Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  296/B

Business name: 
APOS k.s. v likvidácii
  (from: 02/07/1997 until: 05/22/2013)
APOS k.s.
  (from: 03/30/1992 until: 02/06/1997)
Registered seat: 
Vajnorská 40
Bratislava 832 63
  (from: 12/13/1995 until: 05/22/2013)
Študentská 1
Trenčín 911 57
  (from: 06/15/1992 until: 12/12/1995)
Stromová 4
Trenčín 911 01
  (from: 03/30/1992 until: 06/14/1992)
Identification number (IČO): 
31 410 588
  (from: 03/30/1992)
Date of entry: 
03/30/1992
  (from: 03/30/1992)
Date of deletion: 
05/23/2013
  (from: 05/23/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.4.2013 sp. zn. 34 CbR/242/2012 -9, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2013 súd s poukazom na ustanovenie § 68 ods. 4 veta druhá Obchodného zákonníka vymazal obchodnú APOS k.s. v likvidácii, Vajnorská 40, Bratislava, IČO : 31 410 588 ku dňu výmazu z obchodného registra, na základe Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 26.11.1999 č.k. 4 K 91/97-19, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.12.1999, ktorým súd v konkurznej veci navrhovateľa - dlžníka APOS k.s. v likvidácii, Vajnorská 40, Bratislava o vyhlásenie konkurzu zamietol návrh pre nedostatok majetku.
  (from: 05/23/2013)
Legal form: 
Limited partnership
  (from: 03/30/1992)
Objects of the company: 
predaj nápojov na verejných priestranstvách
  (from: 03/30/1992 until: 05/22/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/30/1992 until: 05/22/2013)
veľkoobchod s automatmi verejného stravovania
  (from: 11/17/1992 until: 05/22/2013)
veľkoobchod so surovinami do automatov verejného stravovania
  (from: 11/17/1992 until: 05/22/2013)
leasing automatov verejného stravovania
  (from: 11/17/1992 until: 05/22/2013)
Partners: 
General partner
A-Consult s.r.o. IČO: 31 375 146
Saratovská 10
Bratislava
  (from: 03/25/1996 until: 05/22/2013)
Limited partner
MUDr. Eva Strapcová , CSc.
Grösslingova 10
Bratislava
  (from: 12/13/1995 until: 05/22/2013)
General partner
Ing. Eva Strapcová
Stromová 4
Trenčín
  (from: 12/13/1995 until: 03/24/1996)
Limited partner
Ing. Eva Strapcová
Stromová 4
Trenčín
  (from: 11/17/1992 until: 12/12/1995)
General partner
Ing. Eva Strapcová
Stromová 4
Trenčín
  (from: 03/30/1992 until: 11/16/1992)
General partner
Ing. Pavol Strapec
Krížna 22
Bratislava
  (from: 11/17/1992 until: 12/12/1995)
Limited partner
Ing. Pavol Strapec
Krížna 22
Bratislava
  (from: 03/30/1992 until: 11/16/1992)
Amount of each limited partner's investment: 
Ing. Pavol Strapec
Amount of investment: 15 000 Kčs Paid up: 15 000 Kčs
  (from: 03/30/1992 until: 11/16/1992)
Ing. Eva Strapcová
Amount of investment: 15 000 Kčs Paid up: 15 000 Kčs
  (from: 11/17/1992 until: 12/12/1995)
MUDr. Eva Strapcová , CSc.
Amount of investment: 15 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 12/13/1995 until: 05/22/2013)
Management body: 
General partner
  (from: 09/24/1996 until: 02/06/1997)
General partner
  (from: 03/30/1992 until: 09/23/1996)
Ing. Eva Strapcová
Stromová 4
Trenčín
  (from: 03/30/1992 until: 12/12/1995)
Ing. Eva Strapcová
Stromová 4
Trenčín
  (from: 12/13/1995 until: 03/24/1996)
Soňa Trnkócyová
Saratovská 10
Bratislava
  (from: 03/25/1996 until: 02/06/1997)
Soňa Trnkócyová - likvidátor
Grösslingova 10
Bratislava
  (from: 02/07/1997 until: 05/22/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje likvidátor.
  (from: 02/07/1997 until: 05/22/2013)
Soňa Trnkócyová za A-Consult s.r.o.-komplementár
  (from: 09/24/1996 until: 02/06/1997)
Ing. Eva Strapcová-komplementár
  (from: 03/30/1992 until: 09/23/1996)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov zo dňa 26.2.1996, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.2.1996.
  (from: 03/25/1996 until: 05/22/2013)
Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov konaného dňa 27.3.1996. Doplnok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.2.1996.
  (from: 09/24/1996 until: 05/22/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.11.1996.
  (from: 02/07/1997 until: 05/22/2013)
Na základe výzvy Krajského súdu, č.k. 4K 91/97-10 začalo dňom 7.8.1997 dohadovacie konanie medzi dlžníkom APOS k.s. v likvidácii a veriteľmi podľa § 4a Zák.č. 328/1991 Zb v znení neskorších predpisov o konkurze a vyrovnaní.
  (from: 09/17/1997 until: 05/22/2013)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person