Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2334/S

Business name: 
M & J 21 spol. s r.o.
  (from: 11/24/1994 until: 12/05/2013)
Registered seat: 
Kpt. Nálepku 1
Lučenec 984 01
  (from: 07/17/2003 until: 12/05/2013)
Dr. Vodu 2
Lučenec 984 01
  (from: 11/24/1994 until: 07/16/2003)
Identification number (IČO): 
31 619 215
  (from: 11/24/1994)
Date of entry: 
11/25/1994
  (from: 11/24/1994)
Person dissolved from: 
15.10.2013
  (from: 12/06/2013)
Date of deletion: 
12/06/2013
  (from: 12/06/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/06/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/24/1994)
Objects of the company: 
prevádzkovanie čerpacích staníc PHM
  (from: 11/24/1994 until: 12/05/2013)
montáž a opravy kancelárskej, reprodukčnej a výpočtovej techniky
  (from: 05/02/1995 until: 12/05/2013)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/17/2003 until: 12/05/2013)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/17/2003 until: 12/05/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/17/2003 until: 12/05/2013)
predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osôb v objekte a jeho okolí
  (from: 07/17/2003 until: 12/05/2013)
Partners: 
Ing. Ján Macko
K. Banšela 6
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/24/1994 until: 07/16/2003)
Ján Macko
K. Banšela 6
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 07/17/2003 until: 12/05/2013)
Katarína Machu
M.R.Štefánika 13
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 07/17/2003 until: 12/05/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Macko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/24/1994 until: 07/16/2003)
Ján Macko
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/17/2003 until: 01/12/2010)
Katarína Machu
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/17/2003 until: 01/12/2010)
Ján Macko
Amount of investment: 5 642,966209 EUR Paid up: 5 642,966209 EUR
  (from: 01/13/2010 until: 12/05/2013)
Katarína Machu
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 01/13/2010 until: 12/05/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/24/1994 until: 12/05/2013)
Ing. Ján Macko
K. Banšela 6
Lučenec
  (from: 11/24/1994 until: 07/16/2003)
Ing. Ján Macko
K. Banšela 6
Lučenec
From: 11/25/1994
  (from: 07/17/2003 until: 12/05/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 11/24/1994 until: 12/05/2013)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/13/2010 until: 12/05/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/17/2003 until: 01/12/2010)
100 000 Sk
  (from: 11/24/1994 until: 07/16/2003)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 65Cbr 35/2012 - 25 zo dňa 02.09.2013, právoplatným dňa 15.10.2013 zrušil obchodnú spoločnosť M & J 21 spol. s r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 1, 984 01 Lučenec, IČO: 31 619 215 bez likvidácie.
  (from: 12/06/2013)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 80/1994, zo dňa 23.11.1994 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6400
  (from: 11/24/1994 until: 12/05/2013)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.2.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine Stary spis: S.r.o. 6400
  (from: 05/02/1995 until: 12/05/2013)
. Valné zhromaždenie dňa 20.7.1998 schválilo Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve a dňa 3.12.2002 jej úplné znenie.
  (from: 07/17/2003 until: 12/05/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person