Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  793/V

Business name: 
MOSTNÝ OBVOD a.s., Košice v likvidácii
  (from: 08/11/2005 until: 08/21/2007)
MOSTNÝ OBVOD a.s., Košice
  (from: 06/24/1996 until: 08/10/2005)
Registered seat: 
Hlavná 119
Košice 040 01
  (from: 01/20/2005 until: 08/21/2007)
Mlynská 2
Košice
  (from: 06/24/1996 until: 01/19/2005)
Identification number (IČO): 
31 729 461
  (from: 06/24/1996)
Date of entry: 
06/24/1996
  (from: 06/24/1996)
Date of deletion: 
08/22/2007
  (from: 08/22/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/22/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/24/1996)
Objects of the company: 
antikorózna ochrana oceľových konštrukcií-nátery
  (from: 06/24/1996 until: 01/08/1997)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
revízna činnosť mostných konštrukcií a konštrukcií mostom podobných
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
diagnostická činnosť pre dopravné stavby
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
realitné agentúry
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, kovmi a kovovými rudami, drevom a stavebnými materiálmi, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, strojmi, technickými potrebami, obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
maloobchod s tovarom pre domácnosť, elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, kovmi a kovovými rudami, drevom a stavebnými materiálmi, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, strojmi, technickými potrebami, obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi, rudami, technickými chemikáliami /mimo jedov a žieravín/, priemyselným zariadením, loďami, lietadlami, nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
výroba a montáž oceľových konštrukcií a mostných oceľových konštrukcií
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
revízna činnosť zdvíhacích zariadení
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
revízna činnosť elektrozariadení
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
revízna činnosť tlakových zariadení
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
ubytovacie služby-prechodné ubytovanie po triedu ***
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
organizovanie a zabezpečenie vzdelávacích aktivít, školení, seminárov a kurzov
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva a bytových doplnkov
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
impregnácia dreva
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
maliarske a natieračské práce
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
izolácie proti vode
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
kontrola a prepočet štatistických parametrov mostu
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
búracie a demolačné práce
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
údržba, opravy a sanácie mostných konštrukcií
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
výroba, opravy a montáže koľajových a mostových váh a váh 3. a 4. triedy presnosti a s automatickou a neautomatickou činnosťou
  (from: 01/09/1997 until: 08/21/2007)
antikorózna ochrana oceľových konštrukcií-nátery
  (from: 01/09/1997 until: 08/21/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
JUDr. Renáta Dolanská - člen
kpt. Nálepku 13
Košice 040 01
From: 06/24/1996
  (from: 01/20/2005 until: 05/15/2007)
JUDr. Renáta Dolanská - člen
kpt. Nálepku 13
Košice 040 01
From: 06/24/1996 Until: 04/01/2005
  (from: 05/16/2007 until: 05/15/2007)
JUDr. Ing. Dezider Jančik - predseda
Slavkovská 16
Košice
  (from: 06/24/1996 until: 01/19/2005)
Ladislav Németh - podpredseda
Letná 5
Košice
  (from: 06/24/1996 until: 01/19/2005)
Renáta Popíková - člen
Hemerkova 19
Košice
  (from: 06/24/1996 until: 01/19/2005)
JUDr. Ing. Dezider Jančik - predseda
Slavkovská 16
Košice 040 01
From: 06/24/1996
  (from: 01/20/2005 until: 08/21/2007)
Ladislav Németh - podpredseda
Letná 5
Košice 040 01
From: 06/24/1996
  (from: 01/20/2005 until: 08/21/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú navonok dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich je vždy predseda predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/20/2005 until: 08/21/2007)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/20/2005 until: 08/21/2007)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/13/1999 until: 01/19/2005)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/24/1996 until: 09/12/1999)
Supervisory board: 
Eva Klubertová - člen
Obrody 3
Košice
  (from: 06/24/1996 until: 10/02/2001)
Mgr. Igor Laskovský - predseda
Sokolovská 8
Košice
  (from: 06/24/1996 until: 10/02/2001)
Agnesa Jančiková - podpredseda
Slavkovská 16
Košice 040 01
From: 06/24/1996
  (from: 01/20/2005 until: 08/21/2007)
JUDr. Marián Macko - predseda
Moldavská 17
Košice 040 11
From: 05/30/2001
  (from: 01/20/2005 until: 08/21/2007)
Mgr. Karin Grabanová - člen
Cimborkova 32
Košice
Until: 12/21/2004
  (from: 01/20/2005 until: 01/19/2005)
Mgr. Karin Grabanová - člen
Cimborkova 32
Košice
  (from: 10/03/2001 until: 01/19/2005)
Mgr. Jozef Göbl
237
Slanec 044 17
From: 12/21/2004
  (from: 01/20/2005 until: 08/21/2007)
Agnesa Jančiková - podpredseda
Slavkovská 16
Košice
  (from: 06/24/1996 until: 01/19/2005)
Mgr. Marián Macko - predseda
Moldavská 17
Košice
  (from: 10/03/2001 until: 01/19/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/15/2005
  (from: 08/11/2005)
 Liquidators:
Ladislav Németh
Letná 5
Košice 040 01
From: 07/15/2005 Until: 08/22/2007
  (from: 08/11/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoji svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/11/2005)
Other legal facts: 
Vymazuje sa: Obchodné meno: MOSTNÝ OBVOD a.s., Košice v likvidácii Sídlo: Hlavná 119, 040 01 Košice IČO: 31 729 461 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Zrušenie zapísanej osoby a právny dôvod jej zrušenia: zrušenie spoločnosti s likvidáciou Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: dobrovoľný výmaz - ukončenie likvidácie
  (from: 08/22/2007)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.4.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/24/1996 until: 08/21/2007)
Zmena stanov schválená VZ dňa 6.12.1996.
  (from: 01/09/1997 until: 08/21/2007)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 18.6.1999.
  (from: 09/13/1999 until: 08/21/2007)
Zápisnica z rokovania VZ zo dňa 30. 5. 2001.
  (from: 10/03/2001 until: 08/21/2007)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person