Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  931/V

Business name: 
EKOMONt servis, akciová spoločnosť v likvidácii
  (from: 03/04/2002 until: 04/05/2005)
Registered seat: 
Štefánikova 6
Košice 040 01
  (from: 01/09/2001 until: 04/05/2005)
Identification number (IČO): 
36 180 980
  (from: 01/20/1998)
Date of entry: 
01/20/1998
  (from: 01/20/1998)
Date of deletion: 
04/06/2005
  (from: 04/06/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/06/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/20/1998)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/22/2001
  (from: 04/17/2002)
 Liquidators:
JUDr. Ondrej Tomko
Kuzmányho 13
Košice
Until: 04/06/2005
  (from: 04/17/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 04/17/2002)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke číslo 931/V pri: Obchodné meno: EKOMONt servis, akciová spoločnosť v likvidácii Sídlo: Štefánikova 6, 040 01 Košice IČO: 36 180 980 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K 38/03-15, zo dňa 2.3.2004 (právoplatnosť nadobudlo dňa 29.3.2004), ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka EKOMONt servis, akciová spoločnosť v likvidácii pre nedostatok majetku zamietnutý (§68 ods.4 Obchodného zákonníka).
  (from: 04/06/2005)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person