Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2365/B

Business name: 
EUROPARK Bratislava, a.s.
  (from: 02/07/2000)
Registered seat: 
Pribinova 22
Bratislava 811 09
  (from: 06/28/2012)
Identification number (IČO): 
35 781 432
  (from: 02/07/2000)
Date of entry: 
02/07/2000
  (from: 02/07/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/07/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 02/07/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/07/2000)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
  (from: 02/07/2000)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2000)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 02/07/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/07/2000)
reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2000)
prieskum trhu
  (from: 02/07/2000)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/10/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/07/2000)
Ing. Alexandra Ungerová - člen predstavenstva
Hadriánova 885/12
Bratislava 851 10
From: 06/16/2008
  (from: 06/28/2012)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná člen predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Člen predstavenstva je oprávnený vykonávať právne úkony, ktorými sa kupujú, predávajú alebo zaťažujú nehnuteľnosti, predáva, kupuje alebo zaťažuje podnik alebo jeho časť len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dozornej rady.
  (from: 06/28/2012)
Capital: 
109 560 EUR Paid up: 109 560 EUR
  (from: 12/05/2019)
Shares: 
Number of shares: 330
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie
  (from: 12/05/2019)
Supervisory board: 
Ing. Igor Unger
Hadriánova 885/12
Bratislava 851 10
From: 05/13/2009
  (from: 06/17/2009)
Samuel Polakovič
Hadriánova 939/9
Bratislava - Rusovce 851 10
From: 05/13/2009
  (from: 07/29/2010)
Wagih Khoury Helou
Pod lipovým 5229/17
Bratislava 841 07
From: 04/17/2013
  (from: 06/12/2013)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 397/99 zo dňa 8.11.1999 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti EUROPARK Bratislava, s.r.o., vl. Sro 18561/B, so sídlom Bratislava, Drieňová 11, IČO: 35 760 761, ktorá bola zrušená bez likvidácie v zmysle § 69 Zák. č. 513/91 Zb. premenou na inú právnu formu.
  (from: 02/07/2000)
Notárska zápisnica č. N 50/2007, Nz 24017/2007, NCRls 23944/2007 zo dňa 19.06.2007.
  (from: 07/04/2007)
Notárska zápisnica N 421/2008, Nz 25460/2008, NCRls 25189/2008 zo dňa 16.6.2008.
  (from: 07/02/2008)
Notárska zápisnica N 342/2009, Nz 15378/2009 zo dňa 13.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 06/17/2009)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia notárske osvedčenie zo dňa 20.06.2012.
  (from: 06/28/2012)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.04.2013 spísané vo forme notárskej zápisnice N 1373/2013 Nz 12420/2013 NCRls 12727/2013 o zlúčení so spoločnosťou ENGEBAU, a.s., so sídlom Pribinova 22, 811 09 Bratislava, IČO: 35 779 225, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2336/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť EUROPARK Bratislava, a.s., so sídlom Pribinova 22, 811 09 Bratislava, IČO: 35 781 432, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2365/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 1373/2013 Nz 12420/2013 NCRls 12727/2013 notárkou JUDr. PhDr. Zuzanou Korvínovou zo dňa 17.04.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti ENGEBAU, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 05/03/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1753/2014, Nz 20469/2014, NCRls 20868/2014 zo dňa 29.05.2014.
  (from: 06/10/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/03/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ENGEBAU, a.s.
Pribinova 22
Bratislava 811 09
  (from: 05/03/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person