Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  27/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej
  (from: 05/21/1993)
Poľnohospodárske družstvo Priateľstvo v Jurovej
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
Registered seat: 
pošta Baka
Jurová 930 04
  (from: 05/21/1993)
Jurová
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
Identification number (IČO): 
00 191 493
  (from: 01/01/1976)
Date of entry: 
01/01/1976
  (from: 01/01/1976)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1976)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja vlastných výrobkov
  (from: 05/21/1993)
výroba hotového krmiva
  (from: 05/21/1993)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 05/21/1993)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 05/21/1993)
zámočníctvo
  (from: 05/21/1993)
stavietľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/21/1993)
stolárstvo-výroba stavebno-stolárska a tesárska
  (from: 05/21/1993)
záhranično-obchodná činnosť s tovarom mimo komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 05/21/1993)
sociálna starostlivosť - zabezpečovanie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (from: 05/21/1993)
závodné stravovanie - pohostinská činnosť
  (from: 09/25/2000)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/13/2013)
Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde,ktorú užíva.
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
Družstvo spracúva poľnohospodárske suroviny a vyrába z nich výrobky a to:
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
z hrozna vyrába víno pre vlastnú potrebu
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
z krmovín vyrába úsušky
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
spracuje liečivé rastliny
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
Iná hospodárska činnosť:
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
kovovýroba
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
ťažba štrkopieskov
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
stavebná činnosť
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
doprava a strojové zemné práce
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/21/1993)
Managing board
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
Réka Világi - Member of the Board of Directors
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 10/18/2019
  (from: 11/09/2019)
Vladimír Tvaroška - Chairman of the Board of Directors
Štefanovičova 7028/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 09/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 09/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Štefan Ábrahám - člen
175
Jurová
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Štefan Ábrahám - člen
175
Jurová
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ing. Andrej Aranossy - predseda
Šamorín
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
Marta Balatoniová - člen
6
Kostolné Kračany
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Marta Balatoniová - člen
6
Kostolné Kračany
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Dionýz Bartal - člen
60
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Tomáš Bartal - 2. podpredseda
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/12/2015
  (from: 07/11/2015 until: 08/16/2016)
Tomáš Bartal - 2. podpredseda
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/12/2015 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Tomáš Bartal - Member of the Board of Directors
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/12/2015
  (from: 06/21/2017 until: 11/08/2019)
Tomáš Bartal - Member of the Board of Directors
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/12/2015 Until: 10/17/2019
  (from: 11/09/2019 until: 11/08/2019)
Tomáš Bartal - člen - Member of the Board of Directors
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/12/2015
  (from: 08/17/2016 until: 06/20/2017)
Ján Bertalan - člen
156
Baka 930 04
From: 05/28/2010
  (from: 07/28/2010 until: 04/12/2013)
Ján Bertalan - člen
156
Baka 930 04
From: 05/28/2010 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany 930 03
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany 930 03
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany 930 03
From: 05/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 04/12/2013)
Jozef Both - člen
Etreové 68
Kostolné Kračany 930 03
From: 05/30/2008 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Ján Csiba - člen
67
Kráľovičove Kračany
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Ján Csiba - člen
67
Kráľovičove Kračany
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
MVDr. Gabriel Csicsai , PhD. - predseda
Imre Madácha 2016/3
Dunajská Streda 929 01
From: 05/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 08/20/2010)
MVDr. Gabriel Csicsai , PhD. - predseda
Imre Madácha 2016/3
Dunajská Streda 929 01
From: 05/30/2008 Until: 07/27/2010
  (from: 08/21/2010 until: 08/20/2010)
František Csiffári
Šípošovské 180
Kostolné Kračany 930 03
From: 05/15/2009
  (from: 07/15/2009 until: 04/12/2013)
František Csiffári
Šípošovské 180
Kostolné Kračany 930 03
From: 05/15/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Viktor Dallemule - člen
Bebravská 5034/16
Bratislava 821 07
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
Viktor Dallemule - člen
Bebravská 5034/16
Bratislava 821 07
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Vojtech Erdös - člen
68
Kráľovičove Kračany
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Vojtech Erdös - člen
68
Kráľovičove Kračany
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Ing. Juraj Erdös - člen
Nová Ves 2219
Dunajská Streda
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Ing. Juraj Erdös - člen
Nová Ves 2219
Dunajská Streda
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Karol Fodor - člen
