Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2365/B

Business name: 
EUROPARK Bratislava, a.s.
  (from: 02/07/2000)
Registered seat: 
Pribinova 22
Bratislava 811 09
  (from: 06/28/2012)
Eisteinova 24
Bratislava 851 01
  (from: 07/02/2008 until: 06/27/2012)
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (from: 07/04/2007 until: 07/01/2008)
Františkánske nám. 3
Bratislava 811 01
  (from: 02/07/2000 until: 07/03/2007)
Identification number (IČO): 
35 781 432
  (from: 02/07/2000)
Date of entry: 
02/07/2000
  (from: 02/07/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/07/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 02/07/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/07/2000)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
  (from: 02/07/2000)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2000)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 02/07/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/07/2000)
reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2000)
prieskum trhu
  (from: 02/07/2000)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/10/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/07/2000)
Ing. Alexandra Ungerová - člen predstavenstva
Hadriánova 885/12
Bratislava 851 10
From: 06/16/2008
  (from: 06/28/2012)
Alexandra Joklová - člen predstavenstva
Hadriánova 885/12
Bratislava 851 10
From: 02/07/2000
  (from: 07/04/2007 until: 07/01/2008)
Alexandra Joklová - člen predstavenstva
Hadriánova 885/12
Bratislava 851 10
From: 02/07/2000 Until: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Alexandra Joklová - člen predstavenstva
Starhradská 4
Bratislava
  (from: 02/07/2000 until: 07/03/2007)
Ing. Alexandra Joklová - člen predstavenstva
Hadriánova 885/12
Bratislava 851 10
From: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 06/27/2012)
Ing. Imrich Ličko - predseda predstavenstva
Mamateyova 6
Bratislava
  (from: 02/07/2000 until: 07/01/2008)
Ing. Imrich Ličko - predseda predstavenstva
Mamateyova 6
Bratislava
From: 12/31/1999 Until: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Ing. Imrich Ličko - predseda predstavenstva
Mamateyova 6
Bratislava 851 04
From: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 06/16/2009)
Ing. Imrich Ličko - predseda predstavenstva
Mamateyova 6
Bratislava 851 04
From: 06/16/2008 Until: 05/13/2009
  (from: 06/17/2009 until: 06/16/2009)
Ing. Boris Randa - člen predstavenstva
Grösslingova 59
Bratislava
  (from: 02/07/2000 until: 07/01/2008)
Ing. Boris Randa - člen predstavenstva
Grösslingova 59
Bratislava
From: 12/31/1999 Until: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Ing. Boris Randa - člen predstavenstva
Grösslingova 59
Bratislava 811 09
From: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 06/16/2009)
Ing. Boris Randa - člen predstavenstva
Grösslingova 59
Bratislava 811 09
From: 06/16/2008 Until: 05/13/2009
  (from: 06/17/2009 until: 06/16/2009)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná člen predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Člen predstavenstva je oprávnený vykonávať právne úkony, ktorými sa kupujú, predávajú alebo zaťažujú nehnuteľnosti, predáva, kupuje alebo zaťažuje podnik alebo jeho časť len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dozornej rady.
