Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  283/S

Business name: 
RD SITNO PRENČOV a.s.
  (from: 02/20/2008)
Roľnícke družstvo "Sitno" Prenčov
  (from: 01/01/1971 until: 02/19/2008)
Registered seat: 
Prenčov 969 73
  (from: 01/01/1971)
Identification number (IČO): 
00 210 501
  (from: 01/01/1971)
Date of entry: 
01/01/1971
  (from: 01/01/1971)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/20/2008)
Cooperative
  (from: 01/01/1971 until: 02/19/2008)
Objects of the company: 
cestná nákladná vnútroštátna doprava
  (from: 05/17/1993)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 05/17/1993)
reštauračné služby
  (from: 05/17/1993)
opravárenská činnosť - opravy motorových dopravných prostriedkov a náradia, opravy poľnohospodárskych strojov a závesného náradia
  (from: 05/17/1993)
práce so špeciálnymi strojmi
  (from: 05/17/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/17/1993)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 05/17/1993)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 05/17/1993)
nákup a predaj potravinového tovaru, mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 05/17/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 05/19/1994)
a/ spracováva a predáva poľnohospodárske a lesné suroviny, vyrába z nich potravinárske výrobky na ovocné mušty, destiláty, mäsové výrobky, mliečne výrobky, odpady potravinárskej výroby a pod.
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
b/ vykonáva dopravu poľnohospodárskych, potravinárskych a ostatných výrobkov
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
c/ poskytuje pre občanov dopravu, stavebné a mechanizačné práce, autoservis, stolárske a kováčske práce
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
d/ predáva vlastný vyrobený tovar - ovocia, ovocné mušty a destiláty, zemiaky, odstavčatá, jatočné prasatá, hydinu, jahnence, ovce
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
e/ prevádza ťažbu lomového kameňa
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
f/ vykonáva obchodnú činnosť - nákup a predaj potravinárskeho tovaru vo vlastnej predajni
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
g/ Iná hospodárska činnosť :
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
stavebné, fasádnické a natieračské práce
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
montáže, opravy a revízie bleskozvodov
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
montáže, opravy a revízie zdvíhacích zariadení - výťahov
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
zámočnícke práce
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
drevovýroba
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
ekologické práce
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/20/2008)
Managing board
  (from: 05/17/1993 until: 02/19/2008)
Managing board
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
Ing. Ján Macko - člen predstavenstva
450
Svätý Anton 969 72
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
Anton Caban - člen predstavenstva
424
Beňuš 976 64
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
Ján Babjak - člen
419
Antol
  (from: 05/19/1994 until: 07/23/1997)
Ján Babjak - člen
419
Antol
Until: 03/08/2002
  (from: 07/24/1997 until: 02/02/2003)
Irena Bačová - člen
140
Svätý Anton
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 07/19/2004)
Irena Bačová - člen
140
Svätý Anton
From: 03/08/2002 Until: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Jozef Baniar - člen
174
Banský Studenec
Until: 03/08/2002
  (from: 04/30/1998 until: 02/02/2003)
Anton Binder - člen
455
Antol
  (from: 05/17/1993 until: 05/18/1994)
Anton Buzalka - člen
334
Antol
  (from: 05/19/1994 until: 07/23/1997)
Anton Buzalka - člen
334
Antol
Until: 03/08/2002
  (from: 07/24/1997 until: 02/02/2003)
Anton Caban
424
Beňuš 976 64
From: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 09/26/2005)
Ján Cibula - člen
121
Banský Studenec
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 07/19/2004)
Ján Cibula - člen
121
Banský Studenec
From: 03/08/2002 Until: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Mikuláš Gašpar - predseda
M. Benku 1
Banská Štiavnica
  (from: 01/01/1971 until: 07/23/1997)
Ing. Mikuláš Gašpar - predseda
M. Benku 1
Banská Štiavnica
Until: 03/08/2002
  (from: 07/24/1997 until: 02/02/2003)
Ing. Mikuláš Gašpar - predseda
M. Benku 1
Banská Štiavnica
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 04/28/2004)
Ing. Mikuláš Gašpar - predseda
M. Benku 1
Banská Štiavnica
From: 03/08/2002 Until: 03/12/2004
  (from: 04/29/2004 until: 04/28/2004)
Vladimír Gregáň - člen
209
Prenčov 969 73
From: 03/12/2004
  (from: 04/29/2004 until: 07/19/2004)
Vladimír Gregáň - člen
209
Prenčov 969 73
