Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  27/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej
  (from: 05/21/1993)
Registered seat: 
pošta Baka
Jurová 930 04
  (from: 05/21/1993)
Identification number (IČO): 
00 191 493
  (from: 01/01/1976)
Date of entry: 
01/01/1976
  (from: 01/01/1976)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1976)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja vlastných výrobkov
  (from: 05/21/1993)
výroba hotového krmiva
  (from: 05/21/1993)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 05/21/1993)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 05/21/1993)
zámočníctvo
  (from: 05/21/1993)
stavietľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/21/1993)
stolárstvo-výroba stavebno-stolárska a tesárska
  (from: 05/21/1993)
záhranično-obchodná činnosť s tovarom mimo komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 05/21/1993)
sociálna starostlivosť - zabezpečovanie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (from: 05/21/1993)
závodné stravovanie - pohostinská činnosť
  (from: 09/25/2000)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/13/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/21/1993)
Réka Világi - Member of the Board of Directors
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 10/18/2019
  (from: 11/09/2019)
Vladimír Tvaroška - Chairman of the Board of Directors
Štefanovičova 7028/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 09/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 09/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Acting: 
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/16/2020)
Supervisory board: 
Ladislav Godány - predseda
časť Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013)
Ing. Andrea Halušková - člen
Tomášikova 15950/10H
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/21/2016
  (from: 11/09/2019)
Klára Németh - člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
From: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016)
Registered capital: 
1 400 000 EUR
  (from: 08/17/2016)
Basic member contribution: 
995 EUR pre fyzickú osobu
  (from: 08/17/2016)
10 000 EUR pre právnickú osobu
  (from: 08/17/2016)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 22.12.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev:Baka,Jurová,Kostolné Kračany a Kráľovičove Kračany. Rada Okresného národného výboru v Dunajskej Strede uznesením č.R-5/76 zo dňa 13.1.1976 schválila vznik družstva podľa zák.č.122/75 Zb. Deň,ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je:22.1.1976 (§ 1 zák. č.72/70 Zb.) Stanovy: Stanovy družstva boli schválene na členskej schôdzi konanej dňa 6,8 a 12.3.1991 v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 89
  (from: 01/01/1976)
V súlade s ustanovením § 765 zák.č. 513/91 Zb. boli na členskej schôdzi družstva konanej dňa 18.12.1992 prispôsobené stanovy Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 89
  (from: 05/21/1993)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.03.1998.
  (from: 11/09/1998)
Členská schôdza konaná dňa 28.04.2000 schválila zmenu stanov.
  (from: 09/25/2000)
Členská schôdza konaná dňa 03.05.2002 schválila zmenu stanov.
  (from: 02/03/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na členskej schôdzi dňa 14.03.2003.
  (from: 06/25/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí výročnej členskej schôdzi konanej dňa 21.06.2016.
  (from: 08/17/2016)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 30.09.2020.
  (from: 10/16/2020)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person