121
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 05/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 04/12/2013)
Karol Fodor - člen
121
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 05/30/2008 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Jozef Görcs - člen
38
Kráľovičove Kračany
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Jozef Görcs - člen
38
Kráľovičove Kračany
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Jozef Görcs
38
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 08/16/2016)
Jozef Görcs
38
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 04/03/2013 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Jozef Görcs - člen
38
Kráľovičove Kračany
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Jozef Görcs - člen
38
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Jozef Görcs - člen
38
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky
  (from: 09/25/2000 until: 02/02/2003)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky
From: 04/28/2000 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ing. Mária Hajasová - členka
17
Bodíky
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Ing. Mária Hajasová - členka
17
Bodíky
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky 930 29
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky 930 29
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky 930 29
From: 05/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 07/14/2009)
Ing. Mária Hajasová - člen
17
Bodíky 930 29
From: 05/30/2008 Until: 05/15/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 08/05/2014)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
From: 04/03/2013 Until: 06/18/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/05/2014)
Zoltán Hervay - člen
364
Baka
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Zoltán Hervay - člen
364
Baka 930 04
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Zoltán Hervay - člen
364
Baka 930 04
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Zoltán Hervay - člen
364
Baka 930 04
From: 05/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 07/27/2010)
Zoltán Hervay - člen
364
Baka 930 04
From: 05/30/2008 Until: 05/28/2010
  (from: 07/28/2010 until: 07/27/2010)
Agneša Horváthová - člen
188
Baka 930 04
From: 05/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 04/12/2013)
Agneša Horváthová - člen
188
Baka 930 04
From: 05/30/2008 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Ing. Štefan Író - člen
nám. Priateľstva 2170/24
Dunajská Streda
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Ing. Štefan Író - člen
Nám. Priateľstva 2170/24
Dunajská Streda
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Marta Katonaová - člen
56
Jurová
From: 05/03/2002 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Marta Katonová
56
Jurová 930 04
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 08/16/2016)
Marta Katonová
56
Jurová 930 04
From: 04/03/2013 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Ing. Juraj Kovács - 1.podpredseda
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
From: 06/18/2014
  (from: 08/06/2014 until: 07/10/2015)
Ing. Juraj Kovács - 1.podpredseda
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
From: 06/18/2014 Until: 06/12/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/10/2015)
Andrej Kováts - člen
229
Baka
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Andrej Kováts - člen
229
Baka
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Ondrej Kováts - člen
229
Baka
  (from: 11/09/1998 until: 09/24/2000)
Martin Kucsera - člen
21
Trstená na Ostrove
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Martin Kucsera - člen
21
Trstená na Ostrove
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Martin Kučera - člen
21
Trstená na Ostrove
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Martin Kučera - člen
21
Trstená na Ostrove
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Martin Kučera - člen
21
Trstená na Ostrove
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 06/19/2008)
Martin Kučera - člen
21
Trstená na Ostrove
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Ivan Kulcsár - člen
248
Baka
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Ivan Kulcsár - člen
248
Baka
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Ivan Kulcsár - člen
248
Baka
  (from: 09/25/2000 until: 02/02/2003)
Ing. Ľudovit Labanc - člen
175
Jurová
  (from: 05/21/1993 until: 08/01/1994)
Ing. Ľudovít Labanc - člen
39
Jurová 930 04
From: 04/03/2013
  (from: 06/13/2013 until: 08/16/2016)
Ing. Ľudovít Labanc - člen
39
Jurová 930 04
From: 04/03/2013 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Ing. Ľudovít Labanec - člen
39
Jurová 930 04
From: 08/05/2010
  (from: 08/21/2010 until: 04/12/2013)
Ing. Ľudovít Labanec - člen
39
Jurová 930 04
From: 08/05/2010 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Ing. Ľudovít Labanec - člen
39
Jurová 930 04
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 06/12/2013)
Ing. Martina Lacková - člen
Moldavská 11
Bratislava 821 03
From: 04/28/2011
  (from: 06/10/2011 until: 04/12/2013)
Ing. Martina Lacková - člen
Moldavská 11
Bratislava 821 03
From: 04/28/2011 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Ing. Martina Lacková - člen
Moldavská 11
Bratislava 821 03
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 07/10/2015)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 2818/18
Bratislava 811 04
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 2818/18
Bratislava 811 04
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 2818/18
Bratislava 811 04
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 08/05/2014)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 2818/18
Bratislava 811 04
From: 04/03/2013 Until: 06/18/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/05/2014)
