Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  951/P

Business name: 
mTM s.r.o. v likvidácii
  (from: 10/25/2014 until: 11/27/2015)
mTM s.r.o.
  (from: 02/18/1992 until: 10/24/2014)
Registered seat: 
Pustá Dolina 22
Prešov 080 01
  (from: 12/22/2011 until: 11/27/2015)
Budovateľská ul. 50
Prešov 080 01
  (from: 12/18/1996 until: 12/21/2011)
Slovenská 87
Prešov 080 01
  (from: 02/18/1992 until: 12/17/1996)
Identification number (IČO): 
31 667 597
  (from: 02/18/1992)
Date of entry: 
02/18/1993
  (from: 02/18/1992)
Person dissolved from: 
22.10.2014
  (from: 11/28/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníka o vstupe spoločnosti do likvidácie ku dňu 22.10.2014
  (from: 11/28/2015)
Date of deletion: 
11/28/2015
  (from: 11/28/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/28/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/18/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/18/1992 until: 11/27/2015)
obchodná činnosť - výrobky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
  (from: 02/18/1992 until: 11/27/2015)
obchodná činnosť - výrobky hutníctva a metalurgie
  (from: 02/18/1992 until: 11/27/2015)
obchodná činnosť - drevo a výrobky z dreva, stavebné materiály
  (from: 02/18/1992 until: 11/27/2015)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/18/1992 until: 11/27/2015)
návrhová a konštrukčná činnosť v strojárskej výrobe
  (from: 02/18/1992 until: 11/27/2015)
návrhy a výroba pneumatickej a hydraulickej siete a systémov okrem VTZ
  (from: 02/18/1992 until: 11/27/2015)
realizácia mechanizačnej a automatizačnej výrobnej techniky - bez elektrotechniky
  (from: 02/18/1992 until: 11/27/2015)
Partners: 
Ing. Stanislav Baláž
Luxemburgovej 22/75
Martin
Slovak Republic
  (from: 02/18/1992 until: 04/05/1994)
Júlia Balčáková
č. 86
Župčany
Slovak Republic
  (from: 05/18/1999 until: 04/11/2002)
Júlia Balčáková
č. 86
Župčany
Slovak Republic
  (from: 12/18/1996 until: 05/17/1999)
Júlia Balčáková
č. 86
Župčany
Slovak Republic
  (from: 02/18/1992 until: 12/17/1996)
JUDr. Dušan Stano
Gándhího 6/30
Martin
Slovak Republic
  (from: 02/18/1992 until: 12/17/1996)
Ing. Michal Strama , CSc.
Fábyho 26
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/18/1992 until: 12/17/1996)
Marián Tomko
Prostějovská 37
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/12/2002 until: 12/21/2011)
Marián Tomko
Prostějovská 37
Prešov
Slovak Republic
  (from: 05/18/1999 until: 04/11/2002)
Marián Tomko
Prostějovská 37
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/18/1996 until: 05/17/1999)
Marián Tomko
Prostějovská 37
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/06/1994 until: 12/17/1996)
Marián Tomko
Prostějovská 37
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/18/1992 until: 04/05/1994)
Erika Tomková
Prostějovská 37
Prešov
Slovak Republic
  (from: 05/18/1999 until: 04/11/2002)
Erika Tomková
Prostějovská 37
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/18/1996 until: 05/17/1999)
Erika Tomková
Prostějovská 37
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/06/1994 until: 12/17/1996)
Erika Tomková
Prostějovská 37
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/18/1992 until: 04/05/1994)
Erika Tomková
Pustá dolina 22/13501
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2011 until: 11/27/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Stanislav Baláž
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 02/18/1992 until: 04/05/1994)
Júlia Balčáková
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 02/18/1992 until: 12/17/1996)
JUDr. Dušan Stano
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 02/18/1992 until: 12/17/1996)
Ing. Michal Strama , CSc.
Amount of investment: 28 000 Sk Paid up: 9 000 Sk
  (from: 02/18/1992 until: 12/17/1996)
Erika Tomková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 02/18/1992 until: 04/05/1994)
Marián Tomko
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/18/1992 until: 04/05/1994)
Erika Tomková
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 04/06/1994 until: 12/17/1996)
Marián Tomko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 32 000 Sk
  (from: 04/06/1994 until: 12/17/1996)
Júlia Balčáková
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/18/1996 until: 05/17/1999)
Erika Tomková
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 12/18/1996 until: 05/17/1999)
Marián Tomko
Amount of investment: 128 000 Sk Paid up: 41 000 Sk
  (from: 12/18/1996 until: 05/17/1999)
Júlia Balčáková
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 32 000 Sk
  (from: 05/18/1999 until: 04/11/2002)
Erika Tomková
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/18/1999 until: 04/11/2002)
Marián Tomko
Amount of investment: 128 000 Sk Paid up: 128 000 Sk
  (from: 05/18/1999 until: 04/11/2002)
Marián Tomko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/12/2002 until: 09/24/2009)
Marián Tomko
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 09/25/2009 until: 12/21/2011)
Erika Tomková
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/22/2011 until: 11/27/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/18/1992 until: 11/27/2015)
Marián Tomko
Prostějovská 37
Prešov
  (from: 02/18/1992 until: 12/17/1996)
Marián Tomko
Prostějovská 37
Prešov
  (from: 12/18/1996 until: 12/21/2011)
Marián Tomko
Prostějovská 37
Prešov
Until: 12/15/2011
  (from: 12/22/2011 until: 12/21/2011)
Erika Tomková
Pustá dolina 22/13501
Prešov 080 01
From: 12/16/2011
  (from: 12/22/2011 until: 11/27/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 02/18/1992 until: 11/27/2015)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 09/25/2009 until: 11/27/2015)
200 000 Sk
  (from: 02/18/1992 until: 09/24/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/22/2014
  (from: 10/25/2014)
 Liquidators:
Erika Tomková
Pustá Dolina 22/13501
Prešov 080 01
From: 10/22/2014 Until: 11/28/2015
  (from: 10/25/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov. V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti v likvidácii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/25/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.11.1992 a doplnkom zo dňa 25.1.1993 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2719
  (from: 02/18/1992 until: 11/27/2015)
Dodatok č. 2 zo dňa 25.3.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2719
  (from: 04/06/1994 until: 11/27/2015)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.10.1996. Stary spis: S.r.o. 2719
  (from: 12/18/1996 until: 11/27/2015)
Dodatok č.4 zo dňa 5.3.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/12/2002 until: 11/27/2015)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person