Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  59959/L

Business name: 
Farm Energy, s.r.o.
  (from: 09/05/2013)
Registered seat: 
Vavrišovo 519
Vavrišovo 032 42
  (from: 09/05/2013)
Identification number (IČO): 
47 354 933
  (from: 09/05/2013)
Date of entry: 
09/05/2013
  (from: 09/05/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/05/2013)
Objects of the company: 
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 09/05/2013)
Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (from: 09/05/2013)
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 09/05/2013)
Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (from: 09/05/2013)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 09/05/2013)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 09/05/2013)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 09/05/2013)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 09/05/2013)
Kopanie studní
  (from: 09/05/2013)
Údenárska výroba
  (from: 09/05/2013)
Spracovanie prírodného medu
  (from: 09/05/2013)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 09/05/2013)
Spracovanie kože
  (from: 09/05/2013)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 09/05/2013)
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 09/05/2013)
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
  (from: 09/05/2013)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 09/05/2013)
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 09/05/2013)
Výroba strojov pre hospodárske odvetvie
  (from: 09/05/2013)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 09/05/2013)
Výroba hračiek a hier
  (from: 09/05/2013)
Výroba sviečok
  (from: 09/05/2013)
Výroba a montáž tieniacej techniky
  (from: 09/05/2013)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/05/2013)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/05/2013)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/05/2013)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/05/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/05/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/05/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 09/05/2013)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/05/2013)
Vykonávanie odťahovej služby
  (from: 09/05/2013)
Sťahovacie služby
  (from: 09/05/2013)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 09/05/2013)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 09/05/2013)
Prevádzka malých plavidiel
  (from: 09/05/2013)
Preprava zbraní a streliva
  (from: 09/05/2013)
Skladovanie
  (from: 09/05/2013)
Úschova zbraní a streliva
  (from: 09/05/2013)
Vydavateľská činnosť
  (from: 09/05/2013)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/05/2013)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/05/2013)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/05/2013)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 09/05/2013)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/05/2013)
Prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 09/05/2013)
Prevádzkovanie strelnice
  (from: 09/05/2013)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/05/2013)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 09/05/2013)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/05/2013)
Fotografické služby
  (from: 09/05/2013)
Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov
  (from: 09/05/2013)
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 09/05/2013)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných, poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/05/2013)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30m
  (from: 09/05/2013)
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 09/05/2013)
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 09/05/2013)
Výroba mlynských výrobkov
  (from: 09/05/2013)
Výroba a spracovanie cukru
  (from: 09/05/2013)
Výroba kakaa a výrobkov z kakaa
  (from: 09/05/2013)
Výroba chuťových prísad a korenín
  (from: 09/05/2013)
Spracovanie a úprava čaju a kávy
  (from: 09/05/2013)
Výroba nápojov
  (from: 09/05/2013)
Textilná výroba
  (from: 09/05/2013)
Odevná výroba
  (from: 09/05/2013)
Výroba kožených a kožušinových výrobkov
  (from: 09/05/2013)
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
  (from: 09/05/2013)
Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  (from: 09/05/2013)
Výroba celulózy a papiera
  (from: 09/05/2013)
Výroba výrobkov z papiera
  (from: 09/05/2013)
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 09/05/2013)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 09/05/2013)
Keramická výroba
  (from: 09/05/2013)
Výroba hudobných nástrojov
  (from: 09/05/2013)
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
  (from: 09/05/2013)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/05/2013)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 09/05/2013)
