Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20513/B

Business name: 
AXON spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 01/19/2007 until: 11/23/2021)
AXON spol. s r.o.
  (from: 06/04/1991 until: 01/18/2007)
Registered seat: 
Laurinská 4
Bratislava
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
17 318 441
  (from: 06/04/1991)
Date of entry: 
06/04/1991
  (from: 06/04/1991)
Person dissolved from: 
11.1.2007
  (from: 01/19/2007)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/04/1991)
Objects of the company: 
ochrana právnických a fyzických osôb a majetku, prevádzkovanie hracích automatov
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
výroba a predaj drevených paliet
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť v oblasti priemyselného a spotrebného tovru
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
hydroizolácia striech
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
poskytovanie reštauračných služieb
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
Partners: 
PhDr. Michal Lajčák , CSc.
Prokofievova 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
Gejza Gallo
Prokofievova 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
PhDr. Michal Lajčák , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
Gejza Gallo
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
PhDr. Michal Lajčák , CSc.
Prokofievova 14
Bratislava
  (from: 04/04/2017 until: 11/23/2021)
Gejza Gallo
Prokofievova 14
Bratislava
  (from: 04/04/2017 until: 11/23/2021)
PhDr. Michal Lajčák , CSc.
Prokofievova 14
Bratislava
  (from: 06/04/1991 until: 04/03/2017)
Gejza Gallo
Prokofievova 14
Bratislava
  (from: 06/04/1991 until: 04/03/2017)
Acting in the name of the company: 
PhDr.Michal CSc. - samostatne, Gejza Gallo -samostatne.
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/11/2007
  (from: 01/19/2007)
 Liquidators:
RSDr. Gejza Gallo
185
Kosihovce 991 25
From: 01/11/2007
  (from: 01/19/2007 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 01/19/2007 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.06.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodárský zákonník. Starý spis: Sro 1555
  (from: 06/04/1991 until: 11/23/2021)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.10.2006 č.k. 34Exre/1042/2005 – 33, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.1.2007 bola obchodná spoločnosť AXON spol. s r.o. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor RSDr. Gejza Gallo, bytom Kosihovce 185.
  (from: 01/19/2007 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person