  (from: 06/28/2012)
Menom spoločnosti koná člen predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/17/2009 until: 06/27/2012)
Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 02/07/2000 until: 06/16/2009)
Capital: 
109 560 EUR Paid up: 109 560 EUR
  (from: 12/05/2019)
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 06/17/2009 until: 12/04/2019)
1 000 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 06/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 330
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie
  (from: 12/05/2019)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie
  (from: 06/17/2009 until: 12/04/2019)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/31/2009 until: 06/16/2009)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 03/30/2009)
Supervisory board: 
Ing. Igor Unger
Hadriánova 885/12
Bratislava 851 10
From: 05/13/2009
  (from: 06/17/2009)
Samuel Polakovič
Hadriánova 939/9
Bratislava - Rusovce 851 10
From: 05/13/2009
  (from: 07/29/2010)
Wagih Khoury Helou
Pod lipovým 5229/17
Bratislava 841 07
From: 04/17/2013
  (from: 06/12/2013)
Ing. Maroš Fečík
Dobrianského 1544
Snina 069 01
From: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 06/16/2009)
Ing. Maroš Fečík
Dobrianského 1544
Snina 069 01
From: 06/16/2008 Until: 05/13/2009
  (from: 06/17/2009 until: 06/16/2009)
Ing. Maroš Fečík - člen DR
Dobrianskeho 1544
Snina
  (from: 02/07/2000 until: 07/01/2008)
Ing. Maroš Fečík - člen DR
Dobrianskeho 1544
Snina
From: 12/31/1999 Until: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Dušan Hégli
Jesenského 61
Štúrovo 943 01
From: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 06/16/2009)
Dušan Hégli
Jesenského 61
Štúrovo 943 01
From: 06/16/2008 Until: 05/13/2009
  (from: 06/17/2009 until: 06/16/2009)
Dušan Hégli - predseda DR
Jesenského 61
Štúrovo
  (from: 02/07/2000 until: 07/01/2008)
Dušan Hégli - predseda DR
Jesenského 61
Štúrovo
From: 12/31/1999 Until: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Samuel Polakovič
Veľkomoravská 451/6
Malacky 901 01
From: 05/13/2009
  (from: 06/17/2009 until: 07/28/2010)
Ing. Štefan Polakovič - člen DR
Pribišova 7
Bratislava
  (from: 02/07/2000 until: 07/03/2007)
Ing. Štefan Polakovič - člen DR
ul. 29. augusta 2281/28
Bratislava 811 09
From: 02/07/2000
  (from: 07/04/2007 until: 07/01/2008)
Ing. Štefan Polakovič - člen DR
ul. 29. augusta 2281/28
Bratislava 811 09
From: 02/07/2000 Until: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Ing. arch. Štefan Polakovič
29. augusta 2281/28
Bratislava 811 09
From: 06/16/2008
  (from: 07/02/2008 until: 06/16/2009)
Ing. arch. Štefan Polakovič
29. augusta 2281/28
Bratislava 811 09
From: 06/16/2008 Until: 05/13/2009
  (from: 06/17/2009 until: 06/16/2009)
Vojtech Ličko
Kupeckého 517/4
Bratislava 821 08
From: 05/13/2009 Until: 04/17/2013
  (from: 06/12/2013 until: 06/11/2013)
Vojtech Ličko
Kupeckého 517/4
Bratislava 821 08
From: 05/13/2009
  (from: 06/17/2009 until: 06/11/2013)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 397/99 zo dňa 8.11.1999 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti EUROPARK Bratislava, s.r.o., vl. Sro 18561/B, so sídlom Bratislava, Drieňová 11, IČO: 35 760 761, ktorá bola zrušená bez likvidácie v zmysle § 69 Zák. č. 513/91 Zb. premenou na inú právnu formu.
  (from: 02/07/2000)
Notárska zápisnica č. N 50/2007, Nz 24017/2007, NCRls 23944/2007 zo dňa 19.06.2007.
  (from: 07/04/2007)
Notárska zápisnica N 421/2008, Nz 25460/2008, NCRls 25189/2008 zo dňa 16.6.2008.
  (from: 07/02/2008)
Notárska zápisnica N 342/2009, Nz 15378/2009 zo dňa 13.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 06/17/2009)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia notárske osvedčenie zo dňa 20.06.2012.
  (from: 06/28/2012)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.04.2013 spísané vo forme notárskej zápisnice N 1373/2013 Nz 12420/2013 NCRls 12727/2013 o zlúčení so spoločnosťou ENGEBAU, a.s., so sídlom Pribinova 22, 811 09 Bratislava, IČO: 35 779 225, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2336/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť EUROPARK Bratislava, a.s., so sídlom Pribinova 22, 811 09 Bratislava, IČO: 35 781 432, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2365/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 1373/2013 Nz 12420/2013 NCRls 12727/2013 notárkou JUDr. PhDr. Zuzanou Korvínovou zo dňa 17.04.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti ENGEBAU, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 05/03/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1753/2014, Nz 20469/2014, NCRls 20868/2014 zo dňa 29.05.2014.
  (from: 06/10/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/03/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ENGEBAU, a.s.
Pribinova 22
Bratislava 811 09
  (from: 05/03/2013)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person