Rudolf Lentulai - člen
216
Kostolné Kračany
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Rudolf Lentulai - člen
216
Kostolné Kračany
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Rudolf Lentulay - člen
216
Kostolné Kračany
  (from: 02/13/1996 until: 05/19/1997)
Rudolf Lentulay - člen
216
Kostolné Kračany
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Tibor Majer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany 930 03
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany 930 03
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany 930 03
From: 05/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 04/12/2013)
Tibor Mayer - člen
Kyncelové 70
Kostolné Kračany 930 03
From: 05/30/2008 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Andrej Mészáros - člen
52
Trstená na Ostrove
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Andrej Mészáros - člen
52
Trstená na Ostrove
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
  (from: 02/13/1996 until: 05/19/1997)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
From: 03/21/2003 Until: 05/27/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Ladislav Mészáros - člen
491
Orechová Potôň
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/26/2004)
Ondrej Mészáros - člen
52
Trstená na Ostrove
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Ondrej Mészáros - člen
52
Trstená na Ostrove
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Vendelín Mészáros - člen
33
Jurová
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Vendelín Mészáros - člen
33
Jurová
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Vendelín Mészáros - člen
33
Jurová
  (from: 11/09/1998 until: 09/24/2000)
Ing. Július Mészáros - člen
5
Jurová
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Ing. Július Mészáros - člen
5
Jurová
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Štefan Mészáros - člen
115
Baka 930 04
From: 05/26/2006
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Štefan Mészáros - člen
115
Baka 930 04
From: 05/26/2006 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Ladislav Molnár - člen
140
Trstená na Ostrove
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Ladislav Molnár - člen
140
Trstená na Ostrove
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Ladislav Molnár
149
Trstená na Ostrove
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Ladislav Molnár - člen
149
Trstená na Ostrove 930 04
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Ladislav Molnár - člen
149
Trstená na Ostrove 930 04
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Štefan Nagy - člen
Moravské 48
Kostolné Kračany
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Štefan Nagy - člen
Moravské 48
Kostolné Kračany
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Štefan Nagy - člen
Amadého 222
Kostolné Kračany 930 03
From: 05/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 04/12/2013)
Štefan Nagy - člen
Amadého 222
Kostolné Kračany 930 03
From: 05/30/2008 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Štefan Nagy - člen
Moravské 48
Kostolné Kračany
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Štefan Nagy - člen
Moravské 48
Kostolné Kračany 930 03
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Štefan Nagy - člen
Moravské 48
Kostolné Kračany 930 03
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Zuzana Nagyová - člen
Moravské Kračany 48
Kostolné Kračany
  (from: 11/09/1998 until: 09/24/2000)
Gabriel Nógel - člen
221
Baka 930 04
From: 05/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 04/12/2013)
Gabriel Nógel - člen
221
Baka 930 04
From: 05/30/2008 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Daniel Onódi - člen
372
Baka
From: 05/03/2002 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka
  (from: 05/20/1997 until: 02/02/2003)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ing. Július Petrovits - člen
363
Baka 930 04
From: 06/18/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/16/2016)
Ing. Július Petrovits - člen
363
Baka 930 04
From: 06/18/2014 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
From: 05/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 04/12/2013)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
From: 05/30/2008 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 08/05/2014)
Ing. Július Petrovits - podpredseda
363
Baka 930 04
From: 04/03/2013 Until: 06/18/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/05/2014)
Ing. Zoltán Pivoda - 1 podpredseda
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/12/2015
  (from: 07/11/2015 until: 08/16/2016)
Ing. Zoltán Pivoda - 1 podpredseda
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/12/2015 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Ing. Zoltán Pivoda - člen
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/18/2014
  (from: 08/06/2014 until: 07/10/2015)
Ing. Zoltán Pivoda - člen
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/18/2014 Until: 06/12/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/10/2015)
Ing. Zoltán Pivoda - člen - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/12/2015
  (from: 08/17/2016 until: 06/20/2017)
Ing. Augustín Popluhár - člen
Štvrť SNP 995/7
Galanta 924 01
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
Ing. Augustín Popluhár - člen
Štvrť SNP 995/7
Galanta 924 01
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Zuzana Puhová - člen
20
Kostolné Kračany, Moravské 930 03
From: 05/28/2004
  (from: 07/27/2004 until: 06/19/2008)
Zuzana Puhová - člen
20
Kostolné Kračany, Moravské 930 03
From: 05/28/2004 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
František Rácz - člen
52
Baka
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
František Rácz - člen
52
Baka
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
