Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  91558/B

Business name: 
Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. v likvidácii
  (from: 03/20/2014 until: 08/15/2014)
Registered seat: 
Vyšehradská 18
Bratislava 851 06
  (from: 06/04/2013 until: 08/15/2014)
Identification number (IČO): 
46 792 104
  (from: 08/17/2012)
Date of entry: 
08/17/2012
  (from: 08/17/2012)
Person dissolved from: 
17.2.2014
  (from: 08/16/2014)
Date of deletion: 
08/16/2014
  (from: 08/16/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/16/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/17/2012)
Capital: 
7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 08/17/2012 until: 08/15/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/17/2014
  (from: 08/16/2014)
 Liquidators:
Mgr. Ing. Ján Feranc , PhD.
Riazanská 87/3159
Bratislava 831 03
From: 02/17/2014 Until: 08/16/2014
  (from: 03/20/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje samostatne a robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii.
  (from: 03/20/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 07/11/2014
  (from: 08/16/2014)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.07.2014 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 12.08.2014, Colného úradu Bratislava zo dňa 31.07.2014 a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 28.07.2014. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vyšehradská 18, 851 06 B ratislava, IČO: 46 792 104, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 91558/B.
  (from: 08/16/2014)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person