Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2346/S

Business name: 
CEVAP Slovakia, s.r.o.
  (from: 11/30/1994 until: 03/07/2011)
Registered seat: 
Bratrícka 12
Lučenec 984 01
  (from: 11/30/1994 until: 03/07/2011)
Identification number (IČO): 
31 345 361
  (from: 11/30/1994)
Date of entry: 
03/29/1993
  (from: 11/30/1994)
Person dissolved from: 
10.2.2011
  (from: 03/08/2011)
Date of deletion: 
03/08/2011
  (from: 03/08/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/08/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/30/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/30/1994 until: 03/07/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/30/1994 until: 03/07/2011)
Partners: 
Ján Greč
Bratrícka 12
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 09/26/1995 until: 05/18/2006)
Ján Greč
Bratrícka 12
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
Ing. Štefan Kováčik
Rúbanisko 3/10
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 09/26/1995 until: 05/18/2006)
Ing. Štefan Kováčik
Rúbanisko 3/10
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
JUDr. Jozef Matula
Jungmanova 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/26/1995 until: 12/09/1998)
JUDr. Jozef Matula
Jungmanova 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
Vladimír Prikler
Zikova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/26/1995 until: 05/18/2006)
Vladimír Prikler
Zikova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
JUDr. Jozef Matula st. /spoločný zástupca/
Družstevná 3
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 12/10/1998 until: 03/07/2011)
Anna Matulová
Družstevná 3
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 12/10/1998 until: 03/07/2011)
BURNLEY INTERNATIONAL LLC
400 7 Th Street NW
Suite 101, Washington, D.C. 20004, District of Columbia
  (from: 05/19/2006 until: 03/07/2011)
Metoděj Macháček
Perunská 8
Hodonín
Česká republika
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
Ing. Ivo Ondráček
Hutník 1483
Veselí nad Moravou
Česká republika
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
Metoděj Macháček
Perunská 8
Hodonín
Česká republika
  (from: 09/26/1995 until: 03/07/2011)
Contribution of each member: 
JUDr. Jozef Matula
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
Ing. Štefan Kováčik
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
Ján Greč
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
Vladimír Prikler
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
Metoděj Macháček
Amount of investment: 116 000 Sk Paid up: 116 000 Sk
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
Ing. Ivo Ondráček
Amount of investment: 84 000 Sk Paid up: 84 000 Sk
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
JUDr. Jozef Matula
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/26/1995 until: 12/09/1998)
Ing. Štefan Kováčik
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/26/1995 until: 05/18/2006)
Ján Greč
Amount of investment: 144 000 Sk Paid up: 144 000 Sk
  (from: 09/26/1995 until: 05/18/2006)
Vladimír Prikler
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/26/1995 until: 05/18/2006)
Metoděj Macháček
Amount of investment: 116 000 Sk Paid up: 116 000 Sk
  (from: 09/26/1995 until: 03/07/2011)
JUDr. Jozef Matula st. /spoločný zástupca/
  (from: 12/10/1998 until: 03/07/2011)
Anna Matulová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 03/07/2011)
BURNLEY INTERNATIONAL LLC
Amount of investment: 244 000 Sk Paid up: 244 000 Sk
  (from: 05/19/2006 until: 03/07/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/30/1994 until: 03/07/2011)
Ján Greč
Bratrícka 12
Lučenec
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
Ján Greč
Bratrícka 12
Lučenec
  (from: 09/26/1995 until: 06/14/2005)
Ján Greč
Bratrícka 12
Lučenec
Until: 11/14/2001
  (from: 06/15/2005 until: 06/14/2005)
Vladimír Prikler
Zikova 12
Bratislava
  (from: 11/30/1994 until: 09/25/1995)
Vladimír Prikler
Zikova 12
Bratislava
  (from: 09/26/1995 until: 06/14/2005)
Vladimír Prikler
Zikova 12
Bratislava
Until: 11/14/2001
  (from: 06/15/2005 until: 06/14/2005)
Mgr. Vladislav Byrsa
Aténska 18
Košice
From: 11/14/2001
  (from: 06/15/2005 until: 03/07/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje vo všetkých veciach a podpisoje sa za ňu konateľ.
  (from: 11/30/1994 until: 03/07/2011)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 11/30/1994 until: 03/07/2011)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/30/2000
  (from: 07/06/2000)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. : 27Cbr 168/2008-174 z 13. 12. 2010, právoplatným 10. 02. 2011, zrušil obchodnú spoločnosť CEVAP Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratrícka 12, 984 01 Lučenec, IČO : 31 345 361, podľa § 68 ods. 6 písm. a/ a g/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a to bez likvidácie podľa ustanovenia § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka.
  (from: 03/08/2011)
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 10.2.1993 podľa ust. § 24, 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. . Právne vzťahy medzi spoločníkmi upravené spoločenskou zmluvou zo dňa 14.5.1993 v zmusle zák.č. 513/91 Zb. . Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.8.1993. . Dodatok k spoločenskej zmluve. č. 2 bol prijatý na vlanom zhromaždení dňa 19.8.1993. . Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 2.9.1993. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.9.1993. . Stary spis: S.r.o. 6434
  (from: 11/30/1994 until: 03/07/2011)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.3.1995 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/26/1995 until: 03/07/2011)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 20.11.1998 a Dodatok č. 5.
  (from: 12/10/1998 until: 03/07/2011)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 30.06.2000, č.k.: 51-24K 118/00 bol na majetok spoločnosti CEVAP Slovakia s.r.o., so sídlom Lučenec, Bratrícka 12, IČO: 31 345 361 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr. Roberta Antala, komerčného právnika, Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53.
  (from: 07/06/2000 until: 03/07/2011)
. Najvyšší súd Slovenskej republiky svojim uznesením č.k. 1 Obo 243/2000 zo dňa 19.02.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2001 zmenil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 51-24 K 118/00-73 zo dňa 30.06.2000 o vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti tak, že návrh zamietol.
  (from: 06/07/2001 until: 03/07/2011)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.11.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 6.
  (from: 06/15/2005 until: 03/07/2011)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person