František Rácz - člen
52
Baka
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
František Rácz - člen
52
Baka
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Jozef Rácz - člen
73
Baka
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Jozef Rácz - člen
73
Baka
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Jozef Rácz - člen
73
Baka
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Jozef Rácz - člen
73
Baka
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
František Rácz - člen
52
Baka
From: 03/21/2003 Until: 02/27/2006
  (from: 07/25/2006 until: 07/24/2006)
František Rácz - člen
52
Baka
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 03/20/2014)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
From: 04/03/2013 Until: 12/01/2013
  (from: 03/21/2014 until: 03/20/2014)
Július Sátor - člen
38
Baka
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Július Sátor - člen
38
Baka
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Ing. Martin Seman - člen
Stierova 5
Košice 040 23
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
Ing. Martin Seman - člen
Stierova 5
Košice 040 23
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Anton Simon - člen
3
Jurová
  (from: 02/13/1996 until: 05/19/1997)
Anton Simon - člen
3
Jurová
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Anton Simon - člen
3
Jurová
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová 930 04
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Vendelín Simon - člen
97
Jurová 930 04
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Ing. Ladislav Soós - člen
nám. Priateľstva 2169/21
Dunajská Streda
  (from: 02/13/1996 until: 05/19/1997)
Ing. Ladislav Soós - člen
nám. Priateľstva 2169/21
Dunajská Streda
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Ing. Ladislav Soós - člen
nám. Priateľstva 2169/21
Dunajská Streda
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Ing. Ladislav Soós - člen
Nám. Priateľstva 2169/21
Dunajská Streda
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 07/10/2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 04/03/2013 Until: 06/12/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/10/2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda predstavenstva
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
From: 12/17/2009
  (from: 08/21/2010 until: 04/12/2013)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda predstavenstva
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Ing. Róbert Spišák , PhD. - člen
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 08/20/2010)
Ing. Robert Spišák, - člen , PhD. - Member of the Board of Directors
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 06/12/2015
  (from: 07/11/2015 until: 08/16/2016)
Ing. Robert Spišák, - člen , PhD. - Member of the Board of Directors
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 06/12/2015 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Tibor Szabó - člen
158
Baka
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Tibor Szabó - člen
158
Baka 930 04
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Tibor Szabó - člen
158
Baka 930 04
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Štefan Szerencsés - člen
nám. SNP 186/8
Dunajská Streda
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Štefan Szerencsés - člen
nám. SNP 186/8
Dunajská Streda
  (from: 05/20/1997 until: 11/08/1998)
Ing. Martin Šácha - člen
Prešernova 4
Bratislava 811 02
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 08/20/2010)
Mgr. Martin Šácha - člen
Prešernova 4
Bratislava 811 02
From: 12/17/2009
  (from: 08/21/2010 until: 06/09/2011)
Mgr. Martin Šácha - člen
Prešernova 4
Bratislava 811 02
From: 12/17/2009 Until: 04/28/2011
  (from: 06/10/2011 until: 06/09/2011)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 08/16/2016)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
From: 04/03/2013 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Vladimír Tvaroška - 2.podpredseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/18/2014
  (from: 08/06/2014 until: 07/10/2015)
Vladimír Tvaroška - 2.podpredseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/18/2014 Until: 06/12/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/10/2015)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/12/2015
  (from: 07/11/2015 until: 06/20/2017)
Ing. Ivo Valášek - člen
Ursínyho 1646/2
Bratislava 831 02
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
Ing. Ivo Valášek - člen
Ursínyho 1646/2
Bratislava 831 02
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Ľudovít Vida - člen
155
Jurová
  (from: 11/09/1998 until: 02/02/2003)
Ľudovít Vida - člen
155
Jurová
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ing. Pavol Výboch - podpredseda
Dunajská Streda
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
Ing. Pavol Výboch - predseda
Vajanského 9
Dunajská Streda
  (from: 05/20/1997 until: 02/02/2003)
Ing. Pavol Výboch - predseda
Vajanského 9
Dunajská Streda
From: 03/20/1998 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ing. Pavol Výboch - predseda
Veľkoblahovská 73/35
Dunajská Streda
  (from: 05/21/1993 until: 05/19/1997)
Ing. Pavel Výboch - predseda
Vajanského 9
Dunajská Streda
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/24/2006)
Ing. Pavel Výboch - predseda
Vajanského 9
Dunajská Streda 929 01
From: 03/21/2003
  (from: 07/25/2006 until: 06/19/2008)
Ing. Pavel Výboch - predseda
Vajanského 9
Dunajská Streda 929 01
From: 03/21/2003 Until: 05/29/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Julius Zsemlye - člen
263
Baka
  (from: 09/25/2000 until: 02/02/2003)
Julius Zsemlye - člen
263
Baka
From: 04/28/2000 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ladislav Zsemlye - člen
369
Baka 930 04
From: 05/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 04/12/2013)
Ladislav Zsemlye - člen
