Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19804/B

Business name: 
EUROGASTRO, spol. s r.o.
  (from: 10/19/1999 until: 11/25/2015)
Registered seat: 
Panská 4
Bratislava 811 01
  (from: 10/19/1999 until: 11/25/2015)
Identification number (IČO): 
35 774 568
  (from: 10/19/1999)
Date of entry: 
10/19/1999
  (from: 10/19/1999)
Person dissolved from: 
10.11.2015
  (from: 11/26/2015)
Date of deletion: 
11/26/2015
  (from: 11/26/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/26/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/19/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/19/1999 until: 03/29/2011)
pohostinská činnosť
  (from: 10/19/1999 until: 03/29/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/19/1999 until: 03/29/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/19/1999 until: 03/29/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/19/1999 until: 03/29/2011)
leasingová činnosť
  (from: 10/19/1999 until: 03/29/2011)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájom nehnuteľností
  (from: 10/19/1999 until: 03/29/2011)
organizovanie výstav a veľtrhov
  (from: 10/19/1999 until: 03/29/2011)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/19/1999 until: 03/29/2011)
Partners: 
Lídia Benčuriková
Ševčenkova 2
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 10/19/1999 until: 11/23/2004)
Peter Jachym
Hornádska 30
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 10/19/1999 until: 11/15/2000)
Danka Jendeková
Pustá 6
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 10/19/1999 until: 11/23/2004)
Helena Kuracinová
Sibírska 47
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/16/2000 until: 11/23/2004)
FOX LINE TRADE, s.r.o.
ul. Schneidera Trnavského 1
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2015)
MOSTEX Bratislava, s.r.o.
Vajnorská 93
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2015)
Contribution of each member: 
Danka Jendeková
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 10/19/1999 until: 11/23/2004)
Lídia Benčuriková
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/19/1999 until: 11/23/2004)
Peter Jachym
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 10/19/1999 until: 11/15/2000)
Helena Kuracinová
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 11/16/2000 until: 11/23/2004)
FOX LINE TRADE, s.r.o.
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2015)
MOSTEX Bratislava, s.r.o.
Amount of investment: 130 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2015)
Individual managing director
  (from: 10/19/1999 until: 11/23/2004)
Lídia Benčuriková
Ševčenkova 2
Bratislava 851 03
  (from: 10/19/1999 until: 11/23/2004)
Lídia Benčuriková
Ševčenkova 2
Bratislava 851 03
Until: 09/16/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ivan Chovanko
Palárikova 20
Topoľčany 955 01
From: 09/16/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2015)
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj čitateľný podpis.
  (from: 10/19/1999 until: 11/23/2004)
Capital: 
210 000 Sk
  (from: 10/19/1999 until: 11/25/2015)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/233/2014 zo dňa 09.10.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2015 bola obchodná spoločnosť EUROGASTRO, spol. s r. o., so sídlom Panská 4, Bratislava, IČO: 35 774 568 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť EUROGASTRO, spol. s r. o., so sídlom Panská 4, Bratislava, IČO: 35 774 568 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 19804/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 11/26/2015)
Spoločenská zmluva zo dňa 30.9.1999 o založení spoločnosti v zmysle zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 10/19/1999 until: 11/25/2015)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.10.2000. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.10.2000.
  (from: 11/16/2000 until: 11/25/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2015)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person