Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  940/P

Business name: 
EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov
  (from: 09/16/2003)
EKOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Nová Lesná
  (from: 02/15/1993 until: 09/15/2003)
Registered seat: 
Stredná 126
Veľký Slavkov 059 91
  (from: 09/16/2003)
prevádz. budova VVaK, SNP
Nová Lesná
  (from: 02/15/1993 until: 09/15/2003)
Identification number (IČO): 
31 667 325
  (from: 02/15/1993)
Date of entry: 
02/15/1993
  (from: 02/15/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/15/1993)
Objects of the company: 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
  (from: 02/15/1993)
inžinierská činnosť
  (from: 02/15/1993)
konzultácia a poradenstvo v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia v stavebníctve
  (from: 02/15/1993)
školenie a vzdelávanie v oblasti odkanalizovania odpadových vôd, odpadové hospodárstva a obchrany ovzdušia
  (from: 02/15/1993)
sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemyselným zariadením
  (from: 02/15/1993)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekologických stavieb
  (from: 02/15/1993)
budovanie bytových a občianských a inžinierských stavieb
  (from: 02/15/1993)
sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
  (from: 02/15/1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 02/15/1993)
nakladanie s odpadmi
  (from: 02/15/1993 until: 10/05/2009)
Partners: 
Ing. Werner Frank
Dolný Smokovec 52
Vysoké Tatry 059 81
Slovak Republic
  (from: 01/17/2002)
Ing. Peter Frank
270
Veľký Slavkov 059 91
Slovak Republic
  (from: 01/17/2002)
Ing. Ján Böhmer
Gerlachovská 2771/25
Poprad
Slovak Republic
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Peter Frank
Uherová 27
Poprad
Slovak Republic
  (from: 10/01/1993 until: 01/16/2002)
Ing. Werner Frank
Pol lesom 52
Dolný Smokovec
Slovak Republic
  (from: 10/01/1993 until: 01/16/2002)
Ing. Peter Frank
Uherová 27
Poprad
Slovak Republic
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Werner Frank
Pol lesom 52
Dolný Smokovec
Slovak Republic
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Jozef Schlosser
Solivarská 71
Prešov
Slovak Republic
  (from: 10/01/1993 until: 01/16/2002)
Ing. Jozef Schlosser
Solivarská 71
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Viera Viestová
Mudroň 66
Dolný Smokovec
Slovak Republic
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Werner Frank
Amount of investment: 3 884 EUR Paid up: 3 884 EUR
  (from: 10/06/2009)
Ing. Peter Frank
Amount of investment: 2 756 EUR Paid up: 2 756 EUR
  (from: 10/06/2009)
Ing. Werner Frank
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Viera Viestová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Jozef Schlosser
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Peter Frank
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Ján Böhmer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Werner Frank
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 10/01/1993 until: 01/16/2002)
Ing. Jozef Schlosser
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 10/01/1993 until: 01/16/2002)
Ing. Peter Frank
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 10/01/1993 until: 01/16/2002)
Ing. Werner Frank
Amount of investment: 117 000 Sk Paid up: 117 000 Sk
  (from: 01/17/2002 until: 10/05/2009)
Ing. Peter Frank
Amount of investment: 83 000 Sk Paid up: 83 000 Sk
  (from: 01/17/2002 until: 10/05/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/01/1993)
konatelia
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Werner Frank
Dolný Smokovec 52
Vysoké Tatry 059 81
From: 02/15/1993
  (from: 04/19/2005)
Ing. Peter Frank
270
Veľký Slavkov 059 91
From: 12/18/2000
  (from: 04/19/2005)
Ing. Peter Frank - od 18.12.2000
Uherová 27
Poprad
  (from: 01/17/2002 until: 09/15/2003)
Ing. Werner Frank
Pol lesom 52
Dolný Smokovec
  (from: 02/15/1993 until: 01/16/2002)
Ing. Werner Frank - od 15.2.1993
Pol lesom 52
Vysoké Tatry
  (from: 01/17/2002 until: 09/15/2003)
Ing. Peter Frank
270
Veľký Slavkov
From: 12/18/2000
  (from: 09/16/2003 until: 04/18/2005)
Ing. Werner Frank
Pol lesom 52
Vysoké Tatry
From: 02/15/1993
  (from: 09/16/2003 until: 04/18/2005)
Ing. Ján Schlosser - do 18.12.2000
Solivarská 71
Prešov
  (from: 02/15/1993 until: 01/16/2002)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 10/01/1993)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov a prokurista samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Procuration: 
JUDr. Elena Böhmerová
Gerlachovská 2771/25
Poprad
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/06/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/16/2003 until: 10/05/2009)
200 000 Sk
  (from: 01/17/2002 until: 09/15/2003)
100 000 Sk
  (from: 02/15/1993 until: 01/16/2002)
Supervisory board: 
Ing. Ján Böhmer
Gerlachovská 2771/25
Poprad
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Peter Frank
Uherová 27
Poprad
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Ing. Viera Viestová
Mudroň 66
Dolný Smokovec
  (from: 02/15/1993 until: 09/30/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.2.1993 podľa § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2697
  (from: 02/15/1993)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe dodatku č.1 k spoločenskej zmluve uzavretého dňa 28.2.1993 a 22.9.1993.
  (from: 10/01/1993)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.2000.
  (from: 01/17/2002)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.7.2003.
  (from: 09/16/2003)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person