369
Baka 930 04
From: 05/30/2008 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Ladislav Zsemlye - člen
369
Baka 930 04
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 08/16/2016)
Ladislav Zsemlye - člen
369
Baka 930 04
From: 04/03/2013 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Ing. PhDr. Martina Žolnír , PhD. - člen
Moldavská 108/11
Bratislava 821 03
From: 04/03/2013
  (from: 07/11/2015 until: 08/16/2016)
Ing. PhDr. Martina Žolnír , PhD. - člen
Moldavská 108/11
Bratislava 821 03
From: 04/03/2013 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/12/2015 Until: 09/30/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/12/2015 Until: 09/30/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/12/2015
  (from: 06/21/2017 until: 10/15/2020)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/12/2015
  (from: 06/21/2017 until: 10/15/2020)
Acting: 
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/16/2020)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/09/2019 until: 10/15/2020)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/17/2016 until: 11/08/2019)
Konať a podpisovať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a 1.podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a 2.podpredseda predstavenstva spoločne alebo 1. podpredseda predstavenstva a 2. podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 07/11/2015 until: 08/16/2016)
Konať a podpisovať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a 1.podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a 2.podpredseda predstavenstva spoločne alebo 1. podpredseda predstavenstva a 2. podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 08/06/2014 until: 07/10/2015)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda spoločne. Podpisovať za družstvo sú oprávnení predseda a podpredseda spoločne.
  (from: 08/21/2010 until: 08/05/2014)
Za predstavenstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Na uzavretie právneho úkonu v mene družstva sa vyžaduje podpis predsedu spolu s členom predstavenstva, zastupujúceho člena družstva, spoločnosť E.X.A.T., spol. s r.o.
  (from: 02/12/2010 until: 08/20/2010)
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo,predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 05/21/1993 until: 02/11/2010)
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/01/1976 until: 05/20/1993)
Supervisory board: 
Ladislav Godány - predseda
časť Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013)
Ing. Andrea Halušková - člen
Tomášikova 15950/10H
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/21/2016
  (from: 11/09/2019)
Klára Németh - člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
From: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016)
Ing. Alexandra Broszová - člen
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 06/18/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/16/2016)
Ing. Alexandra Broszová - člen
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 06/18/2014 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Ing. Alica Doležalová
K. Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
Ing. Alica Doležalová
K. Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Ing. Alica Doležalová
K. Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 08/16/2016)
Ing. Alica Doležalová
K. Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 04/03/2013 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Ing. Juraj Erdos
Nová Ves 2219/14
Dunajská Streda
From: 05/03/2002 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Peter Erdös - člen
132
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 05/28/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/14/2009)
Peter Erdös - člen
132
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 05/28/2004 Until: 05/07/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Peter Erdős
132
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 05/15/2009
  (from: 07/15/2009 until: 04/12/2013)
Peter Erdős
132
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 05/15/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Karol Fodor - člen
Boriny 1360/5
Dunajská Streda
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/14/2009)
Karol Fodor - člen
Boriny 1360/5
Dunajská Streda
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ladislav Godány
Amadého 271
Kostolné Kračany 930 03
From: 05/15/2009
  (from: 07/15/2009 until: 04/12/2013)
Ladislav Godány
Amadého 271
Kostolné Kračany 930 03
From: 05/15/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Alfréd Krascsenits
380
Baka 930 04
From: 05/15/2009
  (from: 07/15/2009 until: 04/12/2013)
Alfréd Krascsenits
380
Baka 930 04
From: 05/15/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Martin Kučera
21
Trstená na Ostrove 930 04
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 08/16/2016)
Martin Kučera
21
Trstená na Ostrove 930 04
From: 04/03/2013 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Arpád Mészáros
232
Kostolné Kračany - Amade
From: 05/03/2002 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Arpád Mészáros - člen
232
Kostolné Kračany - Amade
From: 03/21/2003 Until: 05/27/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Arpád Mészáros - člen
232
Kostolné Kračany - Amade
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/26/2004)
Ing. Július Mészáros
5
Jurová
From: 05/03/2002 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ing. Július Mészáros
5
Jurová 930 04
From: 05/15/2009
  (from: 07/15/2009 until: 04/12/2013)
Ing. Július Mészáros
5
Jurová 930 04
From: 05/15/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Ing. Július Mészáros - predseda
5
Jurová
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/14/2009)
Ing. Július Mészáros - predseda
5
Jurová
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Ivana Mižičková , PhD.