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (from: 09/05/2013)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 09/05/2013)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/05/2013)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 09/05/2013)
Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
  (from: 09/05/2013)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 09/05/2013)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 09/05/2013)
Počítačové služby
  (from: 09/05/2013)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/05/2013)
Finančný leasing
  (from: 09/05/2013)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/05/2013)
Sprostredkovanie poskytnutia úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/05/2013)
Faktoring a forfaiting
  (from: 09/05/2013)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 09/05/2013)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 09/05/2013)
Administratívne služby
  (from: 09/05/2013)
Vedenie účtovníctva
  (from: 09/05/2013)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 09/05/2013)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 09/05/2013)
Dopravná zdravotná služba
  (from: 09/05/2013)
Prevádzkovanie jaslí
  (from: 09/05/2013)
Donášková služba
  (from: 09/05/2013)
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 09/05/2013)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/05/2013)
Prevádzkovanie verejných WC
  (from: 09/05/2013)
Veštenie z karát a iných podkladov
  (from: 09/05/2013)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (from: 09/05/2013)
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 09/05/2013)
Diskotekárska činnosť
  (from: 09/05/2013)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 09/05/2013)
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
  (from: 09/05/2013)
Prevádzkovanie erotického salónu
  (from: 09/05/2013)
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
  (from: 09/05/2013)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (from: 09/05/2013)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 09/05/2013)
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
  (from: 09/05/2013)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 09/05/2013)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/05/2013)
Partners: 
Ján Matejbus
Dr. J. Gašperíka 607/7
Liptovský Hrádok 033 01
Slovak Republic
  (from: 09/05/2013)
Matej Ondrejka
479
Partizánska Ľupča 032 15
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Mgr. Marcela Kováčová
223
Bešeňová 034 83
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Ing. Peter Garaj
J. Gagarina 2432/101
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 09/05/2013 until: 02/16/2015)
Matej Ondrejka
479
Partizánska Ľupča 032 15
Slovak Republic
  (from: 09/05/2013 until: 05/20/2022)
Mgr. Marcela Kováčová
223
Bešeňová 034 83
Slovak Republic
  (from: 07/16/2015 until: 05/20/2022)
Contribution of each member: 
Ján Matejbus
Amount of investment: 2 100 EUR Paid up: 2 100 EUR
  (from: 07/16/2015)
Matej Ondrejka
  (from: 07/16/2015 until: 05/20/2022)
Matej Ondrejka
Amount of investment: 1 200 EUR Paid up: 1 200 EUR
  (from: 05/21/2022)
Mgr. Marcela Kováčová
  (from: 07/16/2015 until: 05/20/2022)
Mgr. Marcela Kováčová
Amount of investment: 2 700 EUR Paid up: 2 700 EUR
  (from: 05/21/2022)
Ján Matejbus
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 09/05/2013 until: 02/16/2015)
Matej Ondrejka
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 09/05/2013 until: 02/16/2015)
Ing. Peter Garaj
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 09/05/2013 until: 02/16/2015)
Ján Matejbus
Amount of investment: 3 000 EUR Paid up: 3 000 EUR
  (from: 02/17/2015 until: 07/15/2015)
Matej Ondrejka
Amount of investment: 3 000 EUR Paid up: 3 000 EUR
  (from: 02/17/2015 until: 07/15/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/05/2013)
Ján Matejbus
Dr. J. Gašperíka 607/7
Liptovský Hrádok 033 01
From: 09/05/2013
  (from: 09/05/2013)
Matej Ondrejka
479
Partizánska Ľupča 032 15
From: 09/05/2013
  (from: 09/05/2013)
Juraj Zachar
429
Lúčky 034 82
From: 06/22/2015
  (from: 07/16/2015)
Ing. Peter Garaj
J. Gagarina 2432/101
Zvolen 960 01
From: 09/05/2013
  (from: 09/05/2013 until: 02/16/2015)
Ing. Peter Garaj
J. Gagarina 2432/101
Zvolen 960 01
From: 09/05/2013 Until: 11/21/2014
  (from: 02/17/2015 until: 02/16/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú všetci konatelia spoločne a v mene spoločnosti konatelia podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/16/2015)
Každý konateľ za spoločnosť koná samostatne a v mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/05/2013 until: 07/15/2015)
Capital: 
6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 09/05/2013)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person