Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  931/V

Business name: 
EKOMONt servis, akciová spoločnosť v likvidácii
  (from: 03/04/2002 until: 04/05/2005)
EKOMONt servis, akciová spoločnosť
  (from: 01/20/1998 until: 03/03/2002)
Registered seat: 
Štefánikova 6
Košice 040 01
  (from: 01/09/2001 until: 04/05/2005)
Priemyselná 7
Košice 040 01
  (from: 01/20/1998 until: 01/08/2001)
Identification number (IČO): 
36 180 980
  (from: 01/20/1998)
Date of entry: 
01/20/1998
  (from: 01/20/1998)
Date of deletion: 
04/06/2005
  (from: 04/06/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/06/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/20/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
obchodná činnosť v oblasti: priemyselný tovar, stavebný materiál, textil, drogistický a potravinársky tovar
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
marketing a managering
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
prípravné práce pre stavby, demolácie, zemné práce
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
technologicko stavebné práce
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
čistiace a upratovacie práce, maliarske a natieračské práce
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
zabezpečenie a ochrana majetku a osôb
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
Management body: 
likvidátor
  (from: 04/17/2002 until: 04/05/2005)
likvidátor
  (from: 03/04/2002 until: 04/16/2002)
Managing board
  (from: 05/06/1998 until: 03/03/2002)
Managing board
  (from: 01/20/1998 until: 05/05/1998)
Ing. Radoslav Zozuľák - člen
Dvorkinova 10
Košice
  (from: 01/20/1998 until: 05/05/1998)
Ing. Radoslav Zozuľák - podpredseda
Dvorkinova 10
Košice
  (from: 05/06/1998 until: 03/03/2002)
Ing. Vladimír Zozuľák - predseda
Dvorkinova 10
Košice
  (from: 01/20/1998 until: 03/03/2002)
Irena Zozuľáková - člen
Dvorkinova 10
Košice
  (from: 05/06/1998 until: 03/03/2002)
Irena Zozuľáková - podpredseda
Dvorkinova 10
Košice
  (from: 01/20/1998 until: 05/05/1998)
Acting in the name of the company: 
Konať a rokovať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva a to aj samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje jeden z členov predstavenstva ktorý je oprávnený konať a rokovať v mene spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/06/1998 until: 03/03/2002)
Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/20/1998 until: 05/05/1998)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/17/2001 until: 04/05/2005)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/06/1998 until: 09/16/2001)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/20/1998 until: 05/05/1998)
Supervisory board: 
Pavol Jusko - člen
Družstevná 74
Dlhé Klčovo
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
Ing. Michal Posypanka - člen
J. Kráľa 5
Veľké Kapušany
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
Slávka Zozuľáková - predseda
Dvorkinova 10
Košice
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/22/2001
  (from: 04/17/2002)
 Liquidators:
JUDr. Ondrej Tomko
Kuzmányho 13
Košice
Until: 04/06/2005
  (from: 04/17/2002)
 Liquidators:
JUDr. Miroslav Vítek
Budapeštianska 12
Košice
  (from: 03/04/2002 until: 04/16/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 04/17/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti v likvidácii podpisuje JUDr. Miroslav Vítek a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom - likvidátor.
  (from: 03/04/2002 until: 04/16/2002)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke číslo 931/V pri: Obchodné meno: EKOMONt servis, akciová spoločnosť v likvidácii Sídlo: Štefánikova 6, 040 01 Košice IČO: 36 180 980 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K 38/03-15, zo dňa 2.3.2004 (právoplatnosť nadobudlo dňa 29.3.2004), ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka EKOMONt servis, akciová spoločnosť v likvidácii pre nedostatok majetku zamietnutý (§68 ods.4 Obchodného zákonníka).
  (from: 04/06/2005)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 4/98, Nz 4/98 zo dňa 16.1.1998 na základe zrušenia spoločnosti MONTY - servis spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Priemysel- ná 7, so sídlom v Košiciach, zrušenej bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 01/20/1998 until: 04/05/2005)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 4.5.1998.
  (from: 05/06/1998 until: 04/05/2005)
Zmena stanov a.s. zo dňa 4.9.2000.
  (from: 01/09/2001 until: 04/05/2005)
Zmena stanov a.s. zo dňa 31. 10. 2000.
  (from: 09/17/2001 until: 04/05/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. o zrušení spoločnosti s likvidáciou zo dňa 18.10.2001. Deň vstupu a.s. do likvidácie: 22.10.2001. Zápis vstupu a.s. do likvidácie v obchodnom registri: 4.3.2002.
  (from: 03/04/2002 until: 04/05/2005)
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 5.3.2002 a 9.4.2002. Deň výmazu likvidátora JUDr. M. Víteka: 5.3.2002. Deň zápisu likvidátora JUDr. O. Tomku 5.3.2002. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.4K 38/03-15 zo dňa 2.3.2004 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti pre nemajetnosť.
  (from: 04/17/2002 until: 04/05/2005)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person