Klemensova 2524/4
Bratislava 811 09
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
Ing. Ivana Mižičková , PhD.
Klemensova 2524/4
Bratislava 811 09
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Ing. Ivana Mižičková , PhD.
Klemensova 2524/4
Bratislava 811 09
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 08/05/2014)
Ing. Ivana Mižičková , PhD.
Klemensova 2524/4
Bratislava 811 09
From: 04/03/2013 Until: 06/18/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/05/2014)
Ladislav Molnár
149
Trstená na Ostrove
From: 05/03/2002 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ladislav Molnár
149
Trstená na Ostrove 930 04
From: 05/15/2009
  (from: 07/15/2009 until: 04/12/2013)
Ladislav Molnár
149
Trstená na Ostrove 930 04
From: 05/15/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Titus Orbán
88
Baka
From: 05/03/2002 Until: 03/20/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/24/2003)
Ivan Posvanc
235
Trstená na Ostrove
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/14/2009)
Ivan Posvanc
235
Trstená na Ostrove
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Soňa Rafajová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
Soňa Rafajová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Soňa Rafajová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 08/16/2016)
Soňa Rafajová
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 04/03/2013 Until: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Ing. Juraj Slaninka
Eisnerova 6139/38
Bratislava 841 07
From: 12/17/2009
  (from: 02/12/2010 until: 04/12/2013)
Ing. Juraj Slaninka
Eisnerova 6139/38
Bratislava 841 07
From: 12/17/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/13/2013 until: 04/12/2013)
Július Zsemle - člen
263
Baka
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 06/25/2003 until: 07/14/2009)
Július Zsemle - člen
263
Baka
From: 03/21/2003 Until: 03/20/2008
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Andrea Pidychová - člen
Limbová 3054/5
Žilina 010 07
From: 06/21/2016
  (from: 08/17/2016 until: 11/08/2019)
Registered capital: 
1 400 000 EUR
  (from: 08/17/2016)
675 164,309899 EUR
  (from: 07/04/2009 until: 08/16/2016)
20 340 000 Sk
  (from: 05/21/1993 until: 07/03/2009)
Basic member contribution: 
995 EUR pre fyzickú osobu
  (from: 08/17/2016)
10 000 EUR pre právnickú osobu
  (from: 08/17/2016)
30 000 Sk
  (from: 05/21/1993 until: 07/03/2009)
995,817567 EUR
  (from: 07/04/2009 until: 08/16/2016)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 22.12.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev:Baka,Jurová,Kostolné Kračany a Kráľovičove Kračany. Rada Okresného národného výboru v Dunajskej Strede uznesením č.R-5/76 zo dňa 13.1.1976 schválila vznik družstva podľa zák.č.122/75 Zb. Deň,ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je:22.1.1976 (§ 1 zák. č.72/70 Zb.) Stanovy: Stanovy družstva boli schválene na členskej schôdzi konanej dňa 6,8 a 12.3.1991 v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 89
  (from: 01/01/1976)
V súlade s ustanovením § 765 zák.č. 513/91 Zb. boli na členskej schôdzi družstva konanej dňa 18.12.1992 prispôsobené stanovy Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 89
  (from: 05/21/1993)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.03.1998.
  (from: 11/09/1998)
Členská schôdza konaná dňa 28.04.2000 schválila zmenu stanov.
  (from: 09/25/2000)
Členská schôdza konaná dňa 03.05.2002 schválila zmenu stanov.
  (from: 02/03/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na členskej schôdzi dňa 14.03.2003.
  (from: 06/25/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí výročnej členskej schôdzi konanej dňa 21.06.2016.
  (from: 08/17/2016)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 30.09.2020.
  (from: 10/16/2020)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person