká - námestník VZO, 1. zást. poverený výkonom funkcie riaditeľa
Stanekova 22
Bratislava
  (from: 11/05/1991 until: 04/01/1992)
Ing. Klára Dvorecká - obchodná námestníčka, I. zástupca riaditeľa
Staneková 22
Bratislava
  (from: 04/25/1990 until: 08/26/1991)
JUDr. Ján Gábriž - obchodný námestník 3. zástupca riaditeľa
Červenej agmády 40
Bratislava
  (from: 08/27/1991 until: 04/01/1992)
Ing. Gabriel Hajdu
Tupolevova 8
Bratislava
  (from: 11/04/1988 until: 09/10/1989)
Ing. Ján Knotek - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa
Palkovičová 14/a
Bratislava
  (from: 08/11/1988 until: 04/24/1990)
Ing. Ján Kóňa
Podháj 57
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 11/03/1988)
Ivan Letaši - ekonomický námestník II. zástupca riaditeľa
Prievozská cesta 19
Bratislava
  (from: 04/25/1990 until: 08/26/1991)
Ing. Ján Tokár - ekonomický námestník je I. zástupcom riaditeľa
Lumumbova 18
Bratislava
  (from: 01/03/1989 until: 04/24/1990)
Ing. Bohuslav Vajcík - ekonomický námestník 2. zástupca riaditeľa,
Stanekova 14
Bratislava
  (from: 08/27/1991 until: 04/01/1992)
Ing. Bohuslav Vajcík - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa
  (from: 04/02/1992 until: 10/20/1992)
Representation: 
Za štátna podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (from: 11/04/1988 until: 10/20/1992)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje poverený riaditeľ Ing. Ján Kóňa alebo jeho zástupca
  (from: 08/11/1988 until: 11/03/1988)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje poverený riaditeľ Ing. Ján Kóňa
  (from: 07/01/1988 until: 08/10/1988)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Rempo, štátny podnik
  (from: 08/18/1988 until: 10/20/1992)
Registered seat: 
Duklianska 25
Bratislava
  (from: 08/18/1988 until: 10/20/1992)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 2
  (from: 08/27/1991 until: 10/20/1992)
Registered seat: 
Študenská 12
Zvolen
  (from: 08/27/1991 until: 10/20/1992)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 3
  (from: 08/27/1991 until: 10/20/1992)
Registered seat: 
Pivovarská 14
Košice
  (from: 08/27/1991 until: 10/20/1992)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 1
  (from: 04/02/1992 until: 10/20/1992)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 19
Bratislava
  (from: 04/02/1992 until: 10/20/1992)
Head: 
JUDr. Ján Gabriž
Červenej armády 40
Bratislava
  (from: 04/02/1992 until: 10/20/1992)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 7
  (from: 06/09/1992 until: 10/20/1992)
Registered seat: 
Dopravná
Topolčany
  (from: 06/09/1992 until: 10/20/1992)
Head: 
Ing. Viliam Ďurina
Agátova 2443
Topoľčany
  (from: 06/09/1992 until: 10/20/1992)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 7
  (from: 08/27/1991 until: 06/08/1992)
Registered seat: 
Dopravná
Topolčany
  (from: 08/27/1991 until: 06/08/1992)
Head: 
Ing. Peter Smatana
Komenského 37
Topolčany
  (from: 08/27/1991 until: 06/08/1992)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 8, Závod hospodársko-technických služieb
  (from: 08/27/1991 until: 04/01/1992)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 19
Bratislava
  (from: 08/27/1991 until: 04/01/1992)
Head: 
Ing. Ladislav Jakabovič
Koritnická 7
Bratislava
  (from: 08/27/1991 until: 04/01/1992)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 1
  (from: 08/27/1991 until: 04/01/1992)
Head: 
Ing. Gabriel Hajdu
Tupolevova 8
Bratislava
