Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  1866/B

Business name: 
"DINH NGOC SON"
  (from: 07/04/1991)
Place of business: 
Bratislava
  (from: 07/04/1991)
Particulars of an entrepreneur: 
Dinh Ngoc Son
  (from: 07/04/1991)
Place of residence: 
Baumanova 6
Bratislava
  (from: 07/04/1991)
Identification number (IČO): 
14 029 791
  (from: 07/04/1991)
Date of entry: 
07/04/1991
  (from: 07/04/1991)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 07/04/1991)
Objects of the company: 
požičovňa osobných áut
  (from: 07/04/1991)
obchodná činnosť s potrebami pre motoristov a súčiastkami do automobilov, spotrebným tovarom a spotrebnou elektronikou
  (from: 07/04/1991)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 07/04/1991)
Dinh Ngoc Son
Baumanova 6
Bratislava
  (from: 07/04/1991 until: 02/01/2004)
Other legal facts: 
Stary spis: Firm 1899 Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydal Obvodný úrad Bratislava V., živnostenské odd., rozhodnutím č.R/2494/3/91, zo dňa 25.3.1991 a zmenou rozhodnutia č. R/5115/6/91 zo dňa 17.6.1991 podľa § 6 a 9 Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a § 46 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
  (from: 07/04/1991)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person