Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  972/V

Business name: 
Finančný Dom Cassovia a.s.
  (from: 07/02/1998)
Registered seat: 
Popradská 68
Košice 040 11
  (from: 03/09/2001)
Južná trieda 97
Košice 040 01
  (from: 07/02/1998 until: 03/08/2001)
Identification number (IČO): 
36 185 167
  (from: 07/02/1998)
Date of entry: 
07/02/1998
  (from: 07/02/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/02/1998)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/02/1998)
obchodná činnosť v odbore: potraviny, tabakové výrobky, ovocie, zelenia, mäso, mäsové výrobky, obuv, textil, kožená galantéria, športové potreby, odevy, surová koža, sklo, porcelán, nábytok, spotrebná elektronika, drogéria, stavebný materiál, drevo, výrobky z dreva, kuchynské potreby, inštalačný materiál, železiarstvo, motorové vozidlá, nerastné suroviny
  (from: 07/02/1998)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 07/02/1998)
leasingová činnosť
  (from: 07/02/1998)
reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
  (from: 07/02/1998)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/02/1998)
prenájom motorových vozidiel, strojov a prístrojov
  (from: 07/02/1998)
organizovanie školení, seminárov a výstav
  (from: 07/02/1998)
vydávanie periodických a neperiodických publikácii
  (from: 07/02/1998)
činnosť umeleckej agentúry
  (from: 07/02/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 09/17/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/29/2003)
Managing board
  (from: 07/02/1998 until: 05/28/2003)
Peter Hlebaško - predseda
Titogradská 7
Košice 040 11
From: 03/03/2006
  (from: 03/07/2006)
Vladimír Fiľakovský - člen
Tatranská 3
Košice
From: 12/23/2002
  (from: 05/29/2003 until: 03/06/2006)
Vladimír Fiľakovský - člen
Tatranská 3
Košice
From: 12/23/2002 Until: 12/30/2005
  (from: 03/07/2006 until: 03/06/2006)
Ing. Ladislav Lazár - predseda
109
Zemplínske Jastrabie
  (from: 07/02/1998 until: 05/28/2003)
Ing. Ladislav Lazár - predseda
109
Zemplínske Jastrabie
From: 07/02/1998
  (from: 05/29/2003 until: 03/06/2006)
Ing. Ladislav Lazár - predseda
109
Zemplínske Jastrabie
From: 07/02/1998 Until: 12/30/2005
  (from: 03/07/2006 until: 03/06/2006)
Ing- Miroslav Mackulín - člen
Hanojská 2
Košice
Until: 12/23/2002
  (from: 07/23/1999 until: 05/28/2003)
Ing. Róbert Ondáš
Dénešova 35
Košice
  (from: 02/16/1999 until: 07/22/1999)
Mgr. Vladimír Poláček - podpredseda
Kpt. Nálepku 17
Košice
Until: 12/23/2002
  (from: 07/02/1998 until: 05/28/2003)
Mgr. Richard Šmída - člen
Donská 12
Košice
  (from: 07/02/1998 until: 02/15/1999)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda alebo člen predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/29/2003)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/02/1998 until: 05/28/2003)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 05/29/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 07/02/1998 until: 05/28/2003)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/09/2001)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/02/1998 until: 03/08/2001)
Supervisory board: 
Ľubomír Tomaško - člen
Mýtna 622/40
Stará Ľubovňa
From: 12/23/2002
  (from: 05/29/2003)
Ing. Jozef Cipro - člen
Komenského 24
Michalovce
From: 12/23/2002
  (from: 05/29/2003)
Vladimír Fiľakovský - podpredseda
Tatranská 3
Košice
  (from: 07/02/1998 until: 07/22/1999)
Vladimír Fiľakovský - predseda
Tatranská 3
Košice
Until: 12/23/2002
  (from: 07/23/1999 until: 05/28/2003)
Ing. Ľubomír Kvaska - predseda
Americká trieda 1
Košice
  (from: 07/02/1998 until: 07/22/1999)
RNDr. Daniel Macko , CSc. - člen
Cottbuská 2
Košice
Until: 12/23/2002
  (from: 07/23/1999 until: 05/28/2003)
RNDr. Peter Stefányi - člen
Čínska 18
Košice
Until: 12/23/2002
  (from: 07/23/1999 until: 05/28/2003)
Mgr. Ján Zvara - člen
Zemplínske Jastrabie
  (from: 07/02/1998 until: 07/22/1999)
Ing. Rastislav Kalafut - predseda
Tatranská 3
Košice
From: 12/23/2002 Until: 02/22/2007
  (from: 04/12/2007 until: 04/11/2007)
Ing. Rastislav Kalafut - predseda
Tatranská 3
Košice
From: 12/23/2002
  (from: 05/29/2003 until: 04/11/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.6.1998 podľa § 172 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 07/02/1998)
Zmena stanov a.s. zo dňa 25.5.2000.
  (from: 03/09/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 23.12.2002.
  (from: 05/29/2003)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person