  (from: 08/27/1991 until: 04/01/1992)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 6
  (from: 08/27/1991 until: 04/01/1992)
Registered seat: 
Horná Streda
  (from: 08/27/1991 until: 04/01/1992)
Head: 
Ing. Jozef Macko
Vrbovská cesta 4238/110
Piešťany
  (from: 08/27/1991 until: 04/01/1992)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik závod 1
  (from: 09/11/1989 until: 08/26/1991)
Head: 
JUDr. Ján Gabriž
Červenej armýdy 40
Bratislava
  (from: 09/11/1989 until: 08/26/1991)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 2
  (from: 04/26/1990 until: 08/26/1991)
Head: 
Peter Árvay
Imatra 2445/14
Zvolen
  (from: 04/26/1990 until: 08/26/1991)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 3
  (from: 04/26/1990 until: 08/26/1991)
Head: 
Ing. Štefan Cilý
Galaktická 32
Košice
  (from: 04/26/1990 until: 08/26/1991)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 2
  (from: 08/18/1988 until: 04/25/1990)
Registered seat: 
Gottwaldova 20
Zvolen
  (from: 08/18/1988 until: 04/25/1990)
Head: 
Štefan Chamula
Kimovská 8
Zvolen
  (from: 08/18/1988 until: 04/25/1990)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik, odštepný závod 3
  (from: 08/18/1988 until: 04/25/1990)
Registered seat: 
Šmeralova 14
Košice
  (from: 08/18/1988 until: 04/25/1990)
Head: 
Imrich Oros
II/269
Družstevná pri Hornáde
  (from: 08/18/1988 until: 04/25/1990)
 
 
Name: 
Rempo, štátny podnik odštepný závod 1
  (from: 08/18/1988 until: 09/10/1989)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 19
Bratislava
  (from: 08/18/1988 until: 09/10/1989)
Head: 
Ing. Gabriel Hajdu
Tupolevova 8
Bratislava
  (from: 08/18/1988 until: 09/10/1989)
 
 
Ordinary capital: 
164 777 Sk
  (from: 09/28/1988 until: 10/20/1992)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministra priemyslu Slovenskej republiky č. 75/1992 zo dňa 29.7.1992 bol štátny podnik Rempo so sídlom v Bratislava rozdelený na základe § 4 a § 15 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 11/1990 Zb. o štátnom podniku a v súlade s ustanovením § 15 ods.4 a 5 tohto zákona s účinnosťou k 1.8.1992 štátny podnik Rempo Bratislava tak, že z jeho vnútorných organizačných jednotiek boli založené v zmysle ustanovení § 4 a § 12 citovaného zákona s účinnosťou k 1.8.1992 štátne podniky: -štátny podnik REMPEX, Bratislava z majetkovej podstaty odštepného závodu 1 Bratislava, okrem majetku evidovanom v prevádzke 133 Horná Streda a OS 119 a 183 - štátny podnik REMPOX, Zvolen, z majetkovej podstaty odštepného závodu 2 Zvolen, okrem majetku evidovanom na OS 213 Žilina -štátny podnik REMESELNÍCKE POTREBY, Košice, z majetkovej podstaty odštepného závodu 3 Košice, okrem majetku evidovanom na OS 391 Prešov -štátny podnik REMOS, Topolčany, z majetkovej podstaty odštepného závodu 7 Topoľčany - štátny podnik REMPO-TRADING. Bratislava,z časti majetkovej podstaty delimitovanej zo š.p. Rempo Bratislava - štátny podnik REMPO, Bratislava z časti majetkovej podstaty podnikového riaditeľstva a časti majetkovej podstaty osštepných závodov 1,2 a 3 š.p. Rempo. Záväzky, práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov rozdeleného štátneho podniku REMPO sa prevádzajú podľa stavu k 31.7.1992 na novozaložené štátne podniky. V y m a z u j e s a Rempo, štátny podnik so sídlom Bratislava zapísaný vo vložke Pš 17/B sa dňom 4.8.1992 vymazuje s Obchodného registra.
  (from: 10/21/1992)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person