Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  2204/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
EE & MC Consult Next, SE
  (from: 03/21/2013)
Registered seat: 
Podhradská cesta 2
Sučany 038 52
  (from: 04/28/2016)
Identification number (IČO): 
47 247 169
  (from: 03/21/2013)
Date of entry: 
03/21/2013
  (from: 03/21/2013)
Legal form: 
Societas Europaea
  (from: 03/21/2013)
Objects of the company: 
Prednášková činnosť v zmysle autorského zákona
  (from: 03/21/2013)
Nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 03/21/2013)
Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/21/2013)
Vyhotovenie programov – software na zákazku v zmysle autorského zákona
  (from: 03/21/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/21/2013)
Ing. Jozef Kubinec - predseda predstavenstva
Bystrička 502
Bystrička 038 04
From: 03/07/2015
  (from: 03/25/2015)
Ing. Milan Duhár - podpredseda predstavenstva
Matice Slovenskej 1294/10
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/22/2016
  (from: 04/28/2016)
Supervisory board: 
Soňa Lelovská
78
Ležiachov 038 42
From: 09/23/2015
  (from: 10/06/2015)
Dana Karcolová
Prielohy 649/6
Žilina 010 09
From: 04/22/2016
  (from: 04/28/2016)
Bc. Jana Janovcová
J. Mazúra 30
Martin 036 01
From: 04/22/2016
  (from: 04/28/2016)
Acting: 
V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/10/2015)
Capital: 
120 000 EUR Paid up: 120 000 EUR
  (from: 03/21/2013)
Shares: 
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.
  (from: 03/21/2013)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 27.01.2015 bola predaná časť podniku kupujúcemu KARCHAR, s.r.o. so sídlom Topoľovka 193, 067 45 Topoľovka, IČO: 47357959.
  (from: 10/13/2015)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 18.11.2015 bola predaná časť podniku spoločnosti PREFA Property, a.s., Ventúrska 3, 811 01 Bratislava, IČO: 48 228 818.
  (from: 12/24/2015)
Other legal facts: 
Európska spoločnosť bola založená ako dcérska európska spoločnosť zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 302/2012, Nz 56700/2012, NCRls 57550/2012 zo dňa 17.12.2012 v zmysle Nariadenia 2157/2001 ES o stanovách európskej spoločnosti a Zák. č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  (from: 03/21/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2014.
  (from: 10/02/2014)
Notárska zápisnica - N 659/2014, Nz 38483/2014, NCRls 39246/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2014.
  (from: 10/22/2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.11.2014. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1942/2014, Nz 49300/2014, NCRls 50164/2014 zo dňa 29.11.2014.
  (from: 02/10/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2015.
  (from: 03/25/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.09.2015.
  (from: 09/15/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2015.
  (from: 10/06/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2015.
  (from: 12/24/2015)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.04.2016 schválilo zmenu stanov.
  (from: 04/28/2016)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person