From: 03/12/2004 Until: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Ján Hrabovský - podpredseda
98
Prenčov
  (from: 01/01/1971 until: 07/23/1997)
Ing. Ján Hrabovský - podpredseda
98
Prenčov
Until: 03/08/2002
  (from: 07/24/1997 until: 02/02/2003)
Ing. Ján Hrabovský - podpredseda
98
Prenčov
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 07/19/2004)
Ing. Ján Hrabovský - podpredseda
98
Prenčov
From: 03/08/2002 Until: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Ján Hrabovský
98
Prenčov 969 73
From: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 09/26/2005)
Jozef Chlpáň - člen
65
Beluj
  (from: 05/19/1994 until: 07/23/1997)
Jozef Chlpáň - člen
65
Beluj
  (from: 07/24/1997 until: 04/29/1998)
Anna Koreňová - člen
122
Antol
  (from: 05/17/1993 until: 07/23/1997)
Anna Koreňová - člen
122
Antol
  (from: 07/24/1997 until: 04/29/1998)
Ján Lúdik - člen
148
Prenčov
  (from: 05/17/1993 until: 07/23/1997)
Ján Lúdik - člen
148
Prenčov
Until: 03/08/2002
  (from: 07/24/1997 until: 02/02/2003)
Ján Lúdik - člen
148
Prenčov
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 07/19/2004)
Ján Lúdik - člen
148
Prenčov
From: 03/08/2002 Until: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Ján Lúdik
148
Prenčov 969 73
From: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 09/26/2005)
Michal Macko - člen
408
Antol
  (from: 05/17/1993 until: 05/18/1994)
Ing. Ján Macko - člen
450
Svatý Anton
Until: 03/08/2002
  (from: 04/30/1998 until: 02/02/2003)
Ing. Ján Macko - predseda
450
Svätý Anton 969 72
From: 03/12/2004
  (from: 04/29/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Ján Macko - predseda
450
Svätý Anton 969 72
From: 03/12/2004 Until: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Ján Macko
450
Svätý Anton 969 72
From: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 09/26/2005)
Mária Macková - člen
57
Beluj
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 07/19/2004)
Mária Macková - člen
57
Beluj
From: 03/08/2002 Until: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Štefan Magula - člen
221
Banský Studenec
  (from: 05/17/1993 until: 07/23/1997)
Štefan Magula - člen
221
Banský Studenec
  (from: 07/24/1997 until: 04/29/1998)
Milan Mihalčík - člen
99
Prenčov
  (from: 05/17/1993 until: 05/18/1994)
Milan Michalovský - člen
45
Beluj
  (from: 04/30/1998 until: 04/17/2000)
Ladislav Palguta - člen
Beluj 29
Beluj
Until: 03/08/2002
  (from: 04/18/2000 until: 02/02/2003)
Peter Paučo - člen
236
Prenčov
  (from: 05/19/1994 until: 07/23/1997)
Peter Paučo - člen
236
Prenčov
  (from: 07/24/1997 until: 04/29/1998)
Ján Paukovic - člen
101
Beluj
  (from: 05/17/1993 until: 05/18/1994)
Mária Petríková - člen
Banská Štiavnica
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 07/19/2004)
Mária Petríková - člen
Banská Štiavnica
From: 03/08/2002 Until: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Mária Petríková - člen
Bratská 5
Banská Štiavnica
Until: 03/08/2002
  (from: 04/30/1998 until: 02/02/2003)
Milan Remiar - člen
230
Prenčov
  (from: 05/17/1993 until: 07/23/1997)
Milan Remiar - člen
230
Prenčov
Until: 03/08/2002
  (from: 07/24/1997 until: 02/02/2003)
Milan Remiar - člen
230
Prenčov
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 04/28/2004)
Milan Remiar - člen
230
Prenčov
From: 03/08/2002 Until: 03/12/2004
  (from: 04/29/2004 until: 04/28/2004)
Stanislav Slančík - člen
88
Prenčov
  (from: 05/19/1994 until: 07/23/1997)
Stanislav Slančík - člen
88
Prenčov
Until: 03/08/2002
  (from: 07/24/1997 until: 02/02/2003)
Stanislav Slančík - člen
88
Prenčov
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 07/19/2004)
Stanislav Slančík - člen
88
Prenčov
From: 03/08/2002 Until: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Stanislav Slančík
88
Prenčov 969 73
From: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 09/26/2005)
Viera Turzová - člen
16
Prenčov
  (from: 05/17/1993 until: 05/18/1994)
Ing. Ján Macko - predseda predstavenstva
450
Svätý Anton 969 72
From: 06/03/2004 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Ing. Ján Hrabovský - podpredseda predstavenstva
98
Prenčov 969 73
From: 06/03/2004 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Ján Lúdik - člen predstavenstva
148
Prenčov 969 73
From: 06/03/2004 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Stanislav Slančík - člen predstavenstva
88
Prenčov 969 73
From: 06/03/2004 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Anton Caban - člen predstavenstva
424
Beňuš 976 64
From: 06/03/2004 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Ing. Ján Macko - predseda predstavenstva
450
Svätý Anton 969 72
From: 06/03/2004
  (from: 09/27/2005 until: 02/19/2008)
Anton Caban - člen predstavenstva
424
Beňuš 976 64
From: 06/03/2004
  (from: 09/27/2005 until: 02/19/2008)
Ing. Ján Hrabovský - podpredseda predstavenstva
98
