Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  235/B

Business name: 
UNIPOL s r.o. v likvidácii
  (from: 04/10/1995)
UNIPOL - obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 11/16/1990 until: 04/09/1995)
Registered seat: 
Podunajská 25
Bratislava 825 64
  (from: 07/13/1993)
Nová strojnícka 1
Bratislava
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
Identification number (IČO): 
00 895 610
  (from: 11/16/1990)
Date of entry: 
11/16/1990
  (from: 11/16/1990)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/16/1990)
Objects of the company: 
dodávky technologických celkov slúžiacich k mechanizácii a automatizácii poľnohospodárskej výroby. Výroba a príprava komponentov z plastických hmôt a kovu, montáž technologických celkov, ich servis, údržba a opravárenstvo
  (from: 07/13/1993)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, obstarávateľská činnosť, prieskum trhu
  (from: 07/13/1993)
nákup a predaj tovarov v oblasti poľnohospodárskej, priemyselnej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej a elektrotechnickej výroby
  (from: 07/13/1993)
veľkoobchod a maloobchod vo vyššie uvedených výrobných odboroch, odbyt
  (from: 07/13/1993)
výroba, montáž, opravárenstvo a servis vo vyššie uvedených výrobných odboroch v rozsahu voľnej a remeselnej živnosti
  (from: 07/13/1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti priemyselných výrobkov, chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
sprostredkovanie predaja a nákupu prác a služieb, výrobkov a tovarov odborov prie- myselnej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej vý- roby a výroby kameňa a kamenárskych výrob- kov
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti drobnochovateľov
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
zahraničnoobchodná činnosť, predaj kúpa a sprostredkovanie, súvisiaca s predmetom podnikania
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
poskytovanie a sprostredkovanie obchodných služieb obyvateľstva, organizáciám a podnikateľom
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
nákup, predaj a ich sprostredkovanie, týkajúce sa prác, služieb, výrobkov a tovarov u odborov poľnohospodárskej, potravinárskej, priemyselnej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej a elektrotechnickej
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
zabezpečovanie odbytovej a obchodnej činnosti na úseku veľkoobchodu a maloobchodu vo vyššie uvedených výrobných odboroch
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
zabezpečovanie investičnej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií, za účelom rozvoja materiálno-technickej základne
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
výroba, montáže, opravárenstvo a servis vo vyššie uvedených výrobných odboroch
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
výkon dopravy pre zabezpečovanie vyššie uvedených činností pre vlastnú potrebu
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
zahranično-obchodná činnosť, predaj, kúpa a sprostredkovanie, súvisiaca s predmetom činnosti
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
Partners: 
Ing. Ivan Oravec
Cichovského 36
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/16/1990)
Ing. Vladimír Oravec
Bazovského 38
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 11/16/1990)
Jozef Potisk
Klemensova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/16/1990)
Contribution of each member: 
Jozef Potisk
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/16/1990)
Ing. Ivan Oravec
Amount of investment: 105 000 Sk
  (from: 11/16/1990)
Ing. Vladimír Oravec
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 11/16/1990)
Management body: 
likvidátor
  (from: 04/10/1995 until: 03/16/2017)
konatelia
  (from: 07/13/1993 until: 04/09/1995)
konatelia
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
Ing. Ivan Oravec
Bzovícka 36
Bratislava
  (from: 07/13/1993 until: 04/09/1995)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 07/13/1993 until: 04/09/1995)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje Jozef Potisk - riaditeľ spoločnosti Ing. Ivan Oravec - zástupcariaditeľa, každý samostatne. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Ivan Oravec - riaditeľspoločnosti Jozef Potisk - zástupca riaditeľa - každý samostatne.
  (from: 11/16/1990 until: 07/12/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/13/1993)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ivan Oravec
Bzovícka 36
Bratislava
  (from: 03/17/2017)
 Liquidators:
Ing. Ivan Oravec
Bzovícka 36
Bratislava
  (from: 04/10/1995 until: 03/16/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 04/10/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16. 11. 1990 podľa § 106a ods. 1 a § l06n ods. 1 Zákona číslo 103/1990 Zb. ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 362
  (from: 11/16/1990)
Dodatok k spoločenskej zmluve, ktorým sa prispôsobujú zápisy v obchodnom registri ustanoveniam § 105 a nasl. obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 362
  (from: 07/13/1993)
Zápis z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 09.02.1995 na ktorom sa spoločníci dohodli o vstupe spoločnosti do likvidácie. Stary spis: S.r.o. 362
  (from: 04/10/1995)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person