Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20260/B

Business name: 
GALFA - Poľnohospodárske stavby spol. s r.o. v skratke GALFA - PHS spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 09/14/2006 until: 11/23/2021)
GALFA - Poľnohospodárske stavby spol. s r.o. v skratke GALFA - PHS spol. s r.o.
  (from: 09/30/1991 until: 09/13/2006)
Registered seat: 
Cesta mládeže
Malacky
  (from: 02/05/2010 until: 11/23/2021)
Cesta mládeže
Bratislava
  (from: 09/30/1991 until: 02/04/2010)
Identification number (IČO): 
17 641 489
  (from: 09/30/1991)
Date of entry: 
09/30/1991
  (from: 09/30/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/1991)
Objects of the company: 
maloobchodné a veľkoobchodné činnosti vo vzťahu k občanom a organizáciám
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
zabezpečovanie predvýrobnej a výrobnej prípravy a realizácie stavieb, opráv a ostatných stavebných prác v pozemnom, priemyselnom, inžinierskom a vodnom staviteľstve
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
vykonávanie špeciálnych prác - metalíza oceľových konštrukcií a pod.
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
vykonávanie opráv dopravných prostriedkov, stavebnej mechanizácie a iných technologických zariadení
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
poskytovanie inžinierskej a technickej pomoci
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
výkon vyšších dodávateľských funkcií.
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Jozef Gallo
Myjavská 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
Ing. Igor Fabián
Vajanského 8
Trnava
Slovak Republic
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Gallo
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
Ing. Igor Fabián
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Gallo
Myjavská 8
Bratislava
  (from: 03/16/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Igor Fabián
Vajanského 8
Trnava
  (from: 03/16/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Gallo
Myjavská 8
Bratislava
  (from: 09/30/1991 until: 03/15/2017)
Ing. Igor Fabián
Vajanského 8
Trnava
  (from: 09/30/1991 until: 03/15/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť podpisuje: Ing. Gallo Jozef, bytom Bratislava - výkonný riaditeľ, Ing. Fabián Igor, bytom Trnava - zástupca riaditeľa, aj jednotlivo.
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Jozef Gallo
Myjavská 5
Bratislava
From: 07/25/2006
  (from: 09/14/2006 until: 03/15/2017)
 Liquidators:
Ing. Jozef Gallo
Myjavská 5
Bratislava
From: 07/25/2006
  (from: 03/16/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 09/14/2006 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.7.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2714
  (from: 09/30/1991 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 32Exre/995/2005 zo dňa 5.6.2006, ktorým súd zrušil spoločnosť s likvidáciou a vymenoval likvidátora. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 25.7.2006.
  (from: 09/14/2006 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person