Prenčov 969 73
From: 06/03/2004
  (from: 09/27/2005 until: 02/19/2008)
Stanislav Slančík - člen predstavenstva
88
Prenčov 969 73
From: 06/03/2004
  (from: 09/27/2005 until: 02/19/2008)
Ján Lúdik - člen predstavenstva
148
Prenčov 969 73
From: 06/03/2004
  (from: 09/27/2005 until: 02/19/2008)
Paolo Pegorin - predseda
Mantegna 72B
Tombolo PD
Taliansko
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
Renato Pegorin
Mantegna 72 B
Tombolo PD
Taliansko
From: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 09/26/2005)
Paolo Pegorin
Mantegna 72 B
Tombolo PD
Taliansko
From: 06/03/2004
  (from: 07/20/2004 until: 09/26/2005)
Renato Pegorin - člen predstavenstva
Mantegna 72 B
Tombolo PD
Taliansko
From: 06/03/2004 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Paolo Pegorin - člen predstavenstva
Mantegna 72 B
Tombolo PD
Taliansko
From: 06/03/2004 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Renato Pegorin - člen predstavenstva
Mantegna 72 B
Tombolo PD
Taliansko
From: 06/03/2004
  (from: 09/27/2005 until: 02/19/2008)
Paolo Pegorin - člen predstavenstva
Mantegna 72 B
Tombolo PD
Taliansko
From: 06/03/2004
  (from: 09/27/2005 until: 02/19/2008)
Acting: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojim prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne a ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/20/2008)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda družstva, alebo /v jeho neprítomnosti/ podpredseda družstva a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 05/17/1993 until: 02/19/2008)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/01/1971 until: 05/16/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ján Hrabovský
98
Prenčov 969 73
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
MVDr. Pavol Rakický
Jakubská cesta 92
Banská Bystrica 974 01
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
Anna Babjaková - predsedníčka
Svätý Anton
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 04/28/2004)
Anna Babjaková - predsedníčka
Svätý Anton
From: 03/08/2002 Until: 03/12/2004
  (from: 04/29/2004 until: 04/28/2004)
Pavol Kondek - člen
34
Prenčov
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 04/28/2004)
Pavol Kondek - člen
34
Prenčov
From: 03/08/2002 Until: 03/12/2004
  (from: 04/29/2004 until: 04/28/2004)
Mária Macková - členka
211
Svätý Anton
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 04/28/2004)
Mária Macková - členka
211
Svätý Anton
From: 03/08/2002 Until: 03/12/2004
  (from: 04/29/2004 until: 04/28/2004)
Ing. Judita Hrabovská - členka
98
Prenčov
From: 03/08/2002 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Dušan Pacher - člen
Banská Štiavnica
From: 03/08/2002 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Dana Králiková
171
Prenčov 969 73
From: 03/12/2004 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Zuzana Krajčovicová
130
Prenčov 969 73
From: 03/12/2004 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Agnesa Barancová
77
Svätý Anton 969 72
From: 03/12/2004 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Ing. Judita Hrabovská - členka
98
Prenčov
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 02/19/2008)
Dušan Pacher - člen
Banská Štiavnica
From: 03/08/2002
  (from: 02/03/2003 until: 02/19/2008)
Dana Králiková
171
Prenčov 969 73
From: 03/12/2004
  (from: 04/29/2004 until: 02/19/2008)
Zuzana Krajčovicová
130
Prenčov 969 73
From: 03/12/2004
  (from: 04/29/2004 until: 02/19/2008)
Agnesa Barancová
77
Svätý Anton 969 72
From: 03/12/2004
  (from: 04/29/2004 until: 02/19/2008)
Renato Pegorin
Mantegna 72B
Tombolo PD
Taliansko
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
Registered capital: 
31 427 000 Sk Paid up: 31 427 000 Sk
  (from: 02/20/2008)
22 800 000 Sk
  (from: 09/08/2005 until: 02/19/2008)
4 300 000 Sk
  (from: 06/19/2004 until: 09/07/2005)
12 900 000 Sk
  (from: 05/17/1993 until: 06/18/2004)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 05/17/1993 until: 06/18/2004)
10 000 Sk
  (from: 06/19/2004 until: 02/19/2008)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na člen.schôdzi konanej dňa 12.12. 1970 na základe schvál.stanov,rozh.Rady ONV v Žiari n/Hronom č.7/71 zo dňa 1.2.71 a súhlasu Okr. poľnohospod. združenia v Žiari nad Hronom. Výročná členská schôdza konaná dňa 22.2.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 01/01/1971)
Členská schôdza, uskutočnená dňa 12.1.1993 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 05/17/1993)
Členská schôdza, konaná dňa 27.2.1998 schválila zmenu stanov.
  (from: 04/30/1998)
. Členská schôdza konaná dňa 25.2.2000 schválila zmenu stanov.
  (from: 04/18/2000)
. Členská schôdza konaná dňa 08.03.2002 schválila zmenu stanov.
  (from: 02/03/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person