Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21116/B

Business name: 
FootWork, spol. s r.o.
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
Registered seat: 
500
Gajary 900 61
  (from: 07/17/2002 until: 08/08/2013)
Trnavská cesta 70
Bratislava 821 02
  (from: 04/26/2000 until: 07/16/2002)
Obchodná 72
Bratislava 811 06
  (from: 02/10/2000 until: 04/25/2000)
Identification number (IČO): 
35 781 734
  (from: 02/10/2000)
Date of entry: 
02/10/2000
  (from: 02/10/2000)
Person dissolved from: 
17.7.2013
  (from: 08/09/2013)
Date of deletion: 
08/09/2013
  (from: 08/09/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/09/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/10/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
požičiavanie osobných motorových vozidiel
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, umeleckých podujatí a výstav
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
prieskum trhu
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
Partners: 
Marcela Červenková
Nejedlého 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/26/2000 until: 06/12/2002)
Marcela Červenková
Nejedlého 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/10/2000 until: 04/25/2000)
Miroslav Fecko
Koprivnická 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/13/2002 until: 07/16/2002)
Ján Kovalčík
Farského 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/13/2002 until: 07/16/2002)
Roman Pšenko
Kvetná 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/26/2000 until: 06/12/2002)
Igor Havran
M.R. Štefánika 1324/B
Šaštín - Stráže 908 41
Slovak Republic
  (from: 07/17/2002 until: 08/08/2013)
Vasil Rusyn
Bulharská 72
Bratislava 821 04
Slovak Republic
  (from: 07/17/2002 until: 08/08/2013)
Contribution of each member: 
Marcela Červenková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/10/2000 until: 04/25/2000)
Marcela Červenková
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 04/26/2000 until: 06/12/2002)
Roman Pšenko
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 04/26/2000 until: 06/12/2002)
Miroslav Fecko
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 06/13/2002 until: 07/16/2002)
Ján Kovalčík
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 06/13/2002 until: 07/16/2002)
Igor Havran
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 07/17/2002 until: 08/08/2013)
Vasil Rusyn
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 07/17/2002 until: 08/08/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/17/2002 until: 08/08/2013)
konatelia
  (from: 04/26/2000 until: 07/16/2002)
Individual managing director
  (from: 02/10/2000 until: 04/25/2000)
Marcela Červenková
Nejedlého 15
Bratislava
  (from: 02/10/2000 until: 04/25/2000)
Marcela Červenková
Nejedlého 15
Bratislava
  (from: 04/26/2000 until: 06/12/2002)
Miroslav Fecko
Koprivnická 11
Bratislava
From: 06/03/2002 Until: 07/10/2002
  (from: 06/13/2002 until: 07/16/2002)
Ján Kovalčík
Farského 6
Bratislava
From: 06/03/2002 Until: 07/10/2002
  (from: 06/13/2002 until: 07/16/2002)
Roman Pšenko
Kvetná 18
Bratislava
  (from: 04/26/2000 until: 06/12/2002)
Vasil Rusyn
Bulharská 72
Bratislava 821 04
From: 07/10/2002
  (from: 07/17/2002 until: 08/08/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti bude konať a za spoločnosť sa bude podpisovať k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti ktorýkoľvek z konateľov samostatne.
  (from: 07/17/2002 until: 08/08/2013)
V mene spoločnosti bude konať a za spoločnosť sa bude podpisovať k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti ktorýkoľvek z konateľov samostatne.
  (from: 04/26/2000 until: 07/16/2002)
V mene spoločnosti bude konať a za spoločnosť sa bude podpisovať k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti konateľ.
  (from: 02/10/2000 until: 04/25/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/67/2012 zo dňa 03.05.2013 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2013 bola obchodná spoločnosť Footwork spol. s r. o., so sídlom 900 61 Gajary 500, IČO: 35 781 734 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Footwork spol. s r. o., so sídlom 900 61 Gajary 500, IČO: 35 781 734 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 21116/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 08/09/2013)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou N 485/99, Nz 471/99 zo dňa 6.12.1999 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v súlade s §§ 105 až 153 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 02/10/2000 until: 08/08/2013)
Prevod časti obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 11.4.2000. Spoločenská zmluva nahradzujúca zakladateľskú listinu podpísanú dňa 12.4.2000.
  (from: 04/26/2000 until: 08/08/2013)
Marcela Červenková, deň zániku funkcie 3.6.2002. Roman Pšenko, deň zániku funkcie 3.6.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 4.6.2002.
  (from: 06/13/2002 until: 08/08/2013)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 10.7.2002, na ktorej bol schválený prevod obchodných podielov a odstúpenie konateľa spoločnosti. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 10.7.2002, úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 10.7.2002.
  (from: 07/17/2002 until: 